Hugormebid hos hund og kat: Symptomer og behandling med Sara Nilsson

Hugormebid hos hund og kat: Symptomer og behandling med Sara Nilsson

Hugormen er den eneste fritlevende giftige slange i Danmark. Det gør ondt at blive bidt af en hugorm, men er ikke altid så farligt. Dog kan det udvikle sig til en meget kritisk tilstand.


Faktaboks: Hugormegift

Hugormens gift er hovedsageligt vand med en kompleks blanding af mindst 10 enzymatiske og 3-12 ikke-enzymatiske proteiner og peptider. Giftens formål er ikke at dræbe, men at immobilisere byttet og fordøje dets væv.

Hvis du eller dit kæledyr bliver bidt, er det vigtigt at holde bidstedet lavere end kroppen og bevæge dig roligt uden at løbe. Giften spreder sig primært med lymfesystemet, og optagelsen af giften går langsommere, hvis du holder bidstedet lavere end resten af kroppen. Giftens virkning er sjældent dødelig, men nedbryder vævet.

Hugormen kan sprøjte op til 30 mg gift ind i byttet, men dog ofte kun mellem 10-18 mg, og giftproduktion er højest i perioden fra tidligt forår til oktober, og giften er kraftigere under hugormens parringstid og i perioder med sult eller tørst. Den danske hugorm er mere giftigere end en klapperslange, men det er mængden af gift ved et bid, der gør klapperslangen mere farlig for mennesker.

Sara Nilsson er dyrlæge og har arbejdet i Sverige, hvor forekomsten af hugorme er noget større end i Danmark. Af den grund ser man også hugormebid hos kæledyr i Sverige. Sara er nu ansat hos AniCura Aarhus Dyrehospital.

I denne podcast fortæller Sara om hugormebid hos kæledyr, herunder, hvad symptomerne er og hvordan man skal behandle hugormebid.

Generelt om hugormen og hugormebid hos kæledyr

Hugormen findes i det meste af Danmark, og er Danmarks eneste giftige slange. Den er især almindelig i klit, lyng- og hedeområder langs kysterne, men er også at finde langs marker, skovmoser og omkring skovsøer. Hugormen er fremme fra marts til oktober. 

Hugormen bliver omkring 60-80 cm lang. De fleste hugorme er grå-brune med et mørkt zig-zag mønster langs ryggen, men der findes også sorte hugorme, som let kan forveksles med den ugiftige snog. 

Når hugormen bider, sprøjter den i løbet af 1/40 sekund gift ind i byttet. Hugormens gift er relativ stærk og giftig for både mennesker og kæledyr, men mængden, der bliver sprøjtet ind ved et bid, er dog meget lille. Ca. 30% af biddene er såkaldte tørre bid, dvs. bid uden gift. 

Anamnesen ved hugormebid

I mange tilfælde har ejeren set hunden blive bidt, og sommetider er hunden blevet bidt mere end én gang. 

Det er oftest ansigt eller lemmer, det går ud over, når hugormene bider kæledyr. 

De første symptomer varierer, men ofte ringer folk, fordi hunden halter eller er blevet hævet i ansigtet. 

Hvad er symptomerne ved hugormebid?

Giften minder om klapperslangernes gift og beskadiger både blodkar og erythrocytter. Giften indeholder koagulationshæmmende og kraftige proinflammatoriske instanser, som forårsager kraftig inflammation, koagulopatier, øget vaskulær permeabilitet, lever-, nyre- og hjerteskade, påvirkning af mavetarm-kanalen (hæmorhagisk gastroenteritis) og i værste fald dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).

Påvirkningen efter et hugormebid varierer meget: I nogle tilfælde ser man kun lokal hævelse og smerte, men i værste fald kan man se koagulationsforstyrrelser, lever- og nyreskader, og forstyrrelser i hjertefunktionen. 

Almindelige symptomer ved hugormebid:

  • Kraftig og smertefuld lokal hævelse omkring bidstedet
  • Akut opstået halthed og smerte
  • Træthed

Ofte er patienterne meget smertepåvirkede, og sekundært til smerten kommer takykardi.

Der er sjældent påvirkning af blodtryk og lymfeknuder, når de kommer ind.

Sådan ser du forskel på symptomerne ved et hugormebid og en almindelig allergisk reaktion

Ved hugormebid ser man en hurtigt, meget kraftig, lokal, smertefuld hævelse omkring bidstedet. 

Ved en allergisk reaktion vil hævelsen være mere diffus. Sara uddyber, at hvis en hund f.eks. er blevet bidt i læben, vil læben hæve kraftigt op, mens resten af hovedet vil være normalt til forskel fra en allergisk reaktion.

Diagnostik af hugormebid

Ofte har ejer set hugormen eller hunden blive bidt. Hugormens gifttænder er kun 4-5 mm og derfor er det oftest svært at finde bidhullerne. 

