Pyometra hos hund - Business as usual, eller kan du gøre det bedre? med Ylva Winsborg

Pyometra hos hund – Business as usual, eller kan du gøre det bedre? med Ylva Winsborg

Er operation af pyometra hos hund altid den bedste løsnings? Og hvad med antibiotika og væskebehandling? Og hvor længe kan en hund gå med livmoderbetændelse – kan vi vente til det bliver mandag?


Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Pyometra er noget, vi alle sammen ofte ser, og alligevel er der stor forskel på, hvordan vi behandler det. En forklaring kan være, at der ikke er ret meget litteratur om pyometra, og kun er begrænset evidens for medicinsk behandling.

Ylva Winsborg er seniordyrlæge på kirurgisk afdeling på Universitetshospitalet for Familiedyr. Ylva har en del erfaring som kirurg og med behandling af pyometra, og har samtidig en særlig interesse for rationelt antibiotikaforbrug.

I denne podcast taler vi om den kliniske præsentation af patienten med pyometra samt kirurgisk og medicinsk behandling af pyometra, herunder anvendelsen af antibiotika.

Er du ejer, kan du læse min artikel på SpørgDyrlægen.dk hvor jeg lister dine 4 muligheder for behandling af livemoderbetændelse op, og hvornår man skal vælge hvad her…

Den kliniske præsentation af pyometra hos hund

Ylva fortæller, at ca. 25% af alle intakte tæver over 10 år udvikler pyometra, men der er stor variation i det kliniske billede.

Ylva fortæller, at mange hunde faktisk kommer ind med helt andre problemer som f.eks. konjunktivitis eller halthed. For ikke at overse disse patienter, er det vigtigt at lave en grundig klinisk undersøgelse.

Almindelige kliniske fund inkluderer

  • Påvirket almenbefindende
  • Nedsat appetit
  • Abdominal smerte ved palpation
  • Vaginalt (muko-)purulent flåd (hvis cervix er åben)
  • PU/PD
  • Evt. vomitus
  • Sjældent feber

Uden vaginalt flåd er det kliniske billede mere uspecifikt, men pga. den høje forekomst, bør man altid overveje pyometra hos intakte tæver med en eller flere af ovenstående symptomer.

Nogle hunde går med lavgradige kliniske symptomer gennem lang tid, og ejer har måske kun bemærket, at hunden ikke er “som den plejer”.

Differentialdiagnoser inkluderer uterin neoplasi, cystitis, pyelonefritis, drægtighed, hydro- og mucometra.

Udredning af pyometra hos hund

Anamnese

Det er vigtigt at optage en grundig anamnese og spørge ind til f.eks. appetit, aktivitetsniveau, øget tørst/urinering og øget soignering bagtil.

Nogle ejere forveksler vaginalt flåd med diarre eller løbetid, og nogle ejere tror, at hunden slikker sig bagtil, fordi der er problemer med analkirtlerne.

Ultralydsskanning

Ultralyd anvendes til at be-/afkræfte pyometra. Her kigger man efter væske i uterus, og selvom der er andet end pyometra, der kan give anledning til væske i uterus, indikerer væske, at man kigger i den rigtige retning, siger Ylva.

Man kigger samtidig efter om der er tegn på fri væske i abdomen, hvilket kan indikere rumperet pyometra. Dette er væsentligt at vide, inden man opererer, da det giver en dårligere prognose og kræver mere intensiv behandling.

Når Ylva skanner for en evt. pyometra, starter hun med at finde blæren. Herfra flytter hun proben lidt cranialt, hvor man, hvis der er tale om pyometra, vil kunne se to væskefyldte strukturer (uterushorn).

Det kan være en god ide at kigge efter fri væske omkring nyrerne også, men der er ingen indikation for en fuld abdominal ultralydskanning, hvis de kliniske tegn peger i retning af pyometra.

Blodparametre

Hæmogram og biokemi er standard, og alle patienter med mistanke om pyometra bør screenes for systemisk inflammation.

