Ataksi hos hunde: Årsager og udredning i praksis

Ataksi hos hunde: Årsager og udredning i praksis

Ataksi hos hunde har kan være tegn på flere forskellige diagnoser. Nogle kan behandles, så undgå at aflivningen sker på falsk grundlag. Få et overblik over hvilken udredning der er praktisk og muligt i almen praksis.


handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

[thrive_2step id=’3421′]Klik her…[/thrive_2step]

Dyrlæge Klaus Christiansen er en del af Familie Dyrlægerne, der består af tre klinikker placeret i Nordjylland. Klaus arbejder primært på hospitalet i Års, hvor han modtager neurologiske henvisningspatienter.

Ataksi

Ataksi ses som en manglende koordination af bevægelser, og det et neurologisk symptom, der kan forårsages af mange ting. ”Det behøver ikke at være kompliceret, men det skal bare sættes lidt i system”, siger Klaus.

Ataksi kan skyldes læsioner fra tre områder i nervesystemet og inddeles i:

 • Vestibulær ataksi
 • Cerebellar ataksi
 • Perifer/sensorisk ataksi

Systematisk tilgang til patienten med ataksi

Anamnesen

Anamnesen er et vigtigt element i tilgangen til en ataktisk patient. Klaus siger, at han bare lader ejer snakke selv, for de fortæller ofte noget, som man ikke vil spørge indtil. Derudover vil Klaus også gerne have videooptagelser til understøtte anamnesen, dog har de her patienter ofte kliniske tegn, når de kommer i klinikken.

Blodprøver

Klaus tager altid blodprøver af sine neurologiske patienter, da der er mange lidelser udenfor nervesystemet, der kan give anledning til neurologiske symptomer, her nævnes bl.a. hypoglykæmi og levertoksikose.

Blodprøve svar holdes op mod de kliniske symptomer, f.eks. nævner Klaus, at hvis hunden har vestibulære symptomer og højt CRP, så vil han mistænke en mellemørebetændelse.

Neurologisk undersøgelse

Det er vigtig at starte med at vurdere patientens mentale status, for hvis den er ændret, så kan problemet lokaliseres til hjernen. Klaus foretager en fuld neurologisk undersøgelse, hvor han især ser om, der er udfald af hjernenerver, samt kigger han efter specifikke symptomer, der kan lokalisere ataksien.

Du får akutte øjenpatienter!

…uanset om du vil se dem eller ej

Bliv godt klædt på med online kurset, så du ved, hvad du ikke må over se. Klik her…

Kliniske symptomer

Klaus nævner en liste af symptomer indenfor de tre kategorier, der kan hjælpe med at lokalisere problemet.

Vestibulær ataksi – perifer eller central

Her skal skelnes om symptomerne skyldes et perifert eller central problem i det vestibulære apparat. Hør podcast nr. 69 om det vestibulære syndrom med Rikke Fast for flere detaljer.

 • Centrale symptomer:
  • Udfald af hjernenerver ved neurologisk undersøgelse
  •  Ændret proprioception
  •  Ændret mentaltilstand
 • Perifere (det indre øre)
  • N. Facialis parese
  • Horners syndrom
  • Uændret mentaltilstand
  • Vandret nystagmus
 • Fælles symptomer
  • Skæv hovedholdning
  • Ataksi
  • Nystagmus
  • Ventral strabismus
  • Går i små cirkler
  • Opkastninger

Cerebellar ataksi

Cerebellum styrer den ubevidste proprioception og muskeltonus, der modtager signaler fra det vestibulære apparat, der fortæller, hvor patienten befinder sig i rummet.

 • Går i store cirkler
 • Tensionstremor – fremprovokeres ved bevægelse, f.eks. når patienten æder.
 • Dysmetri – patienten løfter benene underligt og ukoordineret.
 • Tab af trusselrespons – refleksbuen løber gennem cerebellum, inden signalet sendes tilbage for at fremkalde blinken.
 • Patienten vil have reflekser
 • Reagerer på smertestimuli

 

Perifer/sensorisk ataksi

Patienten har læsioner i nervesystemet udenfor for hjernen f.eks. discusprolaps eller alantoaksial instabilitet. Symptomer perifert afhænger meget af, hvor læsionen sidder og ved at afprøve reflekser, kan problemet lokaliseres. Klaus nævner patellarrefleksen, der har refleksbue gennem L4-L6, hvis den er fraværende eller nedsat, kan læsionen sidde her.

Atlatoaksial instabilitet

Klaus lægger især vægt på denne lidelse, da han mener det er underdiagnosticeret, og det kræver, at man leder efter det, for at finde det. Instabilitet mellem C1 og C2 ses især hos små hunderacer, hvor det fibrøse bånd imellem de to nakkehvirvler er væk.

Symptomer ses især efter et lille trauma, hvor hunden er løbet ind i noget, og de kan minde meget om en discus prolaps, men skal skelnes herfra, da der er tale om et tryk på rygmarven på grund af instabilitet af nakkehvirvler.

Symptomer:

 • Smerter i nakken
 • Bærer ofte hovedet lavt
 • Ataksi og pareser i alle grader fra intet til fuld lammelse
 • Akut, kronisk eller intermitterende
 • Kan nemt forveksles med discus prolaps
 • Akut død , respiratorisk paralyse
 • Ofte < 1-2 års alderen , men …..
 • Præsenteres ofte efter mindre traume

Billeddiagnostik af atlatoaksial instabilitet

For at finde frem til det, kræver det at hunden positioneres korrekt under røntgen. Klaus har opstillet tre positioner, den sederet hund skal ligge i for at diagnosticere den.

 • Neutral
 • Strakt nakke – forholdet mellem C1 og C2 ændrer sig markant
 • Let bøjet nakke – nakken må ikke bøjes for meget sammen, ellers vil der være risiko for yderligere trauma af rygmarv
Røntgenbilled af hund med Atlatoaksial Instabilitet. Billede venligst udlånt af dyrlæge Klaus Christiansen, Familiedyrlægerne
Røntgenbilled af hund med Atlatoaksial Instabilitet. Billede venligst udlånt af dyrlæge Klaus Christiansen, Familiedyrlægerne
Røntgenbillede af hund med Atlatoaksial Instabilitet. Billede venligst udlånt af dyrlæge Klaus Christiansen, Familiedyrlægerne
Røntgenbillede af hund med Atlatoaksial Instabilitet. Billede venligst udlånt af dyrlæge Klaus Christiansen, Familiedyrlægerne
Røntgenbillede af hund med Atlatoaksial Instabilitet. Billede venligst udlånt af dyrlæge Klaus Christiansen, Familiedyrlægerne
Røntgenbillede af hund med Atlatoaksial Instabilitet. Billede venligst udlånt af dyrlæge Klaus Christiansen, Familiedyrlægerne

Relevante links

Familiedyrlægerne, Aars Dyrehospital:

Relevante podcasts

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

[thrive_2step id=’3421′]Klik her…[/thrive_2step]