Sådan bruges immunterapi mod allergi hos hund med ekspert Babette Taugbøl

Sådan bruges immunterapi mod allergi hos hund med ekspert Babette Taugbøl

Allergi hund vaccination er en behandling, hvor en hund med allergi får en skræddersyet vaccine for at reducere allergiske reaktioner, men hvad er effekten af immunterapi mod atopisk dermatitis (allergi) hos hunde? Og hvordan udvælger vi hvilke allergener, der skal indgå i en “vaccine mod allergi”? Babette Baddaky Taugbøl giver her et overblik over, hvordan vi anvender allergen immunterapi i praksis.

Vejledning for ejere

Få en klar og konkret forklaring på SpørgDyrlægen.dk, der forklarer emnet i et lettilgængeligt sprog.

Allergi hos hund: Diagnose i 4 trin


handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

[thrive_2step id=’3421′]Klik her…[/thrive_2step]

Faktaboks: Vaccination mod allergi hos hunde

Immunterapi til hunde med allergi er en behandling, der reducerer allergiske reaktioner over tid. Efter identifikation af specifikke allergener gennem tests, fremstilles en individuel allergivaccine. Denne vaccine administreres i stigende doser via injektioner eller oral medicin for at desensibilisere hundens immunsystem.

Behandlingen kan tage flere måneder til år, men den kan føre til betydelig symptomlindring og forbedret livskvalitet for allergiske hunde.

Effektiviteten af vaccinationen til hunde med allergi varierer. Cirka 60-80% af hunde, der gennemgår immunterapi, oplever en forbedring af deres allergisymptomer.

Af de hunde, der reagerer positivt, oplever nogle en fuldstændig symptomlindring, mens andre ser en betydelig reduktion i symptomerne. For mange hunde betyder det mindre kløe, færre hudproblemer og et generelt bedre helbred.

  Babette er oprindelig fra Tyskland, men har praktiseret i Norge de sidste 30 år. Hun er dermatologisk specialist og interesserer sig særligt for allergi. Babette arbejder stadig i praksis med sine egne patienter, samt holder hun kurser og har startet hjemmesiden drbaddaky.com.

  Vi ser mange hudlidelser med kløe i vores klinikker, fortæller Babette. Det er vigtigt, at vi overvejer allergi som årsag og ikke bare symptombehandler. Ca. 20% af de her patienter vil have allergi som underliggende problem.

  Tilgang til den kløende patient

  Der er ingen hurtige og nemme test til at diagnosticere allergier, siger Babette. Det er en udelukkelsesdiagnose. Babette starter med en grundig anamnese med særlig fokus på sæsonvariation og foder, derefter udelukker hun:

  Udelukkelse af ektoparasitter

  Først udelukker du ektoparasitter – sarkoptes, lus og lopper. Det er en meget almindelig årsag til kløe hos vores husdyr. Hvis du ikke kan påvise ektoparasitter, siger Babette, at det er okay at behandle for parasitter, for at sikre det er udelukket.

  Udelukkelse af infektioner

  Derefter ser Babette, om der er tegn på infektioner – vi ser især kokker eller gærsvamp i ørene. Du kan tage prøver fra kruster og pustler, og lave cytologi på det ved at presse et objektglas på læsionen eller taget et svab. Farv præparatet med hæmocolor og lav en mikroskopering. Identificer om der er kokker, stave eller svampe. Hvis du ser mange, skal du behandle.

  Efter endt behandling kan du tage patienten ind til kontrol for at vurdere, hvor meget af kløen, der er forårsaget af infektion eller en underliggende allergi.

  Dyrlægens guide til øjensygdomme hos hund og kat

  Se guiden og få overblikket her…

  Udelukkelse af foderallergi

  Er der stadig kløe efter du har udelukket parasitter og infektion, er næste skridt at lave en fodertrial.

  Foderallergi kan også give anledning til kløe, øreproblemer og hudproblemer, og der er ingen valid test, der kan fortælle, hvilke foderallergener hunden er allergisk overfor.

  Babette forklarer, at allergi i Skandinavien enten er på grund af foder eller allergener i miljøet f.eks. mider og pollen. Op til 50% af patienter med allergi har begge typer af allergi.

  Derfor forsøger Babette altid at overtale ejer til en fodertrial, fordi ellers kan de risikere, at hunden skal have potent medicin resten af sit liv på grund af kløe. Fra studier ved vi, at hvis vi vil behandle foderallergi med lægemidler, kræver det ret store mængder med mange bivirkninger, og den terapi vi anvender mod atopisk allergi, virker ikke mod foderallergi. I de fleste cases med unge patienter får Babette overtalt ejer til at gennemgå fodertrial for at undgå, at patienten får unødvendig medicin.

