Elektrokemoterapi mod cancer hos hund med Steen Engermann

Elektrokemoterapi mod cancer hos hund med Steen Engermann

Elektrokemoterapi kombinerer kemoterapi med elektrisk strøm, og har vist sig at være effektiv mod visse cancerformer med blot en enkelt behandling.


Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Steen Engermann arbejder på AniCura Aarhus Dyrehospital, hvor han beskæftiger sig udelukkende med diagnostik og behandling af cancerpatienter. Steen blev dyrlæge i 1990 og blev certificeret i onkologi af Den Danske Dyrlægeforening i 2007 og er siden blevet specialdyrlæge i onkologi.

Steen har været med i to tidligere podcasts, hvor vi talte om mastcelletumorer og malignt lymfom.  

I denne podcast fortæller Steen om elektrokemoterapi, en relativ ny behandlingsform, hvor man kombinerer kemoterapi og elektrisk strøm – et lille indgreb med stor effekt.

Hvad er elektrokemoterapi?

Elektrokemoterapi er en ny intratumoral behandlingsform, som går ud på at kombinere en lav dosis af kemoterapi med kortvarigt elektrisk strøm.

Elektrokemoterapi har vist sig at være effektiv mod visse cancerformer med blot en enkelt behandling, og der ikke de samme bivirkninger som ved andre mere omfattende behandlingsformer. Steen har anvendt elektrokemoterapi i knap 2 år og har behandlet ca. 60 patienter med gode resultater. 

Hvad er elektrokemoterapi?

Elektrokemoterapi er en behandlingsform for kræft, hvor en lav dosis kemoterapi kombineres med kortvarige elektriske impulser. Denne metode åbner kræftcellernes cellemembraner midlertidigt, hvilket gør det muligt for kemoterapien at trænge effektivt ind. Når strømmen stopper, lukkes cellemembranerne igen, og fanger medicinen inde. Dette forstærker effekten af kemoterapien og mindsker bivirkninger.

Man anvender en standardiseret mængde strøm i området med cancerceller, eller i områder med mistanke om cancerceller. Herved åbner cancercellernes cellemembran, så kemoterapien lettere kan trænge ind i cellerne. Når den elektriske påvirkning ophører, lukker cellemembranen igen og kemoterapistoffer fanges inde i cellerne.

Steen fortæller, at man ved at påvirke cancerceller med elektrisk strøm kan få en opkoncentrering af kemoterapi på 300-400 gange inde i cancercellerne, sammenlignet med kemoterapi alene.

Virkningen af kemoterapi bliver altså meget større i kombination med elektrisk påvirkning. Dette gør, at man kan behandle med en lille dosis sammenlignet med normal kemoterapibehandling. 

Hvilke patienter er gode kandidater til elektrokemoterapi?

Der findes som bekendt mange forskellige former for cancer, og selvom elektrokemoterapi har effekt på samtlige tumortyper, er der nogle begrænsninger, fordi der skal placeres elektroder i tumoren. Derfor er elektrokemoterapi kun anvendeligt til relativt små og afgrænsede områder med mistanke om eller bekræftet cancer.

Elektrokemoterapi kan altså ikke erstatte behandling af systemiske lidelser, som f.eks. lymfom, der kræver systemisk behandling.

Anatomisk uheldige tumorer

Hvis en tumor f.eks. sidder ved analåbningen eller distalt på et ben, vil den være vanskelig at fjerne kirurgisk. I sådanne tilfælde kan elektrokemoterapi være et godt alternativ.

Postoperative urene marginer

Hvis man har fjernet en tumor kirurgisk og ikke har opnået rene marginer, kan man lave en opfølgende behandling med elektrokemoterapi. Det kræver dog, at tumoren ikke er alt for stor eller sidder for dybt.

Kombination af kirurgi og elektrokemoterapi

Til tumorer, der vil volde udfordringer, fordi de kræver større marginer, end hvad der er let opnåeligt, kan man kombinere elektrokemoterapi med kirurgi.

Som alternativ til omfattende kirurgi, hudtransplantation, forbindingsskift, evt. amputation m.m., kan man lave marginal resektion af tumoren. Dvs. man fjerner den makroskopiske del af tumoren velvidende, at man ikke opnår store nok margener. Inden såret lukkes, laver man elektrokemoterapi, hvorved man mindsker risikoen for recidiv markant.

Ideen er, at man ikke behøver at lave store åbninger og gerne skulle få en ukompliceret sårheling, da man ikke fjerner store margener.

Hvordan foregår behandlingen?

Elektrokemoterapi foregår under bedøvelse.

Kemoterapistoffet, bleomycin, injiceres IV og 8 minutter efter fører man strøm ind i området med cancerceller. Det gør man ved at sætte elektroder med nåle ned i området, som giver kortvarige elektriske stød.

Elektroderne bliver flyttet rundt, så hele området bliver behandlet. Man starter i periferien og laver en margen, hvorfra man arbejder sig ind mod centrum.

Steen beskriver elektroden som en “tandbørste med 1 cm lange nåle”, og det er dem, der fysisk bliver sat ned i tumoren og sender strøm ind i cancercellerne.

Hvor ofte skal patienten behandles?

Som udgangspunkt behandler man kun en enkelt gang, men hvis der er tale om store tumorer, kan det være nødvendigt med flere behandlinger.

Elektrokemoterapi kan gives alene eller i kombination med andre behandlingsformer som f.eks. kirurgi.

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Få et fuldt overblik over de vigtigte endokrine lidelser.

Klik her og se vores artikel om de endokrine lidelser her…

Er der bivirkninger ved behandlingen med elektrokemoterapi?

Der er få bivirkninger forbundet med elektrokemoterapi og kemoterapistoffet bleomycin. Der kan dog opstå lokal smerte og hævelse efter behandlingen, som bliver behandlet med NSAIDs.

Selvom elektrokemoterapi er en mild behandlingsform, er det stadig kemoterapi. Patienten vil udskille små mængder af kemoterapistoffer i ca. 4 dage efter behandling.

Steen forklarer, at det derfor ikke er ideelt, hvis ejer har små børn, der kravler rundt på gulvet derhjemme. For hvis hunden urinerer indendørs, er der risiko for, at barnet kravler rundt i kemoterapistof.

Kontrol efter elektrokemoterapi

Steen fortæller, at cancertypen og graden af aggressivitet er styrende for, hvornår og hvor ofte en kontrol bør foretages.

Relevante links

Du er altid velkommen til at kontakte AniCura Aarhus Dyrehospital, hvis du har spørgsmål. De vil altid gerne hjælpe eller guide til henvisning.

Relevante podcasts

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…