Injektionsanæstesi til katte - 2 opskrifter med Carsten Grøndahl

Injektionsanæstesi til katte – 2 opskrifter med Carsten Grøndahl

Katte er blevet et mere betydningsfuldt medlem af familien, derfor er det også vigtigt, at vi har nogle sikre bedøvelsesprotokoller.

Abonnér gratis i iTunes
LYT PÅ SPOTIFY

Guide: Lyt nemt til podcasten på din telefon

 

Carsten Grøndahl er chefdyrlæge i København Zoo. Han har en Ph.d. i anæstesi, smertebehandling og farmakologi og er ophavsmand til Zoletil-blandingen, som vi bl.a. anvender til kattene i klinikken.

Carsten fortæller, at det tidligere har været en udfordring at få tilstrækkelig visceral smertedækning af kattene ved kirurgiske indgreb, hvilket Zoletil-blandingen efterkommer.

 

“Zoletil-katteblanding”

Zoletil-blandingen er balanceret anæstesi og består af 4 forskellige farmaka. De har synergistisk effekt, hvorved koncentrationen af lægemidlerne nedsættes.

Efter testning af over 1000 katte er man kommet frem til det rette blandingsforhold:

  • Tiletamin+Tiletamin (Zoletil)      125+125 mg                 opløses IKKE i medfølgende solvens
  • Butorphanol                                     0,75 ml (10 mg/ml)   tilsættes
  • Xylazin                                              10 ml (20 mg/ml)       tilsættes

Carsten anbefaler, at du laver blandingen og lader den stå mørkt ved stuetemperatur, og herefter kommer du den i køleskab. Han siger, at blandingen er bedst efter en uge. Den næste måned kan du anvende blandingen uden problemer.  

Når du anvender Zoletil-blandingen, tilråder Carsten, at foretage de indgreb, der gør mest ondt først, inden butorphanols virkning klinger af.

 

Dosering

Doseringen skal vi justere efter temperament, race og alder, derudover har det bedst effekt, når katten er rolig fra starten.

  • 0,25 ml           kat på ca. 4 kg
  • 0,3-0,4 ml      stor kat
  • 0,2 ml             racekat (mere følsomme)
  • 0,3-0,4 ml      tosset vildkat
  • 0,19 ml           ældre kat

 

Zoletil som præmedicinering

Du kan fint anvende Zoletil-blandingen til sedation inden induktion og inhalationsanæstesi.

Carsten foreslår, at anvende 0,2 ml Zoletil-blanding til sedation. Læg venekateter, foretag induktion med propofol eller alfaxalon og intubering. Spray altid larynx ved intubering, da katte har meget kraftige reflekser.

Den første halve time af inhalationsanæstesien anbefaler Carsten, at vi bruger ¼ af normal koncentration af isofluran eller sevofluran. Derefter kan vi skrue stille op. Carsten fortæller, at mange anvender rent ilt til at starte med, og når katten begynder at vise tegn på opvågning, kører man den langsomt over på gas.

 

Forlængelse

Zoletil-blandingen har cirka en virkningstid på 30-40 min afhængig af dosis. Hvis du skal forlænge virkningstiden, foreslår Carsten, at forlænge med ren Ketamin 1 mg/kg (0,04 ml til 4 kg’s kat), så har du 10 min ekstra kirurgitid. Du kan også anvende lidt propofol.

Carsten fraråder at forlænge med Zoletil-blandingen, da det vil forlænge opvågningstiden.

 

Opvågning

Vi kan vække en 4 kg’s kat med 0,05 ml Atipamezol intramuskulært og 0,2 ml buprenorphin. Atipamezol vil fjerne effekten af xylazin, og buprenophin vil ophæve butorphanols sederende effekt.

Det vil give en lidt sløv, men smertedækket kat med god appetit, når den vågner.

Ved overdosering kan du anvende Antisedan®VET og Naloxon (opoid antidot).

 

Fordele

Fordelen med Zoletil-blandingen er, at den kan injiceres intramuskulært, og det svier ikke. Du kan anvende en insulinsprøjte (med ml enheder) sammen med en 27G eller 29G nål. Ved langsom injektion vil katten ikke reagere på det.

Zoletil-blandingen er meget sikkert at anvende med lav komplikationsrate. Carsten fortæller, at kattene ligger rigtig flot i deres blodtryk, gas-tal, respiration og perfusion.

 

Ulemper

Der er især to ulemper ved Zoletil-blandingen – lang opvågning og kolde katte.

Vi skal informere ejer om, at katten kan være træt og slinger resten af dagen på grund af zolazepam delen. Desuden skal vi have fokus på at holde kattene varme ellers forlænger vi opvågningstiden, da leverens metabolisme nedsættes.

Til sidst skal det nævnes, at vi altid skal monitorere kattene, når vi anvender lægemidler, der kan inducere anæstesi. Hvis vi rammer et kar, og dosis går intravenøst, vil det have meget kraftig og hurtig effekt. Vi skal sikre at katten hele tiden har frie luftveje og sikre en fornuftig vejrtrækning.

Carsten anbefaler altid at give katten en åben iltmaske.  

 

Alfa-2 adrenoceptor agonist + ketamin

Medetomidin eller detomidin sammen med ketamin er en anden kombination, som vi kan anvende som injektionsanæstesi til katte.