  Babette laver en fodertrial på 8 uger med en proteinkilde, hunden normalt ikke får. Det er gerne foder fra klinikken, hvor vi kan garantere en god kvalitet. Hun understreger vigtigheden af at informere ejer grundigt, samt at have tæt kontakt til ejer under prøveperioden. Herved er der større sandsynlighed for, at fodertrialen bliver overholdt.

  De første 5-6 uger bliver hunden behandlet med kløestillende lægemidler, hvorefter det seponeres de sidste 2 uger. Herved kan du se, om fodertrialen virker på kløen.

  Efter 8 uger får hunden tildelt sit gamle foder igen, og ejer skal nu observere de næste 7-10 dage, om hunden bliver kløende igen. Kommer kløen tilbage, kan årsagen til kløen formentlig findes i foderet.

  Patienter med foderallergi har ofte også atopisk allergi, derfor ser vi ofte, at kun en del af kløen forsvinder ved en fodertrial.

  Hvis ejer gerne vil finde ud af, hvilke proteiner hunden overreagerer på, kommer du hunden tilbage på fodertrial. Her introducerer du en proteinkilde ad gangen i et par dage for at se, hvordan hunden reagerer på det. De fleste foderallergikere reagerer på 2-3 proteinkilder, og de fleste hunde overreagerer på kylling, fordi det ofte er hovedproteinkilden i de kommercielle tørfoder produkter.

  Udelukkelsesdiagnosen Atopisk dermatitis

  Når parasitter, infektioner og foderallergi er udelukket og du stadig har en kløende hund, er årsagen formodentlig atopisk dermatitis. Det er en klinisk diagnose, som ikke kan diagnosticeres med parakliniske test.

  Blodprøver og intradermal test

  Blodprøve og intradermal test skal vi ikke bruge til at stille diagnosen, men til at kontrollere allergien.

  Babette fortæller, at de fleste tager en blodprøve, som undersøges for specifikke IgE antistoffer mod de allergener, som hunden er allergisk overfor. Den intradermale test bliver næsten kun foretaget af specialister. Resultatet af begge tests er sammenlignelig, herved behøver du ikke lave begge test.

  Fortolkning af blodprøveresultat

  En korrekt fortolkning af blodprøveresultater kræver en baggrundsviden. Babette anbefaler at konsultere laboratoriets dermatolog, hvis du er lidt usikker på fortolkningen.

  Når vi tolker på blodprøveresultatet, skal vi sætte det i forhold til hundens historik. Er kløen til stede hele året rundt eller kun i pollensæsonen? Reaktion på husstøvmider ser vi især i foråret eller efteråret, hvor der er varme og fugtighed.

  Dyrlægens guide til øjensygdomme hos hund og kat

  Se guiden og få overblikket her…

  Allergen-specific immunoterapi

  Ud fra resultatet af blodprøven og hundens historik, udvælger Babette de allergener, der skal indgå i ”vaccine mod allergi”.

  Det er ikke alle allergener Babette inkluderer i vaccinen. Antallet af allergener afhænger også af producenten af vaccinen. Babette forklarer, at det ikke er altid, at den bliver mere effektiv af at komme flere allergener i. Jo mere du kommer i, jo mere fortyndet, skal hvert allergen være. De producenter Babette arbejder med, siger maksimum 8 allergener pr. flaske immunterapi.

  Måske er der også nogle allergener, som hunden kan undgå i sit miljø, eller hvor sæsonen er meget kort. F.eks. hasselpollen, der bliver frigivet i en meget kort periode på 2-3 uger i februar-marts. Herved er det ikke nødvendig at have den med i vaccinen.

  Forskellige græspollen krydsreagerer, derfor udvælger Babette 2 af græsserne. Græssæsonen er også meget lang i 2-3 måneder. Hvis patienten har et problem i sommerperioden, vil hun inkludere dem i vaccinen.

  Allergener for husstøvmiderne er næsten med i terapien i alle cases, fordi det sædvanligvis er et problem i de skandinaviske lande.

  Det tager 2-3 uger at få produceret “vaccine mod allergi”.

  Immunterapi (“vaccine mod allergi”) i praksis

  Samtidig med vaccinen skal du behandle kløen med kløestillende medicin. Du kan give immunterapien sammen med de fleste kløestillende lægemidler. Efter 2-3 måneder kan du forsøge at nedsætte den kløestillende medicin, imens immunterapien fortsætter.

