Guide til at starte som selvstændig dyrlæge (tips fra Dyrlægeforeningen)

Guide til at starte som selvstændig dyrlæge (tips fra Dyrlægeforeningen)

interview anette villum pedersen fra dansk dyrlægeforening DDD om at blive selvstændig dyrlæge

Du skal have styr på en masse, når du starter en selvstændig dyrlægeklinik op. Som eksempelvis dit dyrlæge praksisnummer. Her fortæller Anette Villum Pedersen fra Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA – tidligere “PDA”) om alt det praktiske.


Opdatering

Anette er pr. august 2019 (ca. 4 år efter dette interview er optaget), ikke længere ansat i Den Danske Dyrlægeforening.

1: Start med erfaring

Med erfaring kender du til de problemstillinger, man kan møde i livet som dyrlæge.

Du ved, hvordan man tackler en utilfreds klient, eller hvis nogen vil presse dig til noget, du ikke kan stå inde for. Du kender desuden til de etiske retningslinjer, vi arbejder efter.

Og så kender du til journal-systemerne.

2: Få styr på forsikringerne

Hvis du har ansatte, er det lovpligtigt at have arbejdsskadeforsikring på dine ansatte. Det kan også være en god ide at have dig selv dækket. Selvom det ikke altid er lovpligtigt.

Produkt- og erhvervsansvarsforsikring kan også være en god ide, selvom det ikke er lovpligtigt. Du hæfter for eventuelle skader under alle omstændigheder – uanset om du er forsikret eller ej.

Dyrlægeforeningens arbejdsgiverforenings vedtægter siger, at medlemmerne SKAL melde sig ind i den obligatoriske forsikringspakke. Pakken indeholder begge forsikringer: Produkt-/erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring.

En del af medlemskontingentet går til en forsikringsmægler, der forhandler forsikringen for medlemmerne, så man kan tilbyde medlemmer en god forsikring til en god pris.

3: Få godt styr på regnskaberne fra starten

Overvej om du vil på et regnskabskursus fra starten, så du kan lave det basale regnskab, inden revisoren tager over.

Du kan evt. også bruge nogle af de selvstændige bogholdere, der tager rundt eller få hjælp af en dygtig veterinærsygeplejerske. De bliver nemlig også uddannet i kontor og regnskab.

Der bliver også udbudt iværksætterkurser, der kan give et godt all round kendskab til det at starte virksomhed i din kommune. Det kan desuden give et godt lokalt netværk.

Hvis du starter et til personligt selskab, skal du kunne dokumentere, hvordan dine penge flytter rundt. Hvis du har et kapitalselskab, skal du desuden aflevere regnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

4: Få kontant betaling

Anette anbefaler at du får kontant betaling. Hvis du har for mange dårlige betalere, risikerer du at bruge mere tid på drive inkasso-virksomhed end på at være dyrlæge.

Anette anbefaler også at lave en underskrevet aftale med klienten, hvor du helt konkret aftaler hvad en behandlingen indeholder og hvad prisen bliver. Nogle laver det på alle ydelser, andre kun på de større ting.

Det er under alle omstændigheder en god ide at lave et overslag til ejeren.

opstart og manager af dyreklinik

Klik her for at lære mere…

5: Praksisnummer får du hos Fødevarestyrelsen

Du må udskrive medicin på dit autorisationsnummer, men du skal have et praksisnummer for at starte op som selvstændig dyrlæge.

Det får du hos Fødevarestyrelsen.

Link til VetStat (tidligere VetReg): www.vetstat.dk

6: Vælg en selvskabsform

Man skal ned i detaljerne omkring den enkelte virksomhed, for der kan være stor forskel på hvilken selskabsform, der er bedst.

Der kan være forskellige skattefordele og overvejelser, hvis du ønsker, at din kommende virksomhed skal vokse sig større eller måske sælges på et tidspunkt.

Til det har du brug for hjælp af en revisor eller advokat.

7: Markedsføring er nødvendig

Du skal have en hjemmeside, så shopperne kan finde dig. Dine nye klienter finder oftest vej via Google, men Facebook har også en betydelig effekt.

Nogle nye klienter kan måske også finde dig, hvis du har skrevet i dyrebrevkasser eller i lokal- eller ugeavisen.

Du må ikke tage personlig kontakt til en klient uden at have deres accept. Det gælder både med klassisk adresseret post og med email. Der skal desuden være en nem og direkte måde for modtageren at kunne melde sig fra igen.

Med email-markedsføring vil det typisk være et link eller en forklaring nederst i hver email.

Derudover må du ikke plukke udvalgte klienter fra en tidligere praksis, hvor du har arbejdet. For at undgå anklager om overtrædelse af markedsføringslovens paragraf om erhvervshemmeligheder, bør du sende markedsføring til alle i et område.

8: Dyrlægeforeningens etiske kodeks

Mange tror, at dyrlægen har pligt til at føre journal, men det er der faktisk ikke noget krav om. Alle gør det alligevel, og selvom en ejer ikke kan kræve ”agtindsigt”, opfattes det som god kutyme at udlevere en epikrise, hvis klienter spørger efter det.

Det er også god kutyme at udlevere journaloplysninger til en anden kollega, hvis det er nødvendigt, så patienten kan behandles optimalt.

Det etiske kodeks siger ikke noget om, at man skal tage specielle hensyn til ens kommende konkurrenter i området. Vi er i et liberalt erhverv, og man må slå sig ned, hvor man har lyst – hvis altså kommunens servitutter tillader det.

Igen betragtes det som god kutyme at tage kontakt til kommende kollegaer og fortælle, at du slår dig ned.

9: Ikke pligt til at holde vagt

Du er ikke forpligtet til at holde vagt. Du skal selvfølgelig overholde dit dyrlægeløfte og hjælpe nødlidende dyr, hvis du bliver gjort bekendt med det.

Der er dog skabt presedens i en afgørelse i det tidligere (nu nedlagte) ankenævn om, at hvis du har startet en behandling, skal du som minimum informere klienten om, hvor de kan få fat en alternativ dyrlæge, hvis du har lukket.

Hvis du ikke henviser til noget bestemt i vagten, kan klienterne selv finde en vagthavende dyrlæge. Du skal blot informere om at du ikke træffes uden for åbningstiden.

Mere konkrete spørgsmål

Når du kommer længere frem i forløbet, vil der naturligvis opstå flere mere konkrete spørgsmål. Du er velkommen til at tage fat i Dyrlægeforeningen og få hjælp. Det er dét, de er der for.

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…

Relevante links

Relevante podcasts

If You Want To Move Fast Move Alone If You Want To Move Far Move Together