En bedre dermatologisk anamnese med Kerstin Halberg

En bedre dermatologisk anamnese med Kerstin Halberg

Tips til en bedre anamnese til den dermatologiske og kløende hudpatient

Dyrlæge Kerstin Halberg har arbejdet med dermatologi de sidste 10 år. Hun modtager henvisningspatienter i sin lille praksis på Sydfyn. I podcasten fortæller Kerstin om vigtigheden af en god anamnese, når man har en hudpatient, og hvilke elementer den skal indeholde.

Kerstin anbefaler nedenstående punkter til at indgå i anamnesen:

  •      Skab ro og tillid
  •      Ejer compliance
  •      Kløeskala
  •      Hyppighed
  •      Hvor længe har det stået på?
  •      Variation i døgnet og årstiden
  •      Placering på kroppen – ører, poter, under halen, ryg, bagpart og under bugen
  •      Foder
  •      Mavetarm symptomer
handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

Klik her…

Skab ro og tillid

Brug gerne de første 5-10 min til at få ejer og patient til at slappe af. Lad patienten gå rundt og snuse, imens ejer fortæller om hele forløbet, der kan strække sig over måneder eller år.

Kerstin mener, at det er vigtigt at vise medfølelse med ejer, da det kan være en svær problematik, som har stået på længe. Måske overvejer ejer aflivning. Ved at lytte til klienten og bruge lidt ekstra tid på at få ro på situationen, vil du kunne skabe tillid, samt få alle de nødvendige oplysninger om patienten.

Ejer compliance

Allerede tidligt i forløbet er det vigtigt at snakke med ejer omkring budget, og om patienten er forsikret. En allergihund er en kronisk tilstand, og det kan være en bekostelig affære. Det kan kræve dyr medicin og mange dyrlægebesøg resten af hundens liv.

Andre informationer om klienten, der kan være med til at afgøre, hvilken behandlingsplan man lægger for patienten: Er vi ude i en hund, der er ved at blive aflivet, eller er det en ejer med overskud og frit råderum i budgettet? Det kan også være vigtigt at vide, om ejer er villig til at stikke sin hund eller skifte foder.

Dyrlægens guide til øjensygdomme hos hund og kat

Se guiden og få overblikket her…

Kløeskala 1-10 – Hvor intenst er problemet

Kløeskalaen giver en fornemmelse af, hvor intens kløen er. Kerstin anvender den som et redskab til at skabe et fælles sprog mellem ejer og dyrlæge. På den måde er det nemmere at vurdere en behandlings virkning.

Skalaen går fra 1-10, hvor 10 er en konstant kløe, der også vil vise sig under en konsultation. Mange parasitter som f.eks. ræveskab, Cheyletiella og lopper vil ligge øverst på skalaen. Der findes præfabrikeret skalaer, der kan hjælpe ejer med at vælge en værdi på skalaen.

Det er en subjektiv vurdering, men Kerstin siger, at man skal tage det alvorligt, hvis en ejer mener, at patienten er en 10’er. Det kan betyde, at patienten er tæt på at blive aflivet, og kløen skal rimelig hurtigt bringes ned på et tåleligt niveau.

kløe skala hund. kilde: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3164.2008.00728.x
Anerkendt kløe-skala for hunde. Kilde: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3164.2008.00728.x

Hvor længe har problemet stået på?

Problemets varighed kan sige noget om årsagen til hudproblemet. Er det noget, der har stået på siden patienten var 2 år gammel eller er det et pludseligt opstået problem?

Variation

Der kan både være variation af kløe i døgnet, men også gennem forskellige årstider. Er der f.eks. ændring i kløeskalaen om vinteren, hvor det er vådt og koldt med salt på vejene eller ses symptomerne om foråret, hvor der er høje niveauer af pollen i luften?

Kerstin foreslår en kløedagbog, der kan være meget illustrativ for ejer, og den kan vise hvornår på året, der ses stigning i kløeskalaen. F.eks. kan kløe øges, når hunden er i løbetid eller på helligedage, når der er mange gæster, hvor rester fra bordet gives til hunden.

Du får akutte øjenpatienter!

…uanset om du vil se dem eller ej

Bliv godt klædt på med online kurset, så du ved, hvad du ikke må over se. Klik her…

Foder

Foderet er en vigtig del af anamnesen hos en hudpatient, da mange hunde udvikler foderallergi over for visse proteinkilder. Kerstin får sine klienter til at tage billeder af foderets indpakning, så hun kan se hvilke protein- og kulhydratskilder, det indeholder.

Lige nøjagtig hvad patienten får at spise kan være vanskeligt at få ud af klienten. Kerstin siger, at man skal spørge ind på flere forskellige måder og ikke altid acceptere det første svar. Spørg gerne ind til godbidder, tyggeben, grøntsager, leverpostejsmadder og evt. mad, der gives i forbindelse med medicingivning.

Mavetarm symptomer

En hudpatient har ofte også mavetarm symptomer, og det kan hænge sammen med foderallergi. Mavetarm symptomer kan være i et større eller mindre problem i forhold til hudproblemet, men det bør altid være med i en helhedsvurdering af patienten. Symptomer kan være flatulens, opkast, dårlig mave eller kløe omkring mund og køren på numsen.

Hvis der er symptomer fra mavetarmsystemet, anbefaler Kerstin, at man først udelukker parasitter. Derefter sættes patienten på en 8 ugers eliminationsdiæt, og man behandler med steroid for at dæmpe både kløe og immunforsvar i tarmen.

Hvis du har lyst til at vide mere omkring udredning af hudpatienter, så underviser Kersti også i en af de online kurser, der udbydes på hjemmesiden. I kurset fortæller hun om systematisk hudredning.

Relevante links

Kerstins informationer:

Relevante podcasts

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Handyguide til endokrine lidelser

Du får et action card som en hurtig reference til de vigtigste endokrine lidelser.

Klik her…

Du får akutte øjenpatienter!

…uanset om du vil se dem eller ej

Bliv godt klædt på med online kurset, så du ved, hvad du ikke må over se. Klik her…