Ledundersøgelse og palpationsteknik for ikke-ortopæder (halthedsundersøgelse af hunde og katte)

Halthedsundersøgelse af hunde og katte: Ledundersøgelse og palpationsteknik for ikke-ortopæder

Jeg har samlet alle ressourcer, jeg har om ortopædi sammen med links til mere viden, hvor du kan blive klogere.

More...

8 eksperter giver deres bedste råd og deler ud af deres egne erfaringer fra praksis. På siden her kan du finde viden om alt fra indledende udredning af ”drillende” haltheder med longering, palpation og manipulation til kirurgisk behandling af allerede diagnosticerede ortopædiske lidelser.


klinisk undersøgelse

Nøglen til frustrerende forbenshaltheder med Claus Sloth

Der er mange former og grader af haltheder, og det kan være svært at afgøre, om en hund er halt og hvilket ben, den halter på. Haltheder på forbenene er mere diffuse, og der kan være flere strukturer involveret. Derfor er det vigtigt at være systematisk i sin kliniske undersøgelse, så man ikke overser noget.

Dyrlæge Claus Sloth gør os i denne podcast klogere på, hvordan du undersøger og lokaliserer forbenshaltheder. Han gennemgår den kliniske undersøgelse inkl. anamnese, longering, palpation og manipulation (bøjeprøver), og forklarer hvordan du finder ud af, hvilket led problemet kommer fra.

Hun halter på forbenet

klinisk undersøgelse

Korsbåndsskade hos hund for den alment praktiserende med Lars Langerhuus

Der findes to korsbånd i knæet (lig. cruciatum posterius et lig. cruciatum anterius), og deres primære funktion er at stabilisere knæet ved forhindring af cranio-caudal bevægelse i knæet. Korsbåndsruptur/cruciatum ruptur forekommer relativ hyppigt hos hunde, og er ofte et resultat af længere tids degeneration af korsbåndet.

Specialdyrlæge Lars Langerhuus fortæller her om korsbåndsruptur hos hund, herunder disponerende faktorer og årsager til ruptur, symptomer, diagnostik, behandlingsmuligheder, prognose, postoperativ fysioterapi og eventuelle komplikationer.


Lær praktisk ortopædisk undersøgelse

...også for ikke-ortopædiske dyrlæger.
Gennem 9 korte videoer med konkret fokus får du alle de simple, men nødvendige palpationsteknikker, du skal bruge.

Bliv tryg ved at tage imod en haltende patient.


klinisk undersøgelse

Canine Osteo-Arthritis Staging Tool (COAST) med Ole Frykman

Canine Osteoarthritis Staging Tool (COAST) er et simpelt værktøj, der gør det lettere at diagnosticere, behandle og monitorere osteoarthritis allerede i tidlige stadier. COAST består af 3 dele: Ejers vurdering af hunden, dyrlægens vurdering af hunden og dyrlægens vurdering af leddet. 

Specialist i kirurgi, Ole Frykman, fortæller i denne podcast om COAST, som han har udarbejdet sammen med andre førende eksperter inden for ortopædi og smertebehandling. Ole fortæller, hvad COAST er, hvordan du anvender det og hvordan det kan hjælpe dig til at diagnosticere og forbedre behandlingen af osteoarthritis.


klinisk undersøgelse

Ataksi hos hunde – årsager og udredning i praksis med Klaus Christiansen

Ataksi er en betegnelse for manglende koordination af bevægelse. Akaksi hos hunde kan have flere forskellige årsager, herunder atlantoaxial instabilitet, som kan forårsage kompression af rygmarven. Instabilitet mellem C1 og C2 ses især hos små hunderacer, hvor det fibrøse bånd imellem de to nakkehvirvler er væk.

Dyrlæge Klaus Christiansen fortæller om sin tilgang til patienten med ataksi, herunder diagnostik af atlantoaxial instabilitet – en diagnose man skal lede efter.


parakliniske undersøgelser

Hvornår er CT-skanning en god ide? – Hjerne? Ryg? Ortopædi? Tænder?

