Veterinær efteruddannelse: Liste med muligheder og certificering

Veterinær efteruddannelse: Liste med muligheder og certificering

Få overblik over hvorfor efteruddannelse er godt og alle de danske muligheder for veterinær efteruddannelse og alle certifikat-programmerne PLUS hvor det står i forhold til hinanden.


Handyguide til jobsøgning og den nyuddannede

…og bogen om de bekymringer dyrlægestuderende gør sig (unødigt).

Sådan får du dit første job som nyuddannet dyrlæge! Først og fremmest skal du huske, at du kan, du vil, og der er ikke noget bøvl med dig. 

Denne PDF er en gratis bonus du når, når du tilmelder dig Nyhedsbrev For Dyrlæger. Du kan altid afmelde dig igen og jeg lover, at jeg ikke spam’er dig

Annemarie Thuri Kristensen er professor på Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet og blev i 1993 diplomat i USA på University of Minnesota efter et 4-årig recidency program. Annemarie underviser og vejleder både på dyrlæge- og masteruddannelsen, derfor kender hun meget til de muligheder, der er for veterinær efteruddannelse.

Hvorfor efteruddanne sig?

Alt efteruddannelse er godt, mener Annemarie, og man skal ikke underkende nogen former for kurser, da det er med til at vedligeholde vores akademiske og kliniske kompetencer. Det giver muligheden for at fordybe sig i det, man synes er mest spændende og giver inspiration til f.eks. nye procedurer og smartere måder at gøre tingene på til daglig.

Der er en lang række af muligheder indenfor efteruddannelse, hvor nogle er mere praktiske, mens andre mere teoretiske.

Hvorfor efteruddannelse?

Efteruddannelse er vigtigt af flere grunde:

  1. Kompetenceudvikling: Det holder dine færdigheder og viden opdateret i en hurtigt udviklende verden.
  2. Karriereforbedring: Det kan føre til bedre jobmuligheder og forfremmelser.
  3. Tilpasningsevne: Det hjælper med at tilpasse sig nye teknologier og arbejdsmetoder.
  4. Personlig vækst: Det bidrager til personlig udvikling og øget selvtillid.
  5. Fremtidssikring: Det sikrer, at man forbliver relevant og konkurrencedygtig i arbejdsmarkedet.

Kort sagt, efteruddannelse er afgørende for at forblive dygtig, relevant og konkurrencedygtig i det moderne arbejdsmarked.

Enkeltkurser

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) udbyder en række praksisrelaterede kurser som veterinær efteruddannelse, herunder også kortere enkeltkurser, der kan findes på deres hjemmeside. Derudover er der en del private virksomheder, der tilbyder kurser, samt fortæller Annemarie også forskellige faglige selskaber med kursustilbud, herunder:


Komplet jobsøgningsguide for dyrlægestuderende og nyuddannede

Se quick-guiden til at få det første job som nyuddannet.

Få alt den inforationer du skal bruge i artiklen her…


Certifikatprogrammer

Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) startede certifikatprogrammerne, der er delt op i forskellige niveauer og moduler, hvor man til sidst opnår en ”Certificate in Advanced Veterinary Practice” (CertAVP).

Certifikatprogrammerne kan nu findes i flere forskellige lande og ved forskellige udbydere, Annemarie nævner:

  • ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies)
  • Det private firma Improve International (der udbydes af Evidensia i Norden)
  • ESVPS (European School of Postgraduate Veterinary studies)
  • BSAVA (British Small Animal Veterinary Association) godkendt af VetCEE (Federation of Veterinarians of Europe), der sørger for standardisering af programmerne.

Når et certifikatprogram er gennemført, kan man søge om at få ”Advanced Practitioner status” hos RCVS, som er en officiel anerkendelse af sin profession.

Annemarie fortæller, at de fleste certifikater er svarende til en fagdyrlæge i fagligt niveau.

Dansk fagdyrlæge- og masteruddannelse

I samarbejde med KU SUND og DDD er der inden for smådyrsområdet blevet opbygget en ny masteruddannelse med en integreret fagdyrlægeuddannelse. Fagdyrlægedelen udgør de første 4 moduler af masteruddannelsen, og det tager 2 år. Annemarie fortæller, at når man er certificeret fagdyrlæge, kan man beslutte, om man vil fortsætte på masteruddannelsen.

Der kan læses meget mere om fagdyrlægeuddannelsen på DDD’s hjemmeside (link).

Masteruddannelsen består af yderligere 4 moduler, hvor det sidste modul er et masterprojekt, som bygger på evidensbaseret viden og kritisk læsning af litteratur. Annemarie fortæller, at masteruddannelsen også er en måde at skabe et godt fagligt netværk på, samt at det er et lille stykke af vejen mod at blive dansk specialdyrlæge.

Nye hold på Masteruddannelsen starter op i 2019, men hvis man allerede har en fagdyrlægeuddannelse, kan man starte direkte på en specialicering på masteruddannelsen og få merit for fagdyrlægedelen.

Se mere om masteruddannelsen på KUs hjemmeside (link).

Dansk specialdyrlæge

Ansøgning om tilladelse til at betegne sig specialdyrlæge i Danmark indgives til Fødevarestyrelsen, hvor en udtagelse fra relevante fagpersoner fra Københavns Universitet tages i betragtning. Ansøgningen skal opfylde de mange specifikke krav i Bekendtgørelsen om specialdyrlæger (se link), blandt andet nævner Annemarie kravene om 4-års klinisk erfaring inden for det pågældende speciale og mindst 2 internationale publikationer.

Dansk specialisering kan gennemføres som veterinær efteruddannelse, imens man arbejder i praksis, mens international specialdyrlæge er et fuldtidsuddannelse i en årrække.

Se også: Liste over specialdyrlæger: Danske og internationale specialister på dyrlægelisten.dk


Komplet jobsøgningsguide for dyrlægestuderende og nyuddannede

Se quick-guiden til at få det første job som nyuddannet.

Få alt den inforationer du skal bruge i artiklen her…


International specialist

International specialist er det højeste specialiseringsniveau og kan tilkendes af European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) eller American Board of Veterinary Specialties (ABVS).

Annemarie forklarer, at man først skal gennemføre et internship, hvorefter der kan ansøges om optagelse på et recidency program, men der er stor konkurrence om pladserne og meget høje krav. Annemarie fortæller også, at vi lige har fået internship programmer på begge universitetsdyrehospitaler i Danmark.

En international specialisering tager gennemsnitlig 3-4 år og kræver en stor arbejdsindsats, hvor der er en masse krav omkring forskningsprojekter, antal patienter, internationale kongresser og publikationer mv., der skal opfyldes.

Se også: Liste over specialdyrlæger: Danske og internationale specialister på dyrlægelisten.dk

Relevante links for veterinær efteruddannelse

Handyguide til jobsøgning og den nyuddannede

…og bogen om de bekymringer dyrlægestuderende gør sig (unødigt).

Sådan får du dit første job som nyuddannet dyrlæge! Først og fremmest skal du huske, at du kan, du vil, og der er ikke noget bøvl med dig. 

Denne PDF er en gratis bonus du når, når du tilmelder dig Nyhedsbrev For Dyrlæger. Du kan altid afmelde dig igen og jeg lover, at jeg ikke spam’er dig