Angiostrongylus vasorum (Fransk hjerteorm) - diagnose og behandling

Angiostrongylus vasorum: Symptomerne behandling af Fransk hjerteorm hos hund

angiostrongylus vasorum også kaldet fransk hjerteorm: Diagnose og behandling med Jakob Willesen

Angiostrongylus vasorum kaldes på dansk ”Fransk hjerteorm”, og er en metastrongylide, der forårsager hjerte- og lungeinfektion hos hunde. Jakob Willesen fortæller her om diagnostik og behandling af infektion med A. vasorum, og så gennemgår han 5 kliniske cases fra praksis.


Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Her er en protokol i tabelform, der dækker de forskellige aspekter af håndtering af Angiostrongylus vasorum-infektioner hos hunde:

PunktProtokol
Anamnese (HX)Klassiske symptomer: hoste, motionsintolerence, dyspnø, rømmen.
Omkring 70 % af symptomatiske hunde hoster.
Typisk hos hunde under 18 måneder.
Ikke-klassiske symptomer: haltheder, opkast/diarre, mistrivsel, øget blødning (hæmaturi), neurologiske symptomer (kramper).
Infektionen giver ikke tydelige mislyde ved auskultation.
Klinisk undersøgelseUndersøg for hoste, motionsintolerence, dyspnø, rømmen. Tjek for pettekiale blødninger i sclera, mukosa og subkutant. Vurder almen og neurologisk status, specielt ved mistanke om synkoper eller kramper.
Auskultation for eventuelle hjertemislyde, selvom de sjældent er til stede.
UdredningFæcesundersøgelse (Baermann-metoden): Analyser fæces fra 3 på hinanden følgende dage.
Serologisk antigentest: Anvendes ved stærke kliniske symptomer og er mere sensitiv ved langvarige infektioner. Thoraxrøntgen: Vurdering af lungevæv og evt. pulmonær hypertension.
Blodprøver: Se efter eosinofili, biokemiske parametre og WBC.
BehandlingMoxidectin: 1 gang om måneden (Advocate).
Milbemycin: 0,5 mg/kg 1 gang om ugen i 4 uger (Interceptor).
Fenbendazol (off label): 20 mg/kg dagligt i 20 dage (Panacur).
Støtteterapi: Basér på antal larver og lungepåvirkning. Steroidbehandling: Begrænset evidens, brug ca. 1,0 mg/kg ved risiko for anafylaksi.
Hundene bør holdes i ro under behandlingsperioden.
OpfølgningKontrol med samme test som diagnosen (fæces eller serologi) efter endt behandling.
Ca. 1 ud af 10 vil være positive efter behandling og skal behandles igen.
Denne tabel kan hjælpe dyrlæger med at få en overskuelig og systematisk tilgang til håndteringen af Angiostrongylus vasorum-infektioner hos hunde, fra første anamnese til opfølgning efter behandling.

Definition og symptomer ved infektion med Angiostrongylus vasorum

I den klassiske præsentation kommer hunden ind med hoste. Omkring 70% af alle hunde med Angiostrongylus hoster og har relaterede symptomer som motionsintolerence og andre gener i luftvejene. Infektionen ses hyppigst hos hvalpe under 18 måneder.

Nyseri er ikke noget, vi typisk kobler til hjerteorm hos hund.

Der er dog nogle lidt mere “skæve” præsentationer, der er værd at kende. Som eksempel nævner Jakob halthed, opkast/diarre og generelt mistrivsel. I mere alvorlige og akutte tilfælde vil parasitten også kunne give blødningsforstyrelser. Som eksempel nævner Jakob en case, hvor eneste symptom var hæmaturi.

Endelig nævner Jakob neurologiske symptomer, hvor det vil være utroligt vigtigt at få udelukket Angiostrongylus-infektion. Der er stor risiko for, at vi mister patienten, hvis vi overser parasitten og blot starter behandling for eksempelvis epilepsi.

Hvis du vil vide mere, kan du kan høre podcastene eller læse artiklerne om haltheder, diarre og epilepsi.