Hvis ejer ikke har set hugormen og du ikke kan finde bidhullerne, er den kraftige hævelse og anamnesen ofte tilstrækkelig til at mistænke hugormebid.

Start med at lave en klinisk undersøgelse og udtag blod til baseline af lever- og nyreværdier. Det er vigtigt at kigge på hele blodbilledet, og hvis der er afvigelser, skal man udrede det videre. 

Sara anbefaler altid at indlægge patienten 1-2 døgn til observation og væsketerapi, også selvom patienten umiddelbart ser upåvirket ud. 

Det tager tid, før symptomerne udvikler sig. Mange symptomer kommer først efter 1-2 døgn, så selvom patienten umiddelbart har det godt, vil Sara beholde den mindst et døgn.

Sara fortæller, at bid i ansigt generelt giver en mere lokal påvirkning, mens bid i ben giver voldsommere og mere alvorlig påvirkning, og dermed større risiko for død. 

Behandling af hugormebid hos kæledyr

Patienter med hugormebid falder ikke om på bordet, men man skal være forsigtig med bare at sende dem hjem, siger Sara. Og man skal reagere hurtigt, hvis de bliver tiltagende dårlige – og her bliver de, for manges vedkommende, henvisningspatienter.

Behandlingen er symptomatisk og består primært af analgetika og væsketerapi

  • Analgetika: Opioider (metadon) er førstevalg. Man skal undgå at anvende NSAIDs for at skåne nyrerne, som i forvejen er påvirket af slangegiften.
  • Væsketerapi: Sikrer øget diurese og perfusion. Krystalloid (Ringer-acetat) er førstevalg, men hvis patienten udvikler hypoalbuminæmi pga. øget vaskulær permeabilitet, er kolloider nødvendigt for at opretholde det kolloidosmotiske tryk i blodkarrene. 

Ved koagulopati er det nødvendigt at behandle med Fresh Frozen Plasma eller blodtransfusion.

I de helt ukomplicerede tilfælde kun med smerter og uden store afvigende blodparametre, er det fint at behandle selv, så længe det udvikler sig i den rigtige retning. Men er patienten meget påvirket, anbefaler Sara at henvise den.

Behandling med anti-serum

I Sverige er der tradition for at behandle med anti-serum (modgift) off-label. Ulempen er, at det er fremstillet på hesteserum, og der er derfor risiko for anafylaksi. 

Sara fortæller, at anti-serum kommer i små ampuller, som man fortynder med isoton NaCl til en volumen på 20 mL. Dette injiceres langsomt (2-3 mL pr time) det første kvarter i tilfælde af, at patienten skulle få anafylaksi.

Hvis der ikke forekommer bivirkninger i løbet af det første kvarter, bliver resten injiceret i løbet af 30 min. Anti-serum har bedst effekt tidligt i forløbet, og Sara har anvendt det med god effekt til især hvalpe, geriatriske patienter, patienter med kraftig lokal påvirkning, arytmier og patienter med bid i ekstremiteter.

Anti-inflammatorisk behandling

Et studie har vist, at en enkelt dosis prednisolon på 1 mg/kg ikke har nogen effekt på de kliniske parametre hverken 1 døgn eller 14 døgn efter biddet. Derfor er prednisolon ikke anbefalet mod hugormebid, 

Antibiotika mod hugormebid

Sara stiller spørgsmål ved, hvorvidt biddet forårsager en infektion. Men toksinerne fra giften kan give en så kraftig systemisk påvirkning, at det resulterer i septisk shock. Hvis hunden er ved at blive septisk eller hvis den får GI-symptomer som tegn på shock, skal du give antibiotika. Ved sepsis giver Sara amoxicillin evt. i kombination med enrofloxacin, hvis patienten er meget dårlig. Man skal reagere hurtigt, hvis hundene bliver tiltagende dårlige.

Ro og restriktiv motion

Anbefal ejer at holde hunde i ro i 14 dage pga. giftens kardiotoksiske effekter. Ro og restriktiv motion inkluderer korte, rolige gåture i snor, og f.eks. ingen jagt eller løb i hundeskov.

Kontrol efter hugormebid

Sara anbefaler blodprøvekontrol efter 14 dage, hvor man kigger efter de samme ting (hæmatologi, biokemi og CRP). 

Arytmierne forsvinder som regel, når man behandler og effekten af giften forsvinder. Det plejer ikke at være et problem, men hvis hunden fortsætter med at have arytmier, anbefaler Sara hjerteskanning.

Hugormebid på kat

Saras erfaring er, at katte tolerer hugormebid langt bedre end hunde, men hun har ikke nogen studier at henvise til. Hun fortæller, at de bliver smertepåvirkede, men sjældent får alvorlige problemer ligesom hundene.

Når en kat kommer ind med et hugormebid, laver Sara en klinisk undersøgelse, og hvis den er upåfaldende udover smerte, sender hun katten hjem med buprenorfin 

Relevante links