Muligheder for veterinær efteruddannelse med Annemarie Thuri Kristensen

Muligheder for veterinær efteruddannelse med Annemarie Thuri Kristensen

Abonnér gratis i iTunes
LYT PÅ SPOTIFY

Guide: Lyt nemt til podcasten på din telefon

 

Annemarie Thuri Kristensen er professor på Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet og blev i 1993 diplomat i USA på University of Minnesota efter et 4-årig recidency program. Annemarie underviser og vejleder både på dyrlæge- og masteruddannelsen, derfor kender hun meget til de muligheder, der er for veterinær efteruddannelse.

 

Hvorfor efteruddanne sig?

Alt efteruddannelse er godt, mener Annemarie, og man skal ikke underkende nogen former for kurser, da det er med til at vedligeholde vores akademiske og kliniske kompetencer. Det giver muligheden for at fordybe sig i det, man synes er mest spændende og giver inspiration til f.eks. nye procedurer og smartere måder at gøre tingene på til daglig.

Der er en lang række af muligheder indenfor efteruddannelse, hvor nogle er mere praktiske, mens andre mere teoretiske.

 

Enkeltkurser

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) udbyder en række praksisrelaterede kurser som veterinær efteruddannelse, herunder også kortere enkeltkurser, der kan findes på deres hjemmeside. Derudover er der en del private virksomheder, der tilbyder kurser, samt fortæller Annemarie også forskellige faglige selskaber med kursustilbud, herunder:

 

Certifikatprogrammer

Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) startede certifikatprogrammerne, der er delt op i forskellige niveauer og moduler, hvor man til sidst opnår en ”Certificate in Advanced Veterinary Practice” (CertAVP).

Certifikatprogrammerne kan nu findes i flere forskellige lande og ved forskellige udbydere, Annemarie nævner:

  • ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies)
  • Det private firma Improve International (der udbydes af Evidensia i Norden)
  • ESVPS (European School of Postgraduate Veterinary studies)
  • BSAVA (British Small Animal Veterinary Association) godkendt af VetCEE (Federation of Veterinarians of Europe), der sørger for standardisering af programmerne.

Når et certifikatprogram er gennemført, kan man søge om at få ”Advanced Practitioner status” hos RCVS, som er en officiel anerkendelse af sin profession.

Annemarie fortæller, at de fleste certifikater er svarende til en fagdyrlæge i fagligt niveau.

 

Dansk fagdyrlæge- og masteruddannelse

I samarbejde med KU SUND og DDD er der inden for smådyrsområdet blevet opbygget en ny masteruddannelse med en integreret fagdyrlægeuddannelse. Fagdyrlægedelen udgør de første 4 moduler af masteruddannelsen, og det tager 2 år. Annemarie fortæller, at når man er certificeret fagdyrlæge, kan man beslutte, om man vil fortsætte på masteruddannelsen.

Der kan læses meget mere om fagdyrlægeuddannelsen på DDD’s hjemmeside (link).

Masteruddannelsen består af yderligere 4 moduler, hvor det sidste modul er et masterprojekt, som bygger på evidensbaseret viden og kritisk læsning af litteratur. Annemarie fortæller, at masteruddannelsen også er en måde at skabe et godt fagligt netværk på, samt at det er et lille stykke af vejen mod at blive dansk specialdyrlæge.

Nye hold på Masteruddannelsen starter op i 2019, men hvis man allerede har en fagdyrlægeuddannelse, kan man starte direkte på en specialicering på masteruddannelsen og få merit for fagdyrlægedelen.

Se mere om masteruddannelsen på KUs hjemmeside (link).

 

Dansk specialdyrlæge

Ansøgning om tilladelse til at betegne sig specialdyrlæge i Danmark indgives til Fødevarestyrelsen, hvor en udtagelse fra relevante fagpersoner fra Københavns Universitet tages i betragtning. Ansøgningen skal opfylde de mange specifikke krav i Bekendtgørelsen om specialdyrlæger (se link), blandt andet nævner Annemarie kravene om 4-års klinisk erfaring inden for det pågældende speciale og mindst 2 internationale publikationer.

Dansk specialisering kan gennemføres som veterinær efteruddannelse, imens man arbejder i praksis, mens international specialdyrlæge er et fuldtidsuddannelse i en årrække.

 

International specialist

International specialist er det højeste specialiseringsniveau og kan tilkendes af European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) eller American Board of Veterinary Specialties (ABVS).

Annemarie forklarer, at man først skal gennemføre et internship, hvorefter der kan ansøges om optagelse på et recidency program, men der er stor konkurrence om pladserne og meget høje krav. Annemarie fortæller også, at vi lige har fået internship programmer på begge universitetsdyrehospitaler i Danmark.

En international specialisering tager gennemsnitlig 3-4 år og kræver en stor arbejdsindsats, hvor der er en masse krav omkring forskningsprojekter, antal patienter, internationale kongresser og publikationer mv., der skal opfyldes.

 

Relevante links for veterinær efteruddannelse

Du kan skrive en mail til Annemaries her 

Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside: https://www.ddd.dk

Faglige selskaber – link gennem DDD: https://www.ddd.dk/om-ddd/faglige-selskaber/ 

VetCEE – Federation of Veterinarians of Europe: fve.org/education/

ESAVS (European School for Advanced Veternary Studies): http://www.esavs.net

Improve international: improveinternational.com/uk og evidensiaacademy.com

ESVPS (European school of Postgraduate Veterinary studies): https://esvps.org/home/

BSAVA (British Small Animal Veterinary Association): https://www.bsava.com

Masteruddannelsen: http://cacs.ku.dk

Bekendtgørelse om specialdyrlæger: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191330

European Board of Veterinary Specialisation (EBVS): https://ebvs.eu

American Board of Veterinary Specialties (ABVS): https://www.avma.org

 

Nyhedsbrev for dyrlæger

Avanceret faglig viden, fakta-ark og inspiration til dyrlæger, der vil udvikle sig uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken. Tilmeld dig nyhedsbrevet og få: - Interviews med fag-eksperter - Hurtige fiduser til en mere effektiv hverdag - Inspirerende historier fra andre dyrlæger som os

(2) comments

Add Your Reply
X