Patogenese for Angiostrongylus vasorum

Adulte orm slår sig ned i pulmonærarterien i højre side af hjertet og i pulmonære arterioler.

Hunde smittes ved at indtage værter inficeret med L3 larvestadier. Ova fra adulte orm udklækkes i pulmonære kapillære. L1 larver migrerer til alveoli, hvorfra de hostes op og bliver sunket. Præpatenstiden (tiden fra smitte til parasitten først kan påvises) er 30-60 dage.

Angiostrongylus vasorum smitter ikke til katte og er ikke en zoonose.

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

[thrive_2step id=’3421′]Klik her…[/thrive_2step]

Differentialdiagnoser til infektion med Fransk hjerteorm

  • Crenosoma vulpis (rævens lungeorm)
  • Aelurostrongylus abstrusus (kattens hjerteorm)
  • Dirofilaria immitis (tropisk hjerteorm)
  • Andre årsager til pneumoni og/eller lungeødem
  • Andre årsager til koagulopatier, herunder warfarin-intoxikation
  • Andre årsager til kramper, herunder epilepsi

Vil du vide, hvordan du diagnosticerer du epilepsi og udelukker andre årsager, så du undgår at give krampe-medicin for at stoppe symptomer på andre sygdomme, bør du høre podcasten eller læse artikel her…

Anamnese ved infektion med fransk hjerteorm hos hund

Inficerede hunde kan fremstå raske eller have en mangfoldighed af forskellige symptomer.

De klassiske symptomer er hoste, motionsintolerence, dyspnø og rømmen.

Omkring 70 % af hunde med symptomer vil hoste.

Hunde under 18 måneder smittes oftest.

Ikke klassiske symptomer kan være haltheder, opkast/diarre , mistrivsel, øget blødning herunder hæmaturi og neurologiske symptomer (kramper).

Infektionen forventes ikke at give tydelige mislyd ved auskultation.

Larve af Angiostrongylus vasorum (fransk hjerteorm hund) set i mikroskop
Her ses en larve fra Angiostrongylus vasorum (Fransk Hjerteorm) i mikroskop.

Parakliniske undersøgelse ved udredning af infektion med Angiostrongylus vasorum

Larver kan detekteres i fæcesundersøgelse ved Baermann-metoden, hvor fæces fra 3 på hinanden følgende dage analyseret. Ved kun én fæcesprøve findes kun ca. 30% og lidt flere ved to prøver. Fire prøver giver ikke nævneværdig øget sensitivitet, hvorfor i alt 3 prøver anbefales.

Positiv serologisk antigentest. Testen giver svar hurtigt og er derfor effektiv i tilfælde med stærke kliniske symptomer. Den er desuden mere sensitiv ved langevarige infektioner.

Thoraxrøntgen er ofte indikeret for at vurdere påvirkning af lungevævet og finde eventuel pulmonær hypertension.

Nogle hunde vil vise eosinofili, men biokemiske parametre er ellers uden hjælp for diagnosen, men kan dog tjene om udelukkelse af differentialdiagnoser. Øget WBC (white blood cells) er usædvanligt.

Desuden kan henvisning til udvidet kardiologisk undersøgelse være påkrævet, herunder ultralydsundersøgelse og EKG.

røntgenbillede af thorax på en hund med Angiostrongylus vasorum. Venligst udlånt af dyrlæge Tine Bondo
Lateral thoraxrøntgen i højre sideleje fra en hund med Angiostrongylus vasorum-infektion. Et plettet alveolært mønster ses især i den kaudale tredjedel af lungefeltet. Der ses desuden fortætning af lungefeltet ved hjertebasis, som er foreneligt med lungeødem. Hjerteskygge synes at være forstørret kranialt, hvilket kan tyde på højresidig hjerteforstørrelse. Røntgenbillede er venligst udlånt af fagdyrlæge Tine Bondo, Husum Dyreklinik.

