MCV og MCHC: Værdier til klassificering af anæmie hos hund og kat

MCV og MCHC: Værdier til klassificering af anæmie hos hund og kat

Tolkning af erytrocytvolumen (MCV) og MCHC kan være en udfordring. Dyrlæge Niel Henrik Lund fortæller i denne podcast om, hvad de forskellige værdier betyder

Erythrocytvolumen/mean corpuscular volume (MCV) og mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) udtrykker begge et gennemsnit. Det betyder, at MCV og MCHC kan være normale i blodprøven, selvom en betydelig del af cellerne faktisk er unormale. Niels Henrik siger derfor, at det er vigtigt at vurdere en blodudstrygning i mikroskopet for at se cellerne enkeltvis.


Niels Henrik Lund er dyrlæge fra 1993 og har arbejdet næsten udelukkende med smådyr siden da. I 2014 tog han en mastergrad fra ESAVS og er nu European Master of Small Animal Veterinary Medicine (EMSAVM). Niels Henrik underviser meget rundt om i landet, og har været med til at skabe et af online kurserne her til Succes I Veterinær Praksis.

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

Klik her…

Erytrocytvolumen / mean corpuscular volume (MCV)

MCV (erytrocytvolumen) er den gennemsnitlige volumen af de røde blodlegemer – altså størrelsen på cellerne. Den fortæller altså, om cellerne er små eller store, forklarer Niels Henrik.

MCV kan både være forøget og formindsket. Hvis cellerne eksempelvis er store, vil MCV være forhøjet.

Høj MCV (makrocytær) kan skyldes forskellige sygdomme og artefakter, fortæller Niels Henrik, men navnlig ses det ved regenerative anæmier, hvor knoglemarven frigiver en større mængde umodne celler. Retikulocytter har en større volumen, og MCV vil derfor typisk være højere ved regenerative anæmier.

Af andre tilstande nævner Niels Henrik leukæmi og dét, at puddelhunde og malamute har naturligt store celler. Samtidig ses høj MCV også som artefakt, hvor ellers normale celler svulmer op i blodprøveglasset på grund af osmose.

Hvis MCV er lav (mikrocytær) betyder det, at erytrocytterne er mindre, forklarer Niels Henrik. Det er klassisk at se ved jernmangel-anæmi som følge af f.eks. kronisk blødning. Lille erytrocytvolumen (lav MCV) ses desuden ved leverlidelser og portosystemisk shunt.

Mean corpusscular hemoglobin concentration (MCHC)

MCHC angiver, hvor meget hæmoglobin (HGB) der er i hver enkelt celle (erytrocyt). Altså hvor koncentreret hæmoglobinen er i forhold til cellens størrelse, siger Niels Henrik.

Som udgangspunkt kan MCHC-værdien ikke være forøget. Viser laboratoriemaskinen alligevel det, er det formentlig en fejl. Der kan ikke ”stoppes” mere hæmoglobin ind i cellen, end der kan være. I det tilfælde vil tallet for hæmoglobin (HGB) ikke været forøget.

En øget MCHC kan også være tegn på hæmolyse i prøven. Enten i blodprøveglasset eller intravaskulært. Desuden skal man være opmærksom ved lipæmi, advarer Niels Henrik. Det kan nemlig også forøge værdien.

Niels Henrik har desuden et lille trick til at afsløre hæmolyse i en blodprøve: Hvis du ganger HGB med 3, skal du ca. få HCT-værdien. Er HGB højere, tyder det på fri hæmoglobin i prøven – altså hæmolyse.

HGB ganget med 3 skal ca. give samme til som HCT-værdien. Hvis der over det, indikerer det hæmolyse.

Niels Henrik Lund

En lav MCHC (hypochrom) er et tegn på ”blege” celler, som blandt andet ses ved regenerativ anæmi, hvor der er mange umodne erytrocytter i blodet. De er altså sendt ud af knoglemarven, før de er blevet fyldt tilstrækkeligt op med hæmoglobin.

