Din ABC til akut triage og præ-hospital care med Julie Pio Kragelund

Din ABC til akut triage og præ-hospital care med Julie Pio Kragelund

I denne podcast giver Julie en introduktion til CABCDE-algoritmen, som er et værktøj til at afkode, hvilke(n) skade(r), du ser, så du kan reagere hurtigt og rigtigt. Algoritmen rammer alle skader og prioriterer de hyppigste dødsårsager, således man tager det vigtigste først.

Vejledning for ejere

Få en klar og konkret forklaring på SpørgDyrlægen.dk, der forklarer emnet i et lettilgængeligt sprog.

Førstehjælp til hunde med fuldt webinar


Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Julie Pio Kragelund er ansat som dyrlæge i Forsvarets sanitetskommando, hvor hun bl.a. har ansvar for militære arbejdshunde. Hun står også for at uddanne hundeførere i forskellige områder af Forsvaret, så de er forberedt bedst muligt på de skader, hundene måtte komme ud for.

Julie var med i podcast nr. 126, hvor hun fortalte om det enestående dyrlægejob i Forsvaret. Du kan høre podcasten eller læse artiklen her… 

CABcDE-princippet

Akutpatienter kan være stressende, og derfor er det rart at have redskaber, der gør situationen mere håndterbar. CABCDE-algoritmen bidrager med ro og overblik og hjælper med at prioritere undersøgelser og behandling. CABCDE-tilgangen kan anvendes til alle akutpatienter, og er en hurtig og effektiv måde til at vurdere situationens alvor.

Princippet er, at man starter med at vurdere og behandle kritiske blødninger (Critical bleedings), herefter øvre luftveje (Airways), vejrtrækning (Breathing), kredsløb (Circulation), påvirkning af nervesystem (Disability) og til sidst det omgivende miljø (Environment).

Patienten vurderes OG behandles i prioriteret rækkefølge. Dvs. hvis man ser et A-problem, går man ikke videre til B, før A-problemet er blevet behandlet osv.

Julie omtaler desuden eksperten Paul Aldrigde, som er ophavsmand til mange af tankerne i denne algoritme

Store C: Critical bleeding (kritisk blødning)

Kritiske blødninger er lette at erkende visuelt ved en ydre vurdering. På hunde findes tre kritiske ydre lokationer: Lysken, armhulen og halspulsåren.

Der kan også være ydre blødninger andre steder, men Julie fortæller, at de sjældent er livstruende.

Indre blødninger, især i lever og milt, kan også være fatale, men de er svære at erkende ved en ydre undersøgelse.

En samlet kursuskalender

med alle nordiske kurser og kogresser. Se kalenderen her…

A: Airways (øvre luftveje, dvs. fra snude til svælg)

I Forsvaret kigger man typisk efter sprængninger, eller om hunden har fået mast snuden. Men det kan også være f.eks. fremmedlegemer, der sætter sig fast i svælget eller allergiske reaktioner, som gør, at luftvejene bliver forsnævrede. En hund med et problem i de øvre luftveje vil være meget stresset, fortæller Julie.

Hvis der er tale om et fremmedlegeme i svælget, kan man forsøge at fjerne det ved at lave en modificeret Heimlich, hvor man etablerer et tryk. Man kan også prøve at fjerne det med f.eks. en tang – det kan man som regel ikke, fordi hundene er meget stressede. Det kan være nødvendigt at bedøve hunden (eller alternativt vente på, at den besvimer), så det bliver muligt at liste en tang ind.

B: Breathing (fra svælg til nedre luftveje)

Tjek først, om hunden kan trække vejret og sørg for at sikre, at der er passage i luftrøret. Herefter vurderer man vejrtrækningen.

Under B-problemer hører eksempelvis væske i lungerne, røgforgiftning og hjertestop.

Ved væske i lungerne er det er vigtigt at ilte og få ro på, inden man begynder på diagnostikken. Til at starte med er erkendelsen af, at der er væske i lungerne vigtigere end typen af væske. Erkendelsen kan ske ved f.eks., at dyret raller eller vejrtrækningen er stødende/pumpende.

B-problemer omfatter også hjertestop. Hvis der ikke er vejrtrækning, har dyret per definition hjertestop, og så begynder man hjertemassage. Hjertemassage på hunde er ligesom på mennesker; 30 pump og 2 indblæsninger. Hvis man er alene, er utryg eller hvis snuden er gået i stykker, kan man fint nøjes med kun at pumpe. Man skal pumpe med samme styrke og rytme som på mennesker. Julie fortæller, at hundes brystkasser er meget elastiske, og derfor laver man sjældent frakturer.

Lille C: Circulation (kredsløb/væskebalance og sår/brud på kredsløb)

Herunder hører bl.a. opkast, diarre, dehydrering, mavedrejning osv.

Til behandling af C-problemer kan du bl.a. få behov for katetre, væske samt remedier til større og mindre sår. Sørg for at have alting liggende klar i akutskuffen og tjek løbende udløbsdatoer.

Doser skal være beregnede på forhånd, for det er der ikke tid til, når du står med patienten.

Julie har f.eks. nedskrevet en god standard shockbehandling på 60-90 mL pr. kg. hund, og i parentes står dosis udregnet for en hund på 10 kg. Så er det let at gange op til større dyr.

D: Drugs (medicinering) og disability (påvirkning af nervesystemet)

Dette refererer til patientens mentale og neurologiske status.

E: Environment (det omgivende miljø)

Hypotermi og hypertermi hører under E-problemer. Julie fortæller, at 12% af de militære arbejdshunde dør af overophedning, og derfor er der meget fokus på at forebygge og håndtere E-problemer.

Man er ikke i tvivl, når man ser en hund, der enten er overophedet eller underafkølet. Derfor er det heller ikke nødvendigt at bruge termometer i den akutte fase. Termometeret skal dog være i akutkassen til monitorering.

Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Akutkassen – hvad skal den indeholde

Julie foreslår, at man indretter akutkassen med forskellige protokoller og remedier, der er relevante for de forskellige problemer indenfor CABCDE, således alting er klar, når du står med et akut problem. Det sparer tid og redder liv.

Akutkassen behøver ikke nødvendigvis være stor, fordi mange ting går igen indenfor de forskellige problemer.

Det er heller ikke nødvendigt med et ekstra medicinskab, men det er en god ide at lave en liste med relevant medicin, siger Julie. På Julies akutmedicin-liste er bl.a:

  • Fentanyl som virker godt, men en ulempe er, at det kræver i.v. adgang
  • Buprenorfin eller metadon-lignende præparat som kan gives i.m. eller i.v.
  • Binyrebarkhormon
  • Krampestillende
  • TXA (tranexansyre) til blødningspatienter

Det er vigtigt at have udregnet dosis på forhånd! Julie foreslår, at man f.eks. udregner dosis til en hund på 10 kg. På den måde er det let at gange op til større dyr.

Hold førstehjælpen ved lige

Det er en god idé løbende af køre forskellige scenarier, således alle på klinikken bliver trygge i de forskellige situationer. Man kan evt. google videoer af de forskellige scenarier og lave en anamnese.

Relevante links

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…

Comments are closed