Cushings syndrom hos hund. Så langt når du med en blodprøve

Cushings syndrom hos hund. Så langt når du med en blodprøve

podcast om, hvordan du diagnosticerer og behandler cushings syndrom hos hunde diagnose med fagdyrlæge anders p jensen

Cushings syndrom hos hund er en svær diagnose. Her får du et overblik over ACTH-stimulationstest og Low Dose Dexamethason Test og til hvilke hunde, de bruges. Cushings syndrom hos hund er ikke en laboratoriediagnose. Det er en klinisk diagnose, vi skal stille på patientens symptomer, men som bliver bakket op af laboratorietests som f.eks. ACTH-stimulationstest og Low Dose Dexamethason Test.


Fagdyrlæge Anders Jensen arbejder på Anicura Københavns Dyrehospital, hvor han ser en bred vifte af patienter, herunder mange endokrine patienter.

Ældre patienter med flere symptomer

Gennemsnitsalderen er 9-11 år på diagnosetidspunktet, så det er ældre patienter, der ofte kan have andre sygdomme også.

Anders oplever med netop denne type patienter, at man nemt kan komme til at ”blæse ejeren bagover” med alt for mange oplysninger fra starten. Det er derfor vigtigt at, at der er en god kommunikation mellem dyrlæge og ejer.

Det kan altså være en fordel, hvis det er den samme dyrlæge, der møder patienten og ejeren hver gang.

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

Klik her…

Diagnose og symptomer på Cushings syndrom hos hunde

Cushings er ikke en laboratoriediagnose, fortæller Anders. Det er en klinisk diagnose, vi skal stille på patientens symptomer, men som bliver bakket op af laboratorietests.

Hvis man har laboratoriefund, der ikke passer med de kliniske symptomer, må man træde lidt tilbage og eventuelt vente lidt. Patienten skal måske have tid til at udvikle sig, så vi senere kan lave en reevaluering.

Anders fortæller, at langt de fleste (80-85%) er hypofysær-betinget frem for adrenal Cushings. Blandt de hypofysær-betingede er langt de fleste små hunderacer.

Det klassiske symptom, når ejeren melder sig på klinikken, er PU/PD, der er kraftig nok til, at hunden tisser på gulvet eller skal ud hele tiden.

Dertil kommer øget respiration, tab af muskulatur (med følgende motionsintolerance) og ændret fedtaflejringen.

Diverse hudproblemer (inklusiv kalkaflejringer i huden) og pelstab er også almindeligt.

Pendulerende abdomen som følge af forstørret lever, meget abdominalt fedt og måske en stor blære er også klassisk og giver den kropsform, vi ser i lærebøgerne.

Paraklinik, der giver mistanke om Cushings syndrom hos hunde

Paraklinisk ser vi, at op til 90% af patienterne har forhøjelse af alkatisk fosfatase og stress leukogram.

Urinen vil ofte have lav vægtfylde og der kan ses proteinuri. UPC-ratioen kan være 3-5 som følge af det – her skal man dog være opmærksom på at udelukke cystitis og nyreproblemer først, fortæller Anders.

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Få et fuldt overblik over de vigtigte endokrine lidelser.

Klik her og se vores artikel om de endokrine lidelser her…

Diagnostiske tests for Cushings Syndrom hos hunde

Urin Cortisol Creatinin Ratio

UCC-ratioen er meget sensitiv og ikke særlig specifik. Det betyder, at den giver mange falsk positive. Testen slår altså ud ofte (og næsten altid når hunden har Cushings), men giver også udslag ved andre sygdomme.

Denne test er god til patienter med svage symptomer, hvor man gerne vil udelukke Cushings syndrom – vil kan altså kun bruge det negative svar. Er testen positiv, skal vi gå videre med andres tests.

ACTH-stimulationstest

ACTH-stimulationstest er ikke en særligt sensitiv test, men den er mere specifik. Det betyder, at den giver flere falsk negative. En del hunde med Cushings syndrom vil altså ikke vise sig på denne test.

Relativt set har den en bedre sensitivet på den hypofysære form end på den adrenale. Anders vælger altså ofte denne test som den første på de små hunderacer.

Hvis testen er negativ, kan han også finde på at gå videre med LDDS-test.

Low Dose Dexamethason Suppresion-test (LDDS-test)

Low Dose Dexamethason Suppresions-test er mest anvendelig på de store hunderacer, fortæller Anders, da de oftest har den adrenale form. LDDS-testen er nemlig mest sensitiv for denne type Cushings.

Til testen bruger Anders Dexamethason-natrium-phosphat 0,01 mg/kg IV.

Hvis patienten ikke reagerer på den første kontrol-test efter 4 timer, men reagerer på den ved 8 timer, anbefaler Anders, at vi graver videre efter Cushing-diagnosen.

Se mere på medicintildyr.dk…

Billeddiagnostik i udredning for Cushings syndrom

Anders vil gerne ultralydsskanne patienterne med Cushings for at samle endnu en brik i puslespillet og samtidig få nogle informationer om prognosen.

CT-skanning af binyre og hypofysen hører til undtagelserne, men kan godt komme på tale i særlige tilfælde.

Behandling af hunde med Cushings Syndrom

Anders beskriver Trilostan (Vetoryl), fordi det er stoffet, han har mest erfaring med. Han nævner desuden stoffet Mitotan, der er et humant præparat.

Ca. 3 fjerdedele responderer godt på behandlingen. Den sidste fjerdel vil reagere mangelfuldt.

Se mere på medicintildyr.dk…

Anders kalder normalt sine patienter ind til kontrol 10-14 dage efter opstart af behandlingen, og udfører en ny ACTH-stimulationstest 3-4 timer efter tabletten er givet.

Derfra kalder Anders patienterne ind til kontrol ca. 2 gange om året.

Med behandling er den gennemsnitlige overlevelsestid 660 dage (8 – 2000 dage). For den adrenale form er det ca. halvdelen.

Relevante links

Lyt til de andre podcasts i serien om endokrine lidelser

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

Klik her…