Hjertediagnoser: Så langt kommer du uden skanning med Nathalie Kiessling

Hjertediagnoser: Så langt kommer du uden skanning med Nathalie Kiessling

Nathalie Kiessling er dyrlæge på AniCura Frederiksværk Dyrehospital. Hun har en stor interesse for kardiologi, og arbejder primært med henviste patienter, ultralydsskanninger og interne medicinske patienter. På nuværende tidspunkt er hun i gang med sin Europæiske Master indenfor kardiologi.


Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Mange synes, at kardiologi er avanceret og kompliceret, men det behøver det ikke at være, siger Nathalie. Hun forsøger at gøre kardiologi let og forståeligt, og fortæller i denne podcast om, hvordan man kan tilgå en hjertepatient uden en hjerteskanning.

Vi kan aldrig komme frem til en konkret diagnose uden en hjerteskanning, men vi kan indsnævre differentialdiagnoserne med andre værktøjer, og dém fortæller Nathalie om her.

En grundig anamnese er vigtig

Det er godt at spørge ind til evt. hoste og få ejeren til at karakterisere den. Spørg f.eks., om hunden hoster om natten, og om hosten er tør eller blød.

Nathalie fortæller, at hjertepatienter primært hoster om natten, og hosten er blød. Symptomerne er ofte tydelige hos hunde, som typisk er trætte og har mislyde.

Katte adskiller sig på mange måder fra hunde, og de hoster ikke, hvis de har hjertelidelser. I stedet bliver de mindre aktive og spiser mindre. Hos katte vil symptomerne ved hjertelidelser være mere diffuse.

Auskultation af hjertet hos hunde og katte

Mislyde kan være svære at høre, og derfor skal du træne dit øre, siger Nathalie. Hvis du træner dit øre til at lytte små hunde, som ofte er lettere at høre mislyde på, er du bedre rustet til at fange mislyde på større hunde. Det er desuden vigtigt, at du lytter på begge sider, ellers er der stor risiko for, at du overhører en mislyd.

Hos mindre hunde korrelerer styrken af mislyden med graden af alvorlighed, men sådan er det ikke nødvendigvis hos større hunde. Ofte er lavgradige mislyde fysiologiske hos små hunde, og de er som regel ikke super farlige, men kan være det, siger Nathalie.

Der er stor forskel på at auskultere hunde og katte. Det er lettest at lytte på en stående hund frem for en siddende eller liggende. På katte er det lettest at høre mislyde på sternum på en stående kat. På katte skal man være lidt mere forsigtig og man skal bl.a. passe på ikke at presse stetoskopet for hårdt.

Ca. 40% af katte med hjertelidelser har ikke mislyde. Katte skal have en meget regelmæssig hjerterytme, og galloplyde kan være tegn på hjerteproblemer. Hos katte er sinusarytmi desuden alvorligt, og kan være tegn på lungesygdom – modsat hunde, hvor sinusarytmi er et normalt fund.

Inddeling af hjertemislyde hos hund og kat

Skalaen over hjertemislyde går fra “grad 1” til “grad 6”

GradMislyd
Grad 1Mislyden på hjertet er knapt hørbar og kun i meget stille omgivelser
Grad 2Svag mislyd ved hjertet. Kan høres med stetoskop
Grad 3Moderat mislyd ved hjertet. Let hørbar med stetoskop
Grad 4Markant mislyd på hjertet. Høres over hele hjertet ofte inkl. højre side
Grad 5Stærk mislyd ved hjertet. Kan høres med stetoskop tæt på thorax og palperes som snurren uden på thorax
Grad 6Alvorlig mislyd ved hjertet. Kan høres uden stetoskop og kan palperes på thorax

Vil du lære mere om hjerteundersøgelser og inddeling af hjertemislyde hos hunde? Så bør du høre podcasten og læse artiklen her… 

Hvornår bør mislyd ved hjertet undersøges nærmere?

Det afhænger i høj grad af mislydens styrke, og hvor hurtigt mislyden har udviklet sig.

Nathalie siger, at alle patienter med mislyde over grad 3 bør blive sendt til skanning, da der er stor risiko for en behandlingskrævende tilstand.

Det kan være rigtig svært at afgøre, hvilken grad, der er tale om, og er du i tvivl, er det altid en god idé at sende patienten videre til hjerteskanning.

Hvis du hører en grad 1 eller 2 mislyd, skal du notere det i journalen, så du og dine kollegaer er ekstra opmærksomme fremover.


Få det fulde overblik over hjertelidelser hos hunde og katte med mislyd, medicin, akut svigt og mere i denne artikel…


Faktaboks: Hvad er forstørret hjerte hos en hund?

Et forstørret hjerte hos en hund refererer til en tilstand, hvor hundens hjerte er større end normalt. Dette er ofte et tegn på en underliggende hjertesygdom. En af de mest almindelige sygdomme, der forårsager hjerteforstørrelse hos hunde, er dilateret kardiomyopati (DCM). DCM fører til, at hjertemusklen bliver svagere og hjertekamrene udvider sig, hvilket resulterer i nedsat pumpefunktion.

Andre årsager til forstørret hjerte hos hunde kan omfatte kronisk hjerteklapsygdom, hvor hjerteklapperne ikke lukker ordentligt og fører til tilbagestrømning af blod, eller højt blodtryk, som lægger ekstra belastning på hjertet.

Symptomer på hjerteproblemer hos hunde kan inkludere træthed, åndenød, hoste, svimmelhed og i nogle tilfælde besvimelse.

Lokalisering af mislyde

Hvis du hører en mislyd, er du allerede kommet langt. Næste step er at lokalisere den.

