Narkose og smertebehandling – den komplette oversigt

Narkose og smertebehandling - den komplette oversigt

Her får du en kort oversigt over de ressourcer, jeg har om narkose og smertebehandling hos hunde og katte sammen med links til mere viden, hvor du kan blive klogere.

More...

Der er altid en lille risiko forbundet med anæstesi, men vi kan faktisk gøre meget for at reducere risikoen og bidrage til, at patienten får et sikkert, effektivt og ukompliceret operations- og anæstesiforløb. 

7 eksperter hjælper os med at blive klogere på forskellige analgetika og anæstetika ved at dele deres egen erfaring fra praksis. De står alle med smerte- og anæstesipatienter, så de ved, hvilke udfordringer vi kan stå med.

smertebehandling

Smertebehandling i praksis

I smådyrsklinikken møder vi dagligt patienter med smerter i forskellige afskygninger, og derfor er det vigtigt at have kendskab til effektiv smertebehandling. 

Seniordyrlæge Helle Harding Poulsen gennemgår en række analgetika og anæstetika, som typisk bliver brugt til hund og kat i praksis, herunder NSAIDs, opioider, dissociative anæstetika, alfa-2-agonister og lokal anæstetika.

Helle giver et overblik over, hvilke præparater, der kan bruges til forskellige former for smerte samt dosis og virkningstid.

smertestillende til hund og kat dyrlæge helle hardin poulsen

smertebehandling

Bedre smertebehandling før og efter narkose og operation

Med det rette smerte-management af vores kirurgiske patienter kan vi skrue ned for dosis i anæstesien, og dermed give patienten en mere rolig opvågning og et bedre postoperativt forløb. 

Veterinærsygeplejerske Tasha McNerney har specialiseret sig indenfor anæstesi og smertebehandling. Hun giver nogle gode råd til smertemanagement præ- og postoperativt og taler om, hvilke analgetika, der kan være gode at bruge i præmedicineringen, peroperativ og postoperativt.

LægemiddelDosering hundeDosering katteBivirkninger og kommentarer
Gabapentin10-20 mg/kg TID5-10 mg/kg TID

Svaghed, ataksi, sedation, opkastning, diarre. Kort halveringstid og kræver ofte højere doseringer end i mennesker, særligt ved neuropatisk smerte.

Mindst kapsel indeholder 300 mg og dosering til små patienter er derfor besværlig.

Pregabalin1-4 mg/kg BID

1-2 mg/kg BID

(ikke anbefalet)

Svaghed, ataksi, sedation, opkastning, diaré. Ikke godkendt til katte til smertebehandling, men kan bruges off-label under nøje overvågning.

Relativ lang halveringstid

Amantadin2-5 mg/kg SID/BID

2-5 mg/kg SID/BID

(ikke anbefalet)

Mindste styrke er 100 mg pr. kapsel og dosering til små patienter er derfor svær.

Flatulens og diarre de første dage efter opstart. Anoreksi, agitation, tremor, kramper og angst. Bør ikke gives til katte på grund af risiko for neurotoksicitet. Tørre slimhinder.

Amitriptylin1-4 mg/kg SID/BID1-2 mg/kg SID/BIDSedation, kramper, hjertearytmier, urinretention. Bør undgås hos dyr med hjerteproblemer, lever- eller nyresygdomme.
Metadon0,2-0,4 mg/kg0,2-0,4 mg/kg

Respirationsdepression, sedation, kvalme, opkastning, øget følsomhed overfor lyde. Høje doser kan føre til livstruende bivirkninger.

Relativ lav biotilgængelighed ved PO-dosering.

Morfin0,1-0,2 mg/kg0,1-0,2 mg/kgRespirationsdepression, sedation, kvalme, opkastning, dysfori. Høje doser kan føre til livstruende bivirkninger.

anæstesi

Principper for præmedicinering (konkrete protokoller)

Præmedicineringen er en vigtig del af balanceret anæstesi, da det er med til at reducere dosis af andre anæstetika, og derved sænke risikoen for bivirkninger.