  Vaccinen kan fås som injektion eller som sublinguale tabletter. Babette foreslår, at injektionen foregår på klinikken de første gange. Derefter kan ejer efter instruktion, give injektionerne hjemme. Hunden skal have de sublinguale tabletter 2 gange dagligt i munden uden foder, så medicinen kan bliver absorberet i munden.

  Til at starte med giver Babette injektionerne i mindre doser og ofte, hvorefter det ender ud med 1-2 injektioner pr. måned. For den orale form skal hunden have samme dosis 2 gange dagligt gennem hele behandlingsperioden.

  Hvilken form, der bliver anvendt afhænger af ejer og hund. Er hunden bange for injektioner, er det at foretrække at give immunterapi i munden. Effekten er næsten det sammen. Babette fortæller om et studie, der har vist, at den orale form måske virker lidt hurtigere. Den har effekt efter 2-3 måneder, mens injektionerne har effekt efter 5-7 måneder eller op til 1 år.

  Immunterapi er den bedste behandling for allergi, fordi du går efter årsagen og ikke kun behandler på symptomer.

  Hvor lang tid skal vi fortsætte med immunterapi?

  Fra humanmedicin ved vi, at behandlingen skal fortsætte i mindste 4-5 år for at have en god effekt, så behandling kan stoppe helt. I øjeblikket har vi ikke nogle valide studier på tidsfaktoren hos dyr, men Babette siger, at der snart kommer studier, der viser samme resultat som de humane studier.

  Derfor er det vigtig at informere ejer om, at immunterapi er en langtidsbehandling. Det er ikke bare en behandling for et år. Det tager tid at påvirke immunsystemet, så det ikke længere genkender pollen eller husstøvmider som noget farligt.

  Hvad er effekten af immunterapi?

  Babette referer til et nyt studie fra Italien med over 700 hunde. I det studie blev injektion anvendt.

  • 28% af hundene havde fremragende resultat, hvor de kunne stoppe med alt anden behandling end injektionerne.
  • 25% af hundene blev fuldstændigt helbredt efter flere års immunterapi.
  • 28% af hundene havde god effekt, hvor injektionerne blev suppleret med topikale produkter.
  • Altså 56 % af hundene havde fremragende eller god effekt af immunterapi
  • 23% af hundene havde mild effekt.
  • Kun 20% af hundene havde ingen effekt af immunterapi.

  Hvorfor immunterapi?

  De nye kløestillende lægemidler, der er kommet på markedet, har ingen eller få bivirkninger. De blokerer de inflammatoriske interleukiner, der er i kløekaskaden, men det er kun en lille del af kroppens reaktion på allergenerne.

  De eneste lægemidler, der kan fjerne symptomerne helt, er kortikosteroider, og de kan give store bivirkninger og forkorter dyrets liv.

  For patienter med milde symptomer uden f.eks. kroniske øreforandringer, kan de nye lægemidler virke i en periode. I de fleste cases bliver effekten af stofferne reduceret efter et stykke tid, og kløen kommer tilbage.

  Babette ser også nogle gange, at kløen kan forsvinde, men patienten udvikler stadig øre- eller hudinfektioner. Ejer har ingen anelse om det, fordi dyret ikke er kløende, herved kan infektionerne udvikle sig, inden ejer opdager det.

  Alle lægemidlerne kræver livslang behandling, mens immunterapi er det eneste alternativ, vi har for modulering af immunsystemet og fuldstændig helbredning af allergipatienten.

  I længden vil immunterapi være en billigere behandling end de nye lægemidler, som hunden skal have resten af sit liv.

  Hvordan virker immunterapi?

  Immunterapi øger regulator T-celler, som er del af immunresponset, og de er inducerer skiftet til et Th1-respons, som er nedreguleret ved allergier.

  Allergipatienter har et overload af Th2-respons. Med immunterapien forsøger vi at lave det om til et mere Th1-respons, som ikke-allergiske dyr har. Ved at have mere Th1-respons, vil vi nedsætte mængden af specifik IgE, der binder til mastceller, som degranulerer og giver symptomer på kløe.

  Fremtidig immunterapi

  Babette fortæller, at der er mange studier med intralymfatisk terapi, der har hurtig og god effekt, derudover er der studier på sublingual terapi mod foderallergi.

  Relevante links

  Babette’s informationer:

  Veterinær allergilaboratorium og konsultation i Danmark:

  Relevante podcasts

  Du får akutte øjenpatienter!

  …uanset om du vil se dem eller ej

  Bliv godt klædt på med online kurset, så du ved, hvad du ikke må over se. Klik her…