Carsten mener ikke, at Zoletil-blandingen er meget bedre end ovenstående kombination. Dog påpeger han, at den har lidt mindre visceral smertedækning, men til gengæld giver det en hurtigere opvågning, da det er uden benzodiazepiner.

 

Dosering

Dosering afhænger meget af, hvilket indgreb du skal foretage. Carsten siger, at I ikke skal lave om på doseringen, hvis det fungere godt i praksis. Han foreslår, at hvis du skal lave en hurtig reversibel anæstesi, kan du øge dosis af medetomidin og sænke ketamin dosis, herved kan du hurtig vække katten med Antisedan®VET og reversere medetomidin.

Hvis du vil tilføje metadon i blandingen, plejer Carsten at give 0,1-0,3 mg/kg metadon sammen med en ¼ af dosis af ketamin og medetomidin.

 

Forlængelse

Du kan anvende rent ketamin eller begge farmaka til at forlænge anæstesi med. Du kan også supplere med propofol og intubere. Hvis du har anvendt høje doser af medetomidin, fortæller Carsten, at du ikke skal bruge særligt meget gas til inhalationsanæstesi, da medetomidin potenserer effekten.

 

Opvågning

20 min efter du har givet katten injektion, kan du vække den med Antisedan®VET. Carsten anbefaler, at anvende lidt mindre end rekommanderet – 3 faktorer har betydning for dosis.

1) mængden af alfa-2 adrenoceptor agonist, 2) hvor lang tid, der er gået – altså hvor meget har katten allerede omsat af medetomidin. Hvis du giver for meget Antisedan®VET, overstimuleres systemet og katten få hallucinationer og forhøjet puls,  3) hvilke andre stoffer er givet sammen med, hvis man har suppleret med opioid, siger Carsten, at man godt kan tillade at fjerne hele effekten af medetomidin.

 

Ulemper

Medetomidin kontraherer arteriolerne kraftigt, hvilket påvirker vævsperfusionen negativt. Carsten mener ikke, at det er et stort problem, men det er at foretrække at have bedre vævsperfusion, så man sikrer iltning ude i vævene. For at komme det til livs, foreslår Carsten, at vi tilsætter en smule metadon eller butorphanol for at få en opioid-komponent. Herved kan vi gå ned i dosis af ketamin og medetomidin, samt får vi væsentlig bedre analgesi under kirurgien.

Plegicil®VET (acepromazin) fungerer også godt til at forbedre perfusionen. Du skal dog ikke anvende det, hvis katten har kardiovaskulære problemer. Blodtrykket falder en smule, men det øger perfusion og beskytter hjertet mod arytmier, samt reducerer det dosis af de andre komponenter.

 

Alternativer

Ovenstående bedøvelsesprotokoller må aldrig bruges til katte med tilstoppet urinrør eller kejsersnit pga. af alfa-2 adrenoceptor agonisten.  

 

Alfaxalon

En anden mulighed kan være alfaxalon, som du også kan administrere intramuskulært. Ulempen er, at det kræver en stor volume, og det kan være ubehageligt for katten at få sprøjtet ind, samt har det lige så kort virkningstid som propofol. Det har heller ingen smertedækning! Det er vigtigt at medtænke en smerteplan.

Carsten siger, at det er en god måde at få ro på katten. Du kan evt. bruge lidt ketamin sammen med eller metadon og lokalbedøvelse, hvis nyrerne er hårdt presset.

Alfaxalon påvirker respirationen og det kardiovaskulære system, men det påvirker i mindre grad killingerne ved kejsersnit end propofol.

 

Induktionskammer

En tredje mulighed kan være et induktionskammer. Carsten fortæller, at det er et glasbur, hvor man kan komme katten ned i med et tæppe over. Man tilsætter først ilt og derefter gas – gerne sevofluran, fordi isofluran har en ubehagelig lugt.  Når du tager katten ud, har du et par minutter til at lave en hurtig undersøgelse eller tage en blodprøve. Carsten fastslår, at vi skal passe på os selv, hvis vi anvender den her metode, da der vil være meget gas-spild til rummet, når katten tages ud.

 

Cuff-tryk

Ved små katte anvender man typisk en tubus uden cuff, men hvis du bruger en tubus med cuff, advarer Carsten om at fylde den med for meget luft.

Vi må ikke fylde cuffen mere, end hvis man sætter tryk på lungerne ved 20-25 cm vandsøjle, skal der kunne komme luft forbi cuffen. Når vi fylder den for meget, er der risiko for at beskadige kattens slimhinde.

Carsten foreslår at bruge en sprøjte, der kan måle trykket i cuffen eller tjekke trykket ved at lukke for overtryksventilen og presse på respirationsposen. Du skal kunne høre luft komme forbi cuffen nede i kattens hals.

 

Relevante links

Nyhedsbrev for dyrlæger

Avanceret faglig viden, fakta-ark og inspiration til dyrlæger, der vil udvikle sig uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken. Tilmeld dig nyhedsbrevet og få: - Interviews med fag-eksperter - Hurtige fiduser til en mere effektiv hverdag - Inspirerende historier fra andre dyrlæger som os

X