Vil du lære mere om tolkning af thoraxrøntgen, bør du høre podcasten eller læse artiklen her… 

Behandling af fransk hjerteorm

Der er pt. beskrevet 3 protokoller for behandling af Angiostrongylus vasorum:

  • Moxidectin en gang om måneden til vægt (pt. er Advocate eneste registrerede produkt til hunde), eller
  • Milbemycin 0,5 mg/kg 1 gang om ugen 4 gange. (pt er Interceptor eneste enkeltstof præperat. Findes desuden i flere kombinationspræparater), eller
  • Fenbendazol (off label) 20 mg/kg daglig i 20 dage (pt. er Panacur eneste registrerede produkt til hunde)

Hundene bør desuden holdes i ro i behandlingsperioden.

Behovet for støtteterapi baseres på antal larver set i Baermann-testen og påvirkningen af lungerne.

Evidensen for brug af steroider er begrænset, men kan bruges for at sænke risikoen for anafylaktiske reaktioner. Steroider er ikke indikeret for milde tilfælde. Der kan bruges ca. 1,0 mg/kg.

Antibiotika vil kun sjældent være indiceret, men kan været fornuftigt for patienter med blødninger i lungerne og/eller feber.

Desuden kan behandling for højresidig hjertesvigt være påkrævet.

Prognose og opfølgning ved infektion med Angiostrongylus vasorum

Efter endt behandling følges op med kontrol ved samme test som diagnosen blev stillet med (fæces eller serologi).

Ca. 1 ud af 10 vil fortsat være positive efter endt behandling. Disse patienter skal blot behandles igen.

Hundene bør desuden holdes mest mulig i ro i behandlingsperioden.

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…

5 kliniske cases

Labrador-blanding på 4 år er over to døgn blevet tiltagende dårlig. Den puster og er afkræftet. Ved undersøgelsen finder vi flere pettekiale blødninger i sclera, mukosa og subkutant. I dette tilfælde er udredning med serologi for Angiostrongylus klart indiceret.

12 år gammel dalmatiner er begyndt at få tilfælde af kollaps og besvimer. Den er hurtigt oppe igen og opfører sig ellers normalt. Ved almen og neurologisk undersøgelse finder vi ikke noget påfaldende. Synkoper kan være forsaget af både hjerteproblem og pulmonær hypertension, så udelukkelse af Angiostrongylus er i princippet nødvendigt. Dog med hundens race, alder og anamnese er andre diagnoser mere relevante.

6 år gammel Cavalier King Charles Spaniel er umiddelbart klinisk upåfaldende fraset let besværet vejrtrækning. Den havde tiltagende hoste, der var kommet til over ca. 1,5 måned. Her er hjerteproblemer (primært venstresidig hjertesvigt) mest oplagt, og er der den mindste mislyd på hjertet, skal tankerne gå i den retning. Her vil den første og mest relevante udredning være thoraxrøntgen og/eller hjerteskanning.

8 måneder gammel Field Trail Spaniel med konsekvent hoste i ca. 3 uger. Der har ikke været effekt af antibiotikabehandling. Her ville Jakob starte med en Baermann-test, men er ejeren utålmodig og vil have afklaring hurtigt, kan man også køre serologi-testen. Er blodprøven negativ skal Baermann-testen udføres. Det kan altså besluttes i dialog med ejeren.

Islandsk fårehund på ca. 1,5 år, der tidligere var diagnosticeret med Angiostrongylus vasorum ved Baermann-test. 1,5 måned efter behandlingen får hunden igen nedsat præstationsevne. Denne gang er Baermann-testen negativ. Her giver det ikke mening at følge op med serologisk test. Den kan med stor sandsynlighed være falsk negativ. Præpatenstiden gør, at en ny infektion ikke er sandsynlig og derfor er fokus på behandlingsforløbet mere fornuftigt. Behandlingen kan eventuelt gentages.

Du kan lære meget mere om diagnosticering og behandling af hjertelidelser hos hunde i podcastene om hjertemislyde og monitorering og medicinering af hjertepatienter.

Relevante links

har du styr på din indre cola? foredrag med rune strøm

Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.