Mislyde på både højre og venstre side hos hvalpe og unge hunde er som regel forårsaget af medfødte lidelser.

En svag mislyd på højre side hos unge hunde kan skyldes hjertelungeorm.

Mislyde på venstre side hos ældre hunde kan skyldes myxømatøs mitralklapsygdom (MMVD) eller dilateret kardiomyopati (DCM).

  • MMVD ses ofte hos små hunde og giver anledning til en højgradig mislyd pga. turbulent flow og højt intrakranielt tryk.
  • DCM ses hos større hunde og medfører typisk et lavt tryk i hjertet, hvilket gør, at mislyden er mindre markant.
hjertets puncta maxima på hund
Hjertets punkta maxima på hund

Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Kliniske tegn, der kan hjælpe med lokalisering af mislyd hos hunde

  • Venstresidigt hjertesvigt giver ødem i lungerne
  • Højresidigt hjertesvigt giver væske i abdomen
  • Lavt cardiac output (CO) giver en svag puls
  • Medfødte sygdomme som f.eks. persisterende ductus arteriosus (PDA) giver en stærk puls

Katte følger ingen regler; de kan have væske i og uden for lungerne ved venstresidigt hjertesvigt, og ved højresidig kan de have væske i både abdomen og hjertesækken.

Røntgenundersøgelse af thorax

Røntgen af thorax kan hjælpe med at afgøre, om der er tale om et hjerte- eller lungeproblem, samt kan man se hjertets størrelse, om der er væske i thorax og hvilken side af hjertet, der er afficeret.

Hvis patienten er ustabil, skal man altid tage røntgen som det første. Ustabile hjertepatienter må aldrig blive lagt i rygleje. Hvis de kan klare det, kan de forsigtigt blive lagt i sideleje og ellers brystleje. Akut hjertesvigt giver væske i lungerne og skaber andre ubalancer, der skal behandles hurtigt. I podcast nr. 150 kan du lære, hvordan du håndterer patienter med akut hjertekrise, herunder hvad du (ikke) skal gøre, inden du henviser.

Hjertets størrelse

Man kan måle hjertets størrelse og størrelsen af venstre forkammer vha. vertebral heart scale (VHS) og vertebral left atrial score (VLS/VLAS).

Man skal huske på. at HCM hos katte blot giver øget hjertemuskulatur, men det betyder ikke, at hjertet bliver stort. Derfor kan man ikke udelukke HCM, fordi man ikke ser et forstørret hjerte.

Vertebral heart scale (VHS)

Ud fra røntgenbilleder af thorax i sideleje måler man længden og bredden af hjertet og projekterer det op på ryghvirvlerne startende ved T4. Man tæller altså, hvor mange ryghvirvler hjertet fylder.

VHS <8 hos katte og <10,5 hos hunde er normal. Ved VHS >12 hos hunde er der definitivt et problem, siger Nathalie. VHS >9 hos katte giver en stærk mistanke om hjertelidelse.

Man skal dog vide, at der er forskel på normalværdierne fra race til race. Generelt har cavalier king charles spaniels og bracycephale racer større hjerter end andre hunde. Det skal man have i mente, så man ikke overvurdere sine billeder, siger Nathalie.

Opmåling af ‘Vertebral Heart Scale (VHS)’ på hund. Kilde: Clinician’s Brief

Vertebral left atrial score (VLS/VLAS)

VLS måles ligeledes ud fra røntgenbilleder af thorax i sideleje. Her måler man længden fra det mest ventrale aspekt af carina til det mest caudale aspekt af venstre atrium. Ligesom ved VHS, projekterer man længden op på ryghvirvlerne begyndende ved T4, og tæller antallet af vertebrae.

En høj VLS korrelerer med forstørrelse af venstre atrium, og er et nyttigt værktøj ved MMVD. VLS er normalt 2,5-3 hos hunde.

Hjertets form

Et hjerteformet hjerte hos kat er tegn på, at hjertet er forstørret. På det laterale billede kan hjertet være bønneformet, og det er også tegn på forstørrelse.

Ved forstørrelse af hjertet kan apex blive løftet dorsalt fra sternum, så hjertet lægger sig helt tæt langs sternum og løfter trachea.

Ved højresidig forstørrelse vil hjertet blive formet som et omvendt D.

Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Biomarkører for hjertesygdom

Hos katte er der to gode biomarkører for hjerteforandringer; troponin og proBNP.

Cardiac troponin 1 (cTn1) frigives til blodbanen ved beskadigelse af hjertemuskelceller, og er en god biomarkør for beskadigelse og høj belastning af hjertemuskulaturen.

ProBNP er en god markør for tilstedeværelse af hjertesygdom eller hjertesvigt. Cirkulerende (pro)BNP stiger ved stress i myokardiet ved f.eks. hypertrofi eller hypoxi.

Der findes en SNAP-test for proBNP til katte, som giver svar indenfor 15 min. SNAP-testen kan be-/afkræfte, om der er hjertesygdom, og er således brugbar, hvis man er i tvivl om, hvorvidt der er tale om lunge- eller hjertesygdom.


Få det fulde overblik over hjertelidelser hos hunde og katte med mislyd, medicin, akut svigt og mere i denne artikel…


Blodtryksmåling

Det er en rigtig god ide at tage blodtryk, især på katte, da man derved kan opdage sygdomme tidligt – og så er det både nemt og billigt, siger Nathalie. I podcast nr. 158 kan du blive klogere på, hvordan du helt konkret laver blodtryksmålinger på katte – det er nemlig ikke så svært som mange gør det til.

Relevante links

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…