Digitale konsultationer: Ven eller fjende? Fordele og faldgruber ved digitale møder mellem mennesker

Digitale konsultationer: Ven eller fjende? Fordele og faldgruber ved digitale møder mellem mennesker

Kirsten Andersen er ejer af Mnemosyne Kurser og Forlag, og lever af at holde kurser, foredrag og webinarer indenfor bl.a. mødeledelse, forhandlingsteknik, planlægning og mindmap teknik. Hun har desuden skrevet 10 bøger indenfor samme emner, og er netop i gang med at redigere bogen Bedre mødekultur og i den sammenhæng skrive et større kapitel om det digitale møde.


I denne podcast lister vi fordele og ulemper ved online møder, herunder digitale konsultationer, og taler om, hvornår det kan give mening at holde digitale møder i praksis.

Fordele ved digitale møder

De generelle fordele ved online møder er, at man sparer tid og udgifter til transport, og for nogles vedkommende også besværet med at komme frem. Desuden oplever mange, at folk bliver mere fokuserede, disciplinerede og mere stringent ved digitale møder – og det kan være en fordel til visse former for møder, fortæller Kirsten.

En mulighed for at hjælpe flere patienter og klienter

I nogle situationer vil vi kunne hjælpe klienter og patienter bedre med digital kommunikation.

Det gælder f.eks. dem, der springer kontroller over, for at spare besværet ved at skulle transportere dyret til klinikken, få fri fra arbejde osv.

Her kunne en digital konsultation være et godt alternativ. Det sparer klienten for tid og besvær, og giver os dyrlæger mulighed for at følge patienterne tættere, end vi ellers ville have kunnet.

Deling af mere detaljeret information

Vi bruger allerede telefonen (som jo også er telemedicin) til at dele information, og i mange situationer ville det være oplagt at supplere telefonsamtalen med virtuel kommunikation.

Det gælder f.eks., når vi står med en patient, som tager en uventet drejning, og vi har brug for at vide, hvad klienten vil. Skal vi aflive hunden eller fjerne de 16 tænder dårlige tænder? En videosamtale vil kunne spare klienten for transporttid og besværet ved at møde op på klinikken, og det forkorter beslutningsprocessen væsentligt.

Når klienter ringer akut efter lukketid, og vi skal vurdere, hvorvidt vi skal tage patienten ind, kan digital kommunikation også være et godt supplement. Det er en vurdering, vi allerede laver uden virtuel kommunikation, så her er der mulighed for at blive klogere i situationen.

Vi kan nå ud til en stor gruppe mennesker på én gang.

Med virtuelle møder kan vi nå ud til en meget større gruppe, end vi ellers kan med fysiske møder.

Der vil være mange, som kunne være interesserede i at deltage i et virtuelt møde med vidensformidling indenfor et specifikt område. Du bestemmer selv, hvem der lukkes ind – så her har du mulighed for at målrette mødet til lige den gruppe af (kommende) klienter, du gerne vil nå ud til.

Der er nogle klinikker, der afholder klient- og hvalpeaftener, hvor klienter kommer ind og ser klinikken. Det er hyggeligt, men det kræver også en masse tid. Man kunne godt lave en “mindre online version”. Og selvom folk ikke ser klinikken, kan man måske hjælpe dem med at se symptomer, som de ikke selv ville have opdaget.


Se alle artikler og podcasts, der handler om god og effektiv kommunikation i veterinær praksis her…


Ulemper ved digitale møder

Det kræver øvelse og tilpasning at kommunikere på en måde, vi ikke er vant til. Digitale konsultationer er et godt supplement, men de kan ikke erstatte almindelige konsultationer.

Skærmen er en barriere, og noget kommunikation går tabt virtuelt

Kirsten pointerer, at en skærm altid vil være en barriere i forhold til at skabe nærvær og føling, og det gør, at meget af den non-verbale kommunikation går tabt i virtuelle møder.

Når vi møder nye mennesker, danner vi os et førstehåndsindtryk i løbet af få sekunder ud fra bl.a. højde, duft, mimik, tonefald m.m. – og mange af de signaler er sat ud af drift, når vi møder hinanden virtuelt, fortæller Kirsten.

Det betyder, at vi har svært ved at opfange, hvordan andre deltagere reagerer på det, vi byder ind med. Vi skal altså gøre en meget større følelsesmæssig indsats for at tolke ud fra ordvalg og den smule, vi kan se på billedet af den enkelte mødedeltager.

Derfor kan det let blive anstrengende at være med til et virtuelt møde. Og det kan have konsekvenser; erfaringer går tabt og vi træffer dårligere beslutninger, end hvis vi havde mødtes fysisk.

Du skal være forberedt på forskellige situationer

Ved online møder er der færre signaler, som vi umiddelbart kan registrere. Derfor er det vigtigt at have forudset forskellige situationer som f.eks., hvor hurtigt opdager jeg, at en klient bliver ked af det? Og hvordan håndterer jeg, hvis klienten bryder sammen? I en sådan situation er det rart at have personen tæt på.

Risikoen for at overse noget

Der vil altid være en risiko for, at man overser noget – og den risiko er naturligvis større ved online konsultationer sammenlignet med almindelige konsultationer. Vi skal derfor overveje, hvad der er bedst.

Hvis alternativet er, at besværet ved at komme frem er så stort, at vi ikke får mulighed for en kontrol, så er en online konsultation en mulighed. Det forudsætter, at vi kender vores klienter og patienter, så vi ikke træffer et valgt, der går ud over kvaliteten.

Vi bør desuden altid lade tvivlen komme dyret til gode, så vi ikke risikerer at afvise nogle, vi burde have set. Så er du i tvivl, bør du se dyret.

Relevante links

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…