Ortopædisk undersøgelse ...også for ikke-ortopæder - Succes I Veterinær Praksis

Ortopædisk undersøgelse …også for ikke-ortopæder

Målet er, at du efter det her kursus med sikkerhed kan pege på dét led, der gør ondt. Det er ikke målet, at du skal kunne stille en definitiv diagnose i alle tilfælde.

Ikke sjældent skal der røntgenbilleder til, nogen gange en artrocentese, og i andre tilfælde er det nødvendigt at henvise til artroskopi eller CT-skanning for at få en præcis diagnose.

Du skal ikke føle dig presset. Det er ikke meningen, at du skal kunne stille en præcis diagnose uden at lave parakliniske undersøgelser.

Det er til gengæld meningen, at du skal kunne fokusere på præcis det (eller de) led, der er relevante og du skal kunne lave en liste over tentative diagnoser, så du kan sortere i det presserende og i det ikke-presserende.

Du får også det flow, jeg bruger til de fleste af mine ortopæd-patienter.

Hovedfokus bliver på selve undersøgelsen, men du skal også vide, hvad du kan bruge dine fund til. Jeg synes det giver mere mening og bliver nemmere at huske, hvis jeg kan have nogle diagnoser i baghovedet.

Jeg vil derfor bruge noget tid på at liste udvalgte diagnoser op. Først tager vi nogle generelle, der er at finde i mere end ét led, hvor jeg bruger jeg lidt ekstra tid på gigt, og derfra tager vi de fire vigtigste led – et af gangen.

Bonus (kommer)