Anæstesiprotokol til kejsersnit hos hunde med Johannes Fogh

Anæstesiprotokol til kejsersnit hos hunde med Johannes Fogh

anaestesi protokol kejsersnit hund dyrlaege johannes fogh

Abonnér gratis i iTunes

Guide: Lyt nemt til podcasten på din telefon

 

Johannes Fogh er dyrlæge fra 2016 og har skrevet speciale om den anæstesiprotokol som Dyrlægegruppen Frijsenborg bruger.

Specialet er skrevet sammen med Daniel Futtrup, Helle Harding (som også var med i podcast nr. 29) og fagdyrlæge Kathrine Kirchhoff.

Specialet er desuden omskrevet til en artikel som udkommer i Dansk Veterinær Tidsskrift senere på året.

 

Vurdering af den drægtige tæve

I specialet skriver Johannes og Daniel om, hvilke forhold man skal være opmærksom på ved den drægtige tæve før anæstesien.

Det vil være stor forskel på anæstesien, om det er en brachiochephal hund eller en hund med normal snude, fortæller Johannes. Det vil også betyde meget om tæven har været i fødsel længe eller ej.

Hvis tæven har 1 eller 2 hvalpen, er risikoen for at de er for store til fødselsvejen forholdsvis højere.

Det kan derfor være nødvendigt at vurdere tæve og hvalpe med røntgen og/eller ultralyd før indgrebet.

Derudover skal man ekstra opmærksom hunde i risiko for at udvikle brachiocephal syndrom.

Vi skal være opmærksom på om blodtrykket falder for meget, da drægtige tæver er i særlig risiko for det.

Progesteron og dets metabolitter kan have en sederende effekt blandt andet ved en modulering af opioid-receptorerne. Det er dog ikke nok til, at det påvirker vores brug af smertestillende stoffer, forklarer Johannes

Respirationen vil også være påvirket af pladsmanglen under mellemgulvet, hvor lungerne kan have områder med atelektase. Vi skal altså være opmærksom på at tæven ikke altid selv for taget tilpas dybe vejrtrækninger, siger Johannes.

Dertil kommer, at vi skal være særligt opmærksom på refluks og sørge for at få intuberet tæven hurtigt. Drægtige har markant højere risiko for apsirationspneumonier forklarer Johannes.

 

Evalueringen af protokollen i specialet

I specialet er protokollen fra Dyrlægegruppen Frijsenberg beskrevet, som den har været til de evaluerede hunde.

Johannes og Daniel har dog to kommentarer i deres evaluering. For det første er der nu er registreret et nyt anæstesimiddel og for det andet kan det diskuteres hvornår i forløbet, der skal bruges smertestillende.

Johannes nævner at Alfaxalon pt. er det eneste registrerede anæstesimiddel, der er godkendt til kejsersnit.

For det andet kan der være flere fordele ved at give et opioid som eksempelvis Metadon i præmedicineringen, da det både reducerer den nødvendige mængde anæstesi og kan være med til at stabilisere tævens cirkulation. Ulempen er dog, at effekten skal reverseres efter forløsningen. Hertil har man brugt Naloxon.

Herunder er den protokol, med forfatternes forslag ændringer, der blev vurderet i specialet:

Forberedelse

 • Tæven og hvalpene status skal kontrolles
 • Tæven præ-oxygeneres i 3-5 minutter
 • Hvalpekuvøse, varmedunke og håndklæder varmes
 • Sug gøres klar
 • Tæven klippes omkring operationsstedet og vaskes med sæbe, hvis muligt.

 

Præmedicinering og væske terapi

 • Metoclopramid 0,3 mg/kg IV
 • Evt. Metadon 0,2 mg/kg IV/IM
 • Krystaloid (som eksempelvis Ringes Acetat eller isoton Natrium Klorid) 20-30 ml/kg/time i ca. 15 min. Herefter 10 ml/kg/time også intraoperativt.

 

Induktion

 • Alfaxalon 1-2 mg/kg IV ELLER Propofol 2-6 mg/kg IV – gives til effekt
 • Intubering hurtigst muligt
 • Tæven vaskes og klippes, hvis ikke det allerede er gjort
 • Operationsområdet afsprittes

 

Lokalanalgesi

 • Bupivacain 0,25 mg/kg, og
 • Mepivacain 1 mg/kg (alternativt Lidocain max 4 mg/kg)

Kan evt. fortyndes i saltvand, hvis mængden bliver for lille til at kunne fordele effektivt.

 

Monitorering

 • EKG (naturligvis inkl. puls)
 • MAP
 • EtCO2
 • Respirationsraten
 • CFT
 • Temperatur
 • SpO2
 • Øjenposition

 

Vedligehold

 • I op til 3 minutter efter induktionen gives ren ilt i tubus ca. 1,5 l/min
 • Herefter Sevofluran 4-5% samt ilt, eller til lavest mulige dosis

Isofluran kan angiveligt bruges med samme sikkerhed, men har en lidt længere clearence end Sevofluran.

 

Efter forløsningen

 • Metadon 0,3 mg/kg IV til tæven, hvis ikke det er givet tidligere
 • NSAID efter normal dosis. Her kan det give god mening at vælge et præparat, der kan gives IV, for at opnå hurtigt effekt.

 

Efter opvågningen

 • Oxytocin 1-2 IE/kg IM af 3 omgange til tæven
 • Hvalpene lægges til, når tæven er vågen nok til at modtage – ca. 45-60 min. efter operationen
 • Metoclopramid 0,3 mg/kg PO 3 gange daglig i 5 dage
 • NSAID PO daglig i 1-4 dage
 • Antibiotika efter behov op til 5 dage
 • Telefonisk kontakt med ejer inden for de første 12 timer

 

 

Evaluering af andre narkosemidler

TIVA/CRI

Ifølge Johannes findes det et enkelt studie, hvor man beskriver at bruge Alfaxan som Total Intravenøs Anæstesi. Det beskrives som en reel mulighed, men samtidig at efter 90 minutter, vil koncentrationen i blodet på fostersiden være for høj.

Her skal man blot være opmærksom på at tæven ingen smertestillende effekt får, så der skal lokalanalgesien være omhyggeligt udført eller der skal supplereres med lav dosis opoid.

Alfa-2

Johannes fraråder alle former for alfa-2’ere ved bedøvelse til kejsersnit, da de er direkte forbundet med øget dødlighed for både hvalpe og tæve.

Derfor frarådes både Zoletil, Xylaxin og Dexmedetomidin.

Phenothiazider og NMDA-agonister

Ketamin og Acepromazin kan anvendes, men frarådes da Ketamin nedsætter hvalpenes overlevelse og Acepromazin kan give hypotension.

Benzodiazepiner

Når man bruger benzodiazepiner i præmedicineringen, vil det forlænge tiden indtil operationen kan gå i gang, da de typisk er langsomt indsættende, forklarer Johannes. Det vil altså give en unødig øget risiko.

 

Relevante links

 

Nyhedsbrev for dyrlæger

Avanceret faglig viden, fakta-ark og inspiration til dyrlæger, der vil udvikle sig uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken. Tilmeld dig nyhedsbrevet og få: - Interviews med fag-eksperter - Hurtige fiduser til en mere effektiv hverdag - Inspirerende historier fra andre dyrlæger som os