Dyrlægens guide til kræft hunde og katte
Mesenchymale neoplasier i mikroskopet

Dyrlægens guide til kræftsygdomme hos hund og kat

Her får du en kort oversigt og de ressourcer jeg har om øjenlidelser hos hunde og katte, sammen med links til mere viden, hvor du kan blive klogere.

More...

x

rundcelletumor

Mastcelletumor hos hund. Sådan stiller du diagnosen

Mastcelletumor eller mastocytom er den hyppigst forekommende hudtumor hos hunde. Mastcelletumorer forekommer hos alle hunde, men der ses en stigende forekomst med alderen og visse racer som f.eks. boxer, boston terrier, labrador og schnauzer er mere disponerede.

Mastcelletumorer kan findes mange steder i kroppen, men oftest ses solitære kutane eller subkutane tumorer. De kan variere meget i udseende og let forveksles med lipomer. 

Specialdyrlæge i onkologi, Steen Engermann, fortæller her om diagnostik og graduering af mastcelletumorer, hvordan mastcelletumorer metastaserer sig samt hvordan mastcelletumorer behandles vha. kirurgi.

en systematisk tilgang til diagnosticering af mastcelletumor hos hund og kat med specialdyrlæge i onkologi steen engermann

rundcelletumor

Malignt lymfom hos hund – Hvad sker der så nu?

Malignt lymfom eller lymfosarkom er en relativ hyppig cancerform hos hunde. Maligne lymfomer kan findes alle steder i kroppen, men den klassiske præsentation er multicentrisk lymfom, hvor alle lymfeknuder vil være afficerede.

Alle organer kan påvirkes, og symptomerne afhænger i høj grad af tumorens lokalisering. Ved multicentrisk lymfom vil alle lymfeknuder være markant forstørrede, og ofte vil ejer opleve, at hunden er nedstemt, træt og har nedsat appetit. 

Specialdyrlæge i onkologi, Steen Engermann, fortæller her om de mest almindelige symptomer og kliniske fund ved maligne lymfomer samt behandlingsmuligheder og prognose.

malignt lymfom hos hund og kat med specialdyrlæge i onkologi steen engermann

knoglecancer

Er osteosarkom altid en dødsdom?

Osteosarkom er den hyppigste knoglecancer hos hunde, og udgør mere end 80% af alle skeletale cancerformer hos hunde. Osteosarkomer kan ses hos alle racer, men rammer fortrinsvis store racer og gigantracer. Osteosarkom findes ofte i lemmerne, men alle knogler kan være afficeret.

Dyrlæge Anne Sørensen fortæller om symptomer, diagnostik og behandling, herunder kirurgi, stråleterapi og kemoterapi. Hun berører desuden etiske aspekter i benamputation hos hunde.

Osteosarkom hos hund: Symptomer og behandling her forklaret af dyrlæge Anne Sørensen fra Fasanvejens Dyreklinikepitheloide tumores

Mammatumor hos hund: Vigtige detaljer, dyrlægen ikke må overse

Hver 4. intakte tæve får en tumor i mammae, og ca. 50% af disse er maligne. En af de største risikofaktorer for at udvikle mammatumorer hos tæver er ikke at være steriliseret. Mammatumorer ses derfor typisk hos ældre, intakte tæver eller tæver, der er steriliseret i en sen alder. 

Dyrlæge Berit Aakjær Sørensen fortæller om sin tilgang til mammatumorer hos hund. Hun fortæller bl.a. om udredningen af mammatumorer hos hund, herunder hvornår det giver mening at tage røntgen og/eller lave en CT-skanning med henblik på at finde metastaser. Og så kommer hun omkring en sjælden cancertyper, nemlig inflammatorisk karcinom.

mammatumorer er hyppige hos hunde. Vi kan komme langt med et finnålsaspirat, men det kan være svært at vurdere maligniteten alene på celleprøve, fortæller dyrlæge Berit Aakjær Sørensen

tarmcancer

IBD eller GI-cancer – to sider af samme sag?

Tumorer i mavetarmkanalen forekommer hos både hund og kat. Lymfomer er den mest almindelige cancerform hos katte, og adenokarcinomer, stromale tumorer og leiomyosarkomer er de hyppigste hos hunde. 

Tumorer i mavetarmkanalen giver uspecifikke symptomer som f.eks. opkast, diarré, nedsat ædelyst og træthed. En præcis diagnose kræver biopsier, som kan udtages enten ved eksplorativ laparotomi eller endoskopi. 

Specialist Janne Graarup Lyngby fortæller her om de forskellige cancertyper i mavetarmkanalen, herunder adenokarcinomer, leiomyosarkomer, lymfomer og stromale tumorer. Hun fortæller om sin tilgang til mavetarm-patienter, og hvad der er særligt vigtigt at lægge vægt på under udredningen.


hæmangiosarkom

Hæmangiosarkom hos hund

Hæmangiosarkomer udgår fra blodkar og kan i teorien ses i alt vaskulariseret væv. Hæmangiosarkomer forekommer hos hunde i alle størrelse, men visse hunderacer såsom schæfer og labrador har øget risiko.

Hæmangiosarkomer ses hyppigst i milten (ca. 50%), og ofte ved hjertebasis, i cutis eller subcutis. Kirurgi eller bioptering er den eneste sikre måde at stille en diagnose og dermed vide, om den masse, man har fundet milten, er ondartet eller ej. Milttumorer kan være meget skrøbelige, og der er derfor stor risiko for rumpering ved bioptering.

Dr Sue Ettinger fortæller om forekomsten af hæmangiosarkomer samt diagnostik, prognose og behandling, herunder kirurgisk behandling og kemoterapi.


mundhulekræft

Praktisk tilgang til orale knuder – Er det ikke bare epulis?

Epulis er en betegnelse for vækst på tandkødet og refererer blot til hævelser/tumorer på tandkødet. Epulis beskriver altså kun lokationen af hævelsen, og siger ikke noget om oprindelsen.

Når vi ser tumorer på tandkødet, skal vi som det første finde ud af, hvad det er. Nogle tumorformer kan med rimelig sikkerhed diagnosticeres radiologisk, mens andre kræver biopsier.

Tand- og kæbespecialist Peter Strøm gennemgår sin tilgang til epulis, og fortæller om forskellige former for epulis, herunder odontomer, canine akantomatøs ameloblastom (CAA) og fokal fibrøs hyperplasi.


kemobehandling

Elektrokemoterapi til behandling af cancer hos hund

Elektrokemoterapi er en relativ ny behandlingsform, hvor man kombinerer en lav dosis kemoterapi og kortvarig elektrisk strøm. Herved opnår man en meget bedre effekt af kemoterapien sammenlignet med normal kemoterapi.

Elektrokemoterapi har vist sig at være effektiv mod visse cancerformer med blot en enkelt behandling, og der ikke de samme bivirkninger som ved andre mere omfattende behandlingsformer.

Specialdyrlæge i onkologi Steen Engermann giver en introduktion til elektrokemoterapi. Han fortæller bl.a. om, hvad elektrokemoterapi er, hvordan behandlingen virker og foregår rent praktisk.