Courses Archive - Succes I Veterinær Praksis

Blog Archives

Neurologisk undersøgelse – Så langt kommer du i klinikken

Undersøgelsen er afgørende for at lokalisering

Den neurologiske undersøgelse er afgørende for at lokalisere det neurologiske problemet, inden du går videre med anden udredning som MRI-skanning og rygmarvsvæske.

Igennem de neurologiske online kurser, vil Rikke Fast fortælle dig, hvordan den neurologiske undersøgelse udføres i praksis. Det er en undersøgelse, der tager lidt tid.

Det behøver dog ikke tage mere end 10-15 min, men det kan også være tidskrævende i en travl hverdag. 

Handout til kursus i neurologisk undersøgelse: Læsionslokalisation

Husk at downloade det PDF-ark, der følger med kurset.

Ortopædisk undersøgelse …også for ikke-ortopæder

Målet er, at du efter det her kursus med sikkerhed kan pege på dét led, der gør ondt. Det er ikke målet, at du skal kunne stille en definitiv diagnose i alle tilfælde.

Ikke sjældent skal der røntgenbilleder til, nogen gange en artrocentese, og i andre tilfælde er det nødvendigt at henvise til artroskopi eller CT-skanning for at få en præcis diagnose.

Du skal ikke føle dig presset. Det er ikke meningen, at du skal kunne stille en præcis diagnose uden at lave parakliniske undersøgelser.

Det er til gengæld meningen, at du skal kunne fokusere på præcis det (eller de) led, der er relevante og du skal kunne lave en liste over tentative diagnoser, så du kan sortere i det presserende og i det ikke-presserende.

Du får også det flow, jeg bruger til de fleste af mine ortopæd-patienter.

Hovedfokus bliver på selve undersøgelsen, men du skal også vide, hvad du kan bruge dine fund til. Jeg synes det giver mere mening og bliver nemmere at huske, hvis jeg kan have nogle diagnoser i baghovedet.

Jeg vil derfor bruge noget tid på at liste udvalgte diagnoser op. Først tager vi nogle generelle, der er at finde i mere end ét led, hvor jeg bruger jeg lidt ekstra tid på gigt, og derfra tager vi de fire vigtigste led – et af gangen.

Systematisk hududredning: Diagnose i 4 trin

Introduktion til den systematiske hududredning

Møntergenkendelse er stort set ubrugeligt til hudpatienter. De mange diagnoser ligner simpelthen hinanden alt for meget.

Derfor er en trinvis tilgang langt mere effektiv.

Og det sparer dig tid, selvom det måske i starten føles som, at det hele bliver mere besværligt.


Diagnose i 4 trin

Hvis du bruger de 4 trin som en tjekliste, undgår du at overse noget og at trække ejer og patient igennem unødvendig udredning.

Samtidig kan du føle dig mere sikker på din diagnose, når patienten uundgåeligt vil blusse tilfældig op senere hen.

Du behøver ikke vide en masse om hudpatienter. Du behøver ikke engang at interessere dig for dem. Du skal blot følge de 4 trin.

…gør du ikke det, risikerer du at spilde din tid og misse noget vigtigt.

Relevante protokoller

> Pemphigus foliaceus

> Demodicose

> Malassezia dermatitis