Formålet med præmedicinering er overordnet at skabe en grad af analgetisk, sedativ og angstdæmpende effekt for patienterne. Desuden reducerer det stressniveauet, og gør patienten lettere at håndtere og forberede til operation

Kathrine gennemgår her de forskellige farmaka i præmedicinering og giver os konkrete forslag til protokoller til forskellige patienttyper.


anæstesi

Injektionsanæstesi til katte - 2 opskrifter

Katte er blevet et mere betydningsfuldt medlem af familien. Derfor er det også vigtigt, at vi har nogle bedøvelsesprotokoller, der sikrer tilstrækkelig bedøvelse og smertedækning samt en god opvågning.

Dyrlæge Carsten Grøndahl er ophavsmand til Zoletil-blandingen. I denne podcast  fortæller han om anvendelsen af Zoletil-blandingen samt fordele og ulemper ved blandingen.

Han giver også forslag til andre injektionsanæstetika til kat, f.eks. en kombination af en alfa2-agonist og ketamin, alfaxalon og induktionskammer. 

Dyrlæge Carsten Grøndahl er ophavsmand til Zoletil-blandingen til bedøvelse af katte, men han har også forslag til andre alternativer, der bl.a. giver en kortere opvågning

anæstesi

Anæstesiprotokol til kejsersnit hos hunde

Når man skal anæstisere en drægtig tæve, er det vigtigt at vide, hvilke udfordringer, man står overfor. Bl.a. har det betydning, hvor længe tæven har været i fødsel, hvor stort kuldet er og om tæven er brachycephal.

Dyrlæge Johannes Fogh har skrevet speciale om anæstesi af hunde ved kejsersnit. Han fortæller om forhold, vi skal være særligt opmærksomme på hos den drægtige tæve inden anæstesiinduktion, og så giver han en gennemgang og evaluering af en anæstesiprotokol med forslag til ændringer.

Dyrlæge Johannes Fogh fortæller om forhold hos den drægtige tæve, du skal være opmærksom på inden anæstesiinduktion, og så giver han en evaluering af en anæstesiprotokol til kejsersnit hos hunde

monitorering

De vigtigste parametre i narkoseovervågning

Der er altid en vis risiko forbundet med generel anæstesi. Monitorering af anæsteserede patienter er essentiel for at reducere risikoen for bivirkninger og komplikationer samt opretholde en god anæstesi. 

Registered Veterinary Technician (RVT) Stephen Cital fortæller om de vigtigste parametre til anæstesimonitorering, herunder end-tidal CO2 (etCO2), temperatur, blodtryk, iltmætning (spO2), EKG og hjertefrekvens.


opvågning

Anæstesi-basics: Få en bedre opvågningen

Der er forøget risiko for dødsfald hos patienter 3 timer postoperativ. Halvdelen af dødsfald i forbindelse med narkose sker i opvågningen, derfor skal vi være særligt opmærksom på vores patienter, når gassen slukkes.

Veterinærsygeplejerske Darci Palmer fortæller om, hvad vi skal have styr på og holde øje med i opvågningen, herunder ekstubering, regurgitation, hypotermi og smerte.


Enter your text here...

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til de vigtigste endokrine lidelser

Guiden indeholder en enkelt sides protokol og flowchart til de vigtigste endokrine lidelser hos hund og kat:

  • Cushing's syndrom
  • Morbus Addison
  • Hyperthyroidisme
  • Hypothyroidisme

opvågning

Anæstesi-basics: Få en bedre opvågningen med Darci Palmer

Der er forøget risiko for dødsfald hos patienter 3 timer postoperativ. Halvdelen af dødsfald i forbindelse med narkose sker i opvågningen, derfor skal vi være særligt opmærksom på vores patienter, når gassen slukkes.

Veterinærsygeplejerske Darci Palmer fortæller om, hvad vi skal have styr på og holde øje med i opvågningen, herunder ekstubering, regurgitation, hypotermi og smerte.


anæstesi

Principper for præmedicinering (konkrete protokoller) med Kathrine Højte Dahl 

Præmedicineringen er en vigtig del af balanceret anæstesi, da det er med til at reducere dosis af andre anæstetika, og derved sænke risikoen for bivirkninger.

Formålet med præmedicinering er overordnet at skabe en grad af analgetisk, sedativ og angstdæmpende effekt for patienterne. Desuden reducerer det stressniveauet, og gør patienten lettere at håndtere og forberede til operation

Kathrine gennemgår her de forskellige farmaka i præmedicinering og giver os konkrete forslag til protokoller til forskellige patienttyper.