Demens hos hunde - en overset diagnose med Trine Schütt

Demens hos hunde – en overset diagnose med Trine Schütt

demens hos hund (kognitiv dysfunktion) er en overset diagnose og her fortæller dyrlæge trine schutt som symptomerne

Demens hos hunde (kognitiv dysfunktion) er en overset diagnose. Der er ikke nogen egentlig behandling, men der er meget vi kan gøre. Sygdommen skal bare opdages først. Her får du overblikket over symptomerne for en senil hund.


Trine Schütt har skrevet PhD om kongnitiv dysfunktion (demens) hos hunde og sidder nu i en post doc stilling med fokus på samme emne.

Jeg starter med spørgsmålet: Kan hunde blive demente? og ja, hunde kan få demens (kognitiv dysfunktion). Symptomerne på en senil hund er ændret adfærd, nervøsitet, søvnløshed og manglende evne til at orientere sig.

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

Klik her…

Mere fokus på at spørge ind

Trine mener, vi skal være mere fokuserede på at spørge ind til symptomerne på kognitiv dysfunktion. Ejerne tænker nemlig ikke altid på at nævne det overfor dyrlægen.

Klassiske symptomer på kognitiv dysfunktion ses oftest i egne vante omgivelser:

  • Hunden stopper op og har glemt hvad den skal
  • Står og stirrer tomt ud i luften eller ind i en væg
  • Rastløs adfærd og vandrer formålsløst rundt
  • Stereotyp adfærd
  • Bliver mere ”klæbende til ejer” formentlig på grund af usikkerhed
  • Urenlighed
  • Nedsat social interaktion
  • Manglende rummelig fornemmelse
  • Søvnløshed

Flere af disse symptomer kan pege på mange andre sygdomme, så en hund skal have tegn i flere kategorier for at de kan relateres til kognitiv dysfunktion.

Den kliniske undersøgelse

Den kliniske undersøgelser er absolut afgørende siger Trine. Det er uhyre vigtigt at udelukke andre årsager til hunden ændrede adfærd.

En neurologisk undersøgelse er også vigtigt, da hjernetumor er en af de vigtigste differentialdiagnoser.

Hvis for eksempel symptomerne er kommet hurtigt (over 1-2 måneder) laver Trine også en MRI-skanning af hjernen for at udelukke en hjernetumor.

Kognitiv dysfunktion kommer normalvis langsomt over 1-2 år, og ejeren kan som regel ikke give en præcis angivelse af hvornår det startede.

Derudover bør årsager som eksempelvis artrose udelukkes sammen med andre årsager til urenlighed.

Derfor er en fuld biokemiske (eventuelt inklusiv thyroidea-profil) og hæmatologisk profil sammen med en urinanalyse næsten altid indikeret, fortæller Trine.

Du får akutte øjenpatienter!

…uanset om du vil se dem eller ej

Bliv godt klædt på med online kurset, så du ved, hvad du ikke må over se. Klik her…

Diagnosen: Kognitiv Dysfunktion Syndrom (demens)

Diagnosen kognitiv dysfunktion (demens) hos hund er primært baseret på at udelukke andre sygdomme.

Derudover bruger Trine et spørgeskema til ejeren inkluderde 13 adfærdsrelaterede spørgsmål. Dette resulterer i en score, der kan klassificere den enkelte hund.

Hjerneskanning kan være med til at støtte diagnosen, men specifikke patognomoniske forandringer kan være svære at påvise i hundehjernen.

Behandling af demens hos hund

Trine fortæller at der ikke findes nogen egentlig kurativ kur, men vi kan give forskellig forebyggende og støttende behandling.

Der findes ét humat registreret stof: Selegilin (Eldepryl),  der i amerikanske studier er påvist at kunne give en øget kognitiv funktion hos omkring 30 % af patienterne.

Trine anbefaler desuden kosttilskud især til hunde i de tidligere stadier. Det er for eksempel antioxidanter, der blandt andet findes i Hills Prescription Diet B/D og kosttilskud som ”Senilife” og ” Aktivait”

Relevante links

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

Klik her…