Computer Tomografi (CT) fremstiller tværsnits- og 3D-billeder i en enorm stor opløsning, som gør det muligt for os at visualisere ting, som vi ellers ikke kan se med traditionelt røntgen. CT kan være meget brugbart for kirurger, som lettere kan få en forståelse for anatomien og derved lettere kan planlægge operationen. 

Dyrlæge Lars Granly fortæller i denne podcast om CT-skanningens mange anvendelsesmuligheder, herunder ortopædisk kirurgi, tand- og tumordiagnostik. Af ortopædiske anvendelsesmuligheder kommer Lars omkring diagnostik af albueledsdysplasi, differentiering af knæledspatologi og fremstilling af 3D-printede implantater ud fra CT-skanninger.


Lær praktisk ortopædisk undersøgelse

...også for ikke-ortopædiske dyrlæger.
Gennem 9 korte videoer med konkret fokus får du alle de simple, men nødvendige palpationsteknikker, du skal bruge.

Bliv tryg ved at tage imod en haltende patient.


behandlingstilgang

Medicinsk eller kirurgisk behandling af rygpatienter med Ken Lindeblad

Diskusprolaps hos hunde er en hyppig og smertefuld lidelse, hvor diskus trykker på rygmarven. Symptomer på diskusprolaps hos hunde kan variere meget afhængig af placeringen af prolapsen, og kan spænde fra rygsmerter til paralyse. Ved akutte symptomer er hurtig behandling meget afgørende.

Dyrlæge Ken Lindblad fortæller i denne podcast om diskusprolaps hos hunde, herunder risikofaktorer, klinisk undersøgelse, klinisk inddeling og behandling af diskusprolaps hos hunde.

Dyrlæge Ken Lindeblad er ekspert i knogler og gigt hos hunde

behandlingstilgang

Patella luxation hos hund. Hvor står vi?

Patellaluksation forekommer hos alle hunde, men er hyppigst hos de små hunderacer. Årsagen kendes ikke i detaljer, men betragtes i mange tilfælde som multifaktoriel. Patellaluksation hos hunde inddeles i grader. Den internationale anerkendte gradinddeling består af 5 grader (grad 0-4), mens Dansk Kennel Klubs kun består af 4 grader (grad 0-3).

Dyrlæge Jeannette Jalving fortæller i denne podcast om gradinddeling af patellaluksation samt hvilke muligheder, vi har for behandling. Hun kommer omkring forskellige kirurgiske teknikker, herunder imbrication af ledkapslen og patella-fabella sutur, crista tibia transposition, sulcus plastic, CORA osteotomi og Ridgestop.

Dyrlæge Jeannette Jalving fortæller om forskellige operationer for patellaluxation hos hund

behandlingstilgang

Knoglefraktur: Skinne, søm eller blød forbinding? med Damian Strudwick

Der er mange måder at behandle frakturer på, og behandlingen afhænger i høj grad af frakturens placering og omfang. Behandlingen spænder fra støttende forbinding til operative indgreb. De fleste frakturer behøver ikke at blive behandlet med det samme, hvis de er stabiliseret korrekt, imens nogle typer af frakturer kræver korrigering indenfor få dage.

Specialist i bløddels- og ortopædkirurgi, Damian Strudwick, gennemgår i denne podcast de forskellige typer af frakturer, og hvordan vi bedst muligt vurderer og håndterer frakturerne med røntgen, forbinding, smertebehandling og evt. henvisning.


Lær praktisk ortopædisk undersøgelse

...også for ikke-ortopædiske dyrlæger.
Gennem 9 korte videoer med konkret fokus får du alle de simple, men nødvendige palpationsteknikker, du skal bruge.

Bliv tryg ved at tage imod en haltende patient.