Angiostrongylus vasorum (Fransk hjerteorm) - diagnose og behandling

Angiostrongylus vasorum. Diagnose og behandling – med Jakob Willesen, lektor, dyrlæge, PhD

angiostrongylus vasorum fransk hjerteorm billede af jakob willesen

 

Angiostrongylus vasorum hos hunde

Jakob Willesen har arbejdet med Angiostrongylus siden 2000 og har skrevet PhD om emnet. Desuden holder han foredrag og underviser han en del om ormen.

 

Definition

Hjerte- og lungeinfektion forsaget af metastrongyliden Angiostrongylus vasorum.

Angiostrongylus vasorum kaldes på dansk: ”Fransk hjerteorm”

 

Patogenese

Adulte orm slår sig ned i pulmonærarterien, højre side af hjertet og i pulmonære arterioler.

Hunde smittes ved at indtage værter inficeret med L3 lavrvestadier. Ova fra adulte orm udklækkes i pulmonære kapillære. L1 larver migrerer til alveoli hvorfra de hostes op og bliver sunket.

Angiostrongylus vasorum smitter ikke til katte og er ikke en zoonose.

Differentialdiagnoser/relaterede diagnoser

• Crenosoma vulpis (Rævens lungeorm)
• Aelurostrongylus abstrusus (Kattens hjerteorm)
• Dirofilaria immitis (Tropisk hjerteorm)
• Andre årsager til pneumoni og/eller lungeødem
• Andre årsager til koagulopatier, herunder Warferin-intoxikation
• Andre årsager til kramper, herunder epilepsi

 

Anamnese

Inficerede hunde kan fremstå raske eller have en mangfoldighed af forskellige symptomer

De klassiske symptomer er: Hoste, motionsintolerence, dyspnø og at rømme sig

Omkring 70 % af hunde med symptomer vil hoste.

Hunde under 18 måneder smittes oftest.

Ikke klassiske symptomer kan være: Halthed, opkast/diarre, mistrivsel, øget blødning herunder hæmatori og neurologiske symptomer (kramper).

Infektionen forventes ikke at give tydelige mislyd ved auskultation.

 

 

Parakliniske undersøgelse

Larver kan detekteres i fæcesundersøgelse efter Bearmann-metoden, hvor fæces fra 3 på hinanden følgende dage analyseret. Ved kun én fæcesprøve findes kun ca. 30% og lidt flere ved to prøver. Fire prøver giver ikke nævneværdig øget sensitivitet, hvorfor i alt tre prøver anbefales.

Positiv serologisk antigentest. Testen giver svar hurtigt og er derfor effektiv i tilfælde med stærke kliniske symptomer. Den er desuden mere sensitiv ved langevarige infektioner.

Thoraxrøntgen er ofte indikeret for at vurdere påvirkning af lungevævet.

Nogle hunden vil vise eosinofili, men biokemiske parametre er ellers uden hjælp for diagnosen, men kan dog tjene om udelukkelse af differentialdiagnoser. Øget WBC (white blood cells) er usædvanligt.

Desuden kan henvisning til udvidet kardiologisk undersøgelse være påkrævet, herunder ultralydsundersøgelse og EKG.

 

røntgenbillede venligst udlånt af dyrlæge tine bondo: lateral radiograph of a dog with confirmed angiostrongylus vasorum infection(Lateral thoraxrøntgen i højre sideleje fra en hund med Angiostrongylus vasorum-infektion. Et plettet alveolært mønster ses især i den kaudale tredjedel af lungefeltet. Der ses desuden fortætning af lungefeltet ved hjertetbasis som er foreneligt med lungeødem og hjerteskygge synes forstørret kranialt, hvilket kan tyde på højresidig hjerteforstørrelse. Røntgenbillede er venligst udlånt af dyrlæge Tine Bondo, Husum Dyreklinik.)

 

Behandling

Der er pt. beskrevet 3 protokoller for behandling af Angiostrongylus vasorum:

  • Moxidectin en gang om måneden til vægt (pt. er Advocate eneste registrede product til hunde), eller
  • Milbemycin 0,5 mg/kg 1 gang om ugen 4 gange. (pt er Interceptor eneste enkeltstof præperat. Findes desuden i flere kombinationspræperater), eller
  • Fenbendazol (off label) 20 mg/kg daglig i 20 dage (pt. er Panacur eneste registrede product til hunde)

Hundene bør desuden holdes i ro i behandlingsperioden.

Behovet for støtteterapi baseres på antal larver set i Bearman-testen og påvirkningen af lunge

Evidensen for brug af steroider er begrænset, men kan bruges for at sænke risikoen for anafylaktiske reaktioner. Steroider er ikke indikeret for milde tilfælde.vDer kan bruges ca. 1,0 mg/kg.

Antibiotika vil kun sjældent være indiceret. Kan været fornuftigt for patienter med blødninger i lungerne.

Desuden kan behandling for højresidig hjertesvigt være påkrævet.

Prognose og opfølgning.

Efter endt behandling følges op med kontrol ved samme test som diagnosen blev stillet med (fæces eller serologi).

Ca. 1 ud af 10 vil fortsat være positive efter endt behandling. Disse patienter skal blot behandles igen.

Hundene bør desuden holdes i ro i behandlingsperioden.

 

 

Relevante links

 

har du styr på din indre cola? foredrag med rune strøm

 

Nyhedsbrev for dyrlæger

Avanceret faglig viden, fakta-ark og inspiration til dyrlæger, der vil udvikle sig uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken. Tilmeld dig nyhedsbrevet og få: - Interviews med fag-eksperter - Hurtige fiduser til en mere effektiv hverdag - Inspirerende historier fra andre dyrlæger som os