Klassisk vil cellerne altså være makrocytær hypochrome ved regenerativ anæmi. Ved jernmangel-anæmi vil cellerne også være blege med lav MCHC, men typisk samtidig være små – altså mikrocytær hypochrome.

Til tolkning af MCHC bruger man som her en blodudstrygning. Denne er taget fra en labradorblanding med akut anæmi
Blodudstrygning fra en labradorblanding med akut anæmi. Her ses normocytære hyperchrome celler. Sidstnævnte sfa af hæmolyse.
handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Få et fuldt overblik over de vigtigte endokrine lidelser.

Klik her og se vores artikel om de endokrine lidelser her…

Cellestørrelse og cellefarve

Med disse to værdier for erytrocytvolumen henholdsvis farve og størrelse, kan vi nu skabe en systematik ud fra forskellige kombinationer.

Cellerne kan altså for eksempel være:

Makrocytære, hypokrome: Klassik for regenerativ anæmi

Mikrocytære, hypokrome: Klassisk ved jernmangel-anæmi og leverlidelser

Normocytære, normokrome: Tidlig regenerativ eller sen non-regenerativ anæmi sammen med kroniske, metaboliske lidelser som for eksempel hypothyroidisme og Addisons.

I oversigten over de mest almindelige endokrine lidelse hos hund og kat kan du lære meget mere om bl.a. diagnostik og behandling af hypothyroidisme og Addisons.

Andre værdier i blodprøven

RDW: Fortæller hvor stor spredning der er mellem de forskellige cellestørrelser. Det vil sige, at hvis erytrocytterne er ens i størrelse, vil RDW være lille. Er der anisocytose med mange forskellige størrelser, vil RDW være øget.

MCH: Værdien tilsvarer til dels MCHC, men er ikke så præcis i denne sammenhæng, da den er beregnet frem for målt.

nRBC: Forkortelse for nucleated red blood cell count. Det er altså antallet af røde blodlegemer med kernemateriale. Det kan altså være et tegn på regeneration, da umodne reticulocytter netop vil indeholde mere kernemateriale. Pas dog på: nRBC kan også stige ved andre sygdomme som for eksempel knoglemarvslidelser, og tallet er derfor ikke et godt mål for, om en anæmi er regenerativ eller ej.

%retic/reticulocytprocent: Målet fortæller noget om, hvorvoidt patientens blod er regenerativt, men værdien skal tolkes i forhold til hæmatokritten. Værdien kan altså ikke bruges direkte og skal omstættes til et reticulocyt produktionsindeks (RPI). Ved et RPI under 1 er anæmien non-regenerativ, mellem 1-3 er den semi-regenerativ og over 3 er den regenerativ.

PCV og HCT: Hæmatokritten (HCT) er en udregnet værdi, som vi får fra laboratoriemaskinen. PCV (packed cell volume) er den reelle andel af blodlegemer i blodprøven (i procent). Værdierne PCV og HCT er lige brugbare i tolkningen af hæmatologien, men er skabt på hver deres måde og kan altså ikke konverteres direkte.

Omregning af %retic til RPI

Når alt andet glipper så se på patienten.

Niels Henrik Lund

Relevante links

Anicura Familiedyrlægerne Aars
Personalet hos Anicura Familiedyrlægerne Aars

Den anæmiske patient - Hvad blodprøven fortæller dig

Kurset tager dig fra de klassiske kliniske tegn på anæmi, over hvordan du håndterer blodprøven til tolkningen af en blodudstrygning og de kvantitative parametre i laboratoriesvaret.

Efter kurset kan du klassificere anæmier som regenerative eller non-regenerative og hypokrom eller normokrom. På den måde kan du finde de meste relevante differentialdiagnoser.

Kurset indeholder også praktisk vejledning i blodudstrygning og gennemgang af 3 cases.

Se mere om kurset her…

Kursus i blodprøve på anæmiske patienter. Tolkning af erytrocytvolumen (MCV) og (MCHC)

Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Klik og vær med…