Protokol for håndtering af Rævens dværgbændelorm, Echinococcus multilocularis

Protokol for håndtering af Rævens dværgbændelorm, Echinococcus multilocularis

Efter anbefaling fra Fødevarestyrelsen (1, 2) skal alle danske hunde, der færdes frit i naturen og mistænkes for at tage gnavere, behandles profylaktisk imod Echinococcus multilocularis. Den officielle anbefaling gælder for hele landet (uden undtagelser). Infektion er yderst sjælden, men en zoonose, der kan have fatale konsekvenser.

Ræve, mårhunde, hunde, katte og andre fungerer som slutvært for E. multiocularis. Små gnavere er mellemvært og smittes ved optagelse af fækalier. Mennesker og andre pattedyr kan også smittes accidentielt og indtage rollen som mellemvært eller blindvært (4, 7).

Selvom katte kan smittes, er de kun dårlige værter for ormen. Den modnes ofte ikke fuldt og udskilles kun i ringe antal. Katten antages derfor ikke at udgøre nogen væsentlig risiko for mennesker. (2, 3)

 

Anamnese

Efter medieomtale henover sommeren 2013 og vinter/forår 2014 er mange hundeejere blevet opmærksomme på (bange for) smitterisikoen. Der er typisk ikke en forudgående anamnese, da bændelorm-infektion er asymptomatisk hos hunde (og katte).

 

Symptomer

Bændelorm hos hunde er som oftest asymptomatisk.

 

Diagnose

Typiske tænideæg kan ses ved fæcesflotation, men æggene er nøjagtig magen til æg fra andre bændelorm. Æggene udskilles intermitterende, og opkoncentrering er som regel nødvendig.

PCR udføres på DTU-Veterinærinstituttet. Antigen ELISA (på Schweiziske laboratorier) er velegnet til epidemiologiske studier, men anbefales i øjeblikket ikke til diagnostik af enkeltindivider under danske forhold pga. lav prævalens og risiko for falsk positive resultater (6).

Desuden anvendes antemortem ved direkte stereomikroskopi efter opkoncentrering af de adulte orm. Positiv antistoftest er ikke indikativ for aktiv infektion.

 

Behandling

Alle hunde, som ikke permanent er i snor og i perioder er ude af syne på skov og mark, kan have ædt byttedyr og er i risikogruppen og bør derfor behandles profylaktisk (2). Der skal som udgangspunkt anvendes et smalspektret praziquantelholdigt anthelmintikum (Droncit er pt. eneste enkelt-stof præparat på det danske marked). Kombinationspræparater må kun anvendes, såfremt der foreligger en anden parasitologisk diagnose. (1, 2)

Doseringsintervaller og udleveringsmængde bør tilpasses den enkelte hunds risikoprofil – se nedenfor. Anbefalingen (eller loven) indeholder ingen oplysninger om, hvornår patienten sidst skal være set af dyrlægen, men angiver dog, at konsultation ikke er nødvendig.

For at nedbringe risikoen for de mennesker, hunden er i kontakt med, bør den vaskes for evt. fæcesrester og jord. I områder som Højer, hvor der er påvist en høj prævalens, bør der anvendes handsker og mundbind, når hunden vaskes. Ejer bør desuden iagttage normal god håndhygiejne.

 

Prognose

God for hunden (slet for mennesker). Er ejere bekymrede for selv at være smittet, bør de kontakte egen læge.

 

Telefonvejledning

 • Zoonose: Risikoen for mennesker er meget lille, men konsekvensen er stor (evt. dødelig)
 • Anbefal ejer at vaske hunden, hvis der er mistanke om, at den kan have fået fæcesrester i pelsen
 • Smitten til mennesker kommer desuden fra jord (med fæcesrester) på frugt og grønt
 • Anbefalingen for ormebehandling gælder for hele landet og er målrettet folkesundheden (ikke hundens)
 • Anbefalingen gælder kun hunde – ikke katte eller fritter
 • Infektionen er symptomløs hos hunde og katte, og ormen kan IKKE ses med det blotte øje i afføringen
 • Den officielle anbefaling beskriver ormekur hver måned for hunde i risikogruppen. Intervallerne bør dog tilpasses den enkelte hund og beror på dyrlægens vurdering

 

Det er og bliver op til ejer, om de vil betale for den sikkerhed, der ligger i den forebyggende behandling.

Vær opmærksom på regler for forbyggende behandling ved udlandsrejser til bl.a. Norge, UK, Malta o.a. samt ved indrejse til Danmark fra højendemiske områder (Centraleuropa).

 

Særlig risiko

 • Hunde (fritgående!) fra højendemiske områder f.eks. Højer-egnen
 • Jagthunde (alle, men især gravjagt)
 • Hyrdehunde
 • Fritløbende hunde på mark og i skov
 • Hunde der tager (og æder) gnavere og andre smådyr
 • Landboende hunde

Håndtering: Praziquantel 5 mg/kg lgv. hver måned

 

Moderat risiko

 • Byhunde der af og til luftes frit på fællesområder (parker o.a.), mark eller skov

Håndtering: Hunden bør vaskes regelmæssigt og bør tjekkes for orm et par gange årligt. Kan f.eks. behandles 4-6 gange årligt (6).

(Hunde, der kan finde på at æde andre dyrs afføring, bør generelt ikke behandles af frygt for ekinokokker (6).)

 

Pathogense (4, 5, 8)

E. multilocularis har (som alle andre bændelorm) en indirekte livscyklus med ræve, hunde og mårhunde (til dels også katte) som slutvært. Mindre gnavere (og mennesker) fungerer som mellemvært. Arten har kun én lateral kønsåbning og kan derfor både selv- og krydsbefrugtes. Det bagerste proglotid udgør halvdelen af ormens længde.