Høj CRP er klassisk for pyometra. Hvis CRP er lav, bør du overveje andre diagnose som f.eks. hydro- eller mucometra.

Lav hæmatokrit er ligeledes almindeligt hos disse patienter, men det skal ikke give anledning til panik, siger Ylva.

Ved forhøjede lever- eller nyreparametre bør man genoverveje sin smertebehandlingsplan i forhold til at undgå f.eks. NSAIDs postoperativt.

Ylva Winsborg sammen med en hund, der har fået hvalpe. Hun fortæller her om den faglige tilgang til pyometra hos hunde.

Behandling af pyometra hos hund

Kirurgisk behandling

Ovariehysterektomi (kirurgisk fjernelse af æggestokke, æggeleder og livmoder) er førstevalg til behandling af pyometra.

Tæver med pyometra samt forhøjet CRP og evt. leukocytose og neutrofili, bør opereres akut. Tæver med pyometra og upåvirket almenbefindende kan vente med operation til den efterfølgende dag.

Patienten rehydreres inden operation med IV væskebehandling og smertebehandles med 0,2-0,4 mg/kg metadon præ- og postoperativt indtil hjemsendelse.

Hvis der er fri væske i abdomen, udtager Ylva en prøve til dyrkning vha. en steril sprøjte. Det giver det bedste udgangspunkt for succesfuld postoperativ antibiotikabehandling. Hun tager ligeledes en cystocentese, da 25% har tendens til udvikling af sekundær cystitis.

Medicinsk behandling

Ylva fraråder generelt medicinsk behandling, men det kan være nødvendigt, hvis der f.eks. er tale om en tæve, som skal forblive i avlen og tæven ellers er klinisk rask.

Antibiotikabehandling

Som udgangspunkt er pyometra ikke indikation for at anvende antibiotika, da problemet forsvinder, når vi fjerner uterus.

Fri væske/rumperet pyometra, leukopeni eller feber er indikation for perioperativ anvendelse af antibiotika.

  • Ved leukopeni eller feber anvendes ampicillin IV perioperativt, dvs. ½ time præoperativt og ca. 120 min senere intraoperativ.
  • Ved septisk peritonitis og/eller rumperet pyometra kan man overveje enrofloxacin og ampicillin i kombination. I sådanne tilfælde er prognosen væsentlig dårligere, og det er vigtigt at informere ejer om dette.

DDD har lavet en antibiotikavejledning til familiedyr, som vi kan støtte os op ad.

Antibiotikabehandling af hunde og katte der gennemgår OHE grundet pyometra

Antibiotikabehandling af hunde og katte der gennemgår ovariehysterektomi grundet pyometra. Af Ylva Winsborg. Gengivet med forfatterens tilladelse.

Smertebehandling

Patienterne bør blive smertebehandlet perioperativt. Ylva forklarer, at patienter der er meget smertepåvirkede præoperativt, ofte også er det postoperativt.

På Universitetshospitalet for Familiedyr anvender de 0,2-0,4 mg/kg metadon præ- og postoperativt indtil hjemsendelse, og oftest NSAIDs efter hjemsendelse.

Hvis patienten ikke kan tåle NSAIDs eller har lever-/nyreproblemer, kan man i stedet anvende paracetamol eller gabapentin/pregabalin. Enkelte patienter bliver sendt hjem med fentanylplaster.

Postoperativ behandling

Patienter med ASA-score 1 bliver ofte behandlet ligesom en tæve til elektiv neutralisation, siger Ylva.

På Universitetshospitalet for Familiedyr er der inkluderet 1 døgns indlæggelse efter operation. Nogle har dog brug for yderligere et døgns indlæggelse – det gælder patienter som har været meget dehydrerede, patienter med kraftigt forhøjede leverværdier eller patienter med septisk peritonitis, som kræver monitorering pga. risiko for septisk shock.

Relevante links

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…