Udskilles af værtsdyret sammen med fæces som løse æg eller proglottider fyldt med æg. Æggene indeholder én sfærisk larve, onchosfære, og kan klare sig ‘længe’ i det frie miljø. Efter optagelse af mellemværten migrerer den (hæmatogent) og udvikler sig til infektivt larvestadie, metacestod, der hos denne bændelorm er af hydatidcyste-typen (kamret struktur) i modsætning til f.eks. Tinter og Kvæser. Disse findes primært i leveren, men også i de senere stadier af infektionen lunger og andet væv hos mellemværten. Hydatidcysten indeholder ynglekapsler, hvor der foregår en ukønnet opformering. Disse indeholder 10-40 protoscolex.

Metacestoden kan desuden danne datter-cyster ved både endogen og exogen knopskydning, hvilket også er årsagen til den næsten neoplastiske vækst og potentiale for metastasering. De individuelle cyster kan hos mennesker blive op til 15-20 cm i diameter, men leverforandringerne vil pga. forandringernes proliferative natur ofte have en kamret natur og vil brede sig til hele leveren, såfremt patienten ikke behandles.

Bændelormen inficerer slutværten, når denne fordøjer cysterne. Protoscolex hæfter sig i tyndtarmen og udvikler sig der til en voksen bændelorm.

 

Forslag til journaltekst (copy-paste)

Hunden bruges i jagt / lydighed / færdes frit i naturen. Den er derfor teoretisk i risikogruppen for spredning af Echinococcus. Jvnf. Fødevarestyrelsens anbefaling fra februar 2014 behandles profylaktisk.

Ejer er desuden oplyst om, at vask af hunden kan reducere risikoen for vehikelbåren smitte.

Udleveret / Recept på Droncit 50 mg 2 / 20 stk. Ds.: __ tabl. hver måned eller PrN

 

Andre fif og ideer

Udlever evt. kun recept på ormekuren (og taksér herfor). Dette minimerer dit eget behov for lager.

Om udskrivningen af recepten kræver et besøg i klinikken, er op til den enkelte dyrlæge. Anbefalingen (2) præciserer, at ordineringen ikke kræver konsultation. Kravet om at have “kendskab til dyret” tolkes nogle steder, som at hunden er besigtiget og vejet (evt. kun i venteværelset, men af en dyrlæge), og at der samtidig oprettes en journal.

 

Indsendelse af dødfundne ræve, mårhunde og andre vilde dyr

Dødfundne vilde dyr indsendes til DTU Veterinærinstituttets afdeling i København: Bülowsvej 27, 1870 Frederiksberg C, tlf. 3588 6180. Indsendelsesseddel udfyldes og vedlægges. Dyret sendes og pakkes forsvarligt ind, med et sugende lag (avispapir, håndklæder) inderst, et vandtæt lag (lukket plasticpose/kasse) og stødsikker indpakning yderst. Dyret bør ikke sendes op til weekenden og kan med fordel fryses på forhånd.

 

Resistensproblematik

Vi vil desuden gerne udtrykke en vis bekymring for anbefalingens effekt på resistensudvikling. Vi anerkender dog, at situationen ikke er sammenlignelig med den hos heste, idet hunde ikke (ofte) holdes fast på og æder af de samme områder, og der er trods udbredt brug af praziquantel igennem mange år ikke på nuværende tidspunkt rapporteret om resistens hos hundens bændelorm. Vi er dog stadig usikre på, hvilken effekt denne nye tilgang kan have.

 

Referencer

(1) Nyhedsbrev fra Fødevarestyrrelsen d. 11. februar 2014. Kan ses online på: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Nyhedsbrev-til-dyrlaeger/Arkiv-2014/Sider/nyhedsbrev-til-dyrlæger—anbefaling-vedr.-rævens-dværgbændelorm.aspx
(2) Præcisering fra Fødevarestyrelsen d. 14. februar 2014. Kan ses online på: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Raevens-dvaergbaendelorm.aspx
(3) Nyhedsopslag online fra DTU d. 11. februar 2014. Kan ses på: http://www.vet.dtu.dk/Nyheder/Nyhed?id=BF46C222-8488-4B09-B0B5-042D9ECE9445
(4) Veterinær Parasitologi – Helmintologi For Veterinærstuderende, 2. Udg. 1994, af Jesper Monrad og Peter Nansen
(5) Værter for ubudne parasitter, BioInfo Nyt februar 2002, af Lene Düwel. Kan ses online på: http://www.science.ku.dk/forskning/online-artikler/dyr-etik-og-velfaerd/samlemappe/ubudne-parasitter/
(6) Personlig kommunikation med Heidi Enemark, seniorforsker, dyrlæge, DTU Veterinærinstituttet
(7) Esccap.org bla.: http://www.esccap.org/uploads/docs/nkzqxmxn_esccapgl1endoguidelines.pdf

 

Udarbejdet af danske dyrlæger i fællesskab, redaktør Søren Drimer Pejstrup (dyrlæge)

Faglig korrektur seniorforsker Heidi Enemark (dyrlæge, DTU Veterinærinstituttet)

Nyhedsbrev for dyrlæger

Avanceret faglig viden, fakta-ark og inspiration til dyrlæger, der vil udvikle sig uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken. Tilmeld dig nyhedsbrevet og få: - Interviews med fag-eksperter - Hurtige fiduser til en mere effektiv hverdag - Inspirerende historier fra andre dyrlæger som os

X