Bedre smertebehandling før og efter narkose og operation med Tasha McNerney

Bedre smertebehandling før og efter narkose og operation med Tasha McNerney

Lyt med, hvis det er svært at få dine patienter til at “ligge ordenligt” i narkosen, og det er svært at smertestille dem tilfredsstillende efter operationen.


Med hvad, hvor og hvornår skal vi smertestille en kirurgisk patient?

Med den rette smertemanagement af vores kirurgiske patienter kan vi skrue ned for anæstesien og dermed give patienten en mere rolig opvågning og et bedre postoperativt forløb.

Veterinærsygeplejerske Tasha McNerney fra USA har specialiseret sig indenfor anæstesi og smertebehandling. Hun sørger til dagligt for, at alle hendes patienter ligger godt i anæstesien og er smertedækket før og efter operation.

Tasha giver her et par gode råd til smertemanagement præ- og postoperativt.

Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Smertemanagement præoperativt

Tasha anbefaler at give smertestillende som en del af præmedicinering. Hun siger, at vi skal vælge den stærkeste opioid, vi har til rådighed f.eks. metadon.

Hun fraråder at bruge butorphanol, som ikke er lige så god til smertekontrol ved meget smertefulde indgreb f.eks. åbning af bughulen.

Smertemanagement operativt

Tasha er stærk fortaler for anvendelse af lokalbedøvelse. Hun fortæller, at det stopper smerteimpulserne fuldstændigt. Du kan anvende alt fra epidural til lokalbedøvelse af incisionsstedet og nerveblokade.

Tasha siger, at de giver alle deres kirurgiske patienter en eller anden form for lokalbedøvelse.

Vi behøver ikke at gøre det kompliceret, forklarer Tasha. En lokalbedøvelse ved incisionssteder med f.eks. bupivacain eller intratestikulær lokalbedøvelse ved kastration kan gøre en ret stor forskel. Vi undgår at skulle skrue mere op for inhalationsanæstesien, der har negative effekter på kredsløbet.

En anden form for lokalbedøvelse som Tasha anvender til dagligt er direkte blokering af nerven ved hjælp af en nervestimulator. Her finder man præcis de nerver, der går til operationsområdet og lægger en lokalbedøvelse nær dem. Det bliver især brugt i forbindelse med knæoperationer i stedet for epiduralbedøvelse. Tasha forklarer, at vi herved kan undgå de uhensigtsmæssige effekter fra epiduralen f.eks. urinretention og lammelse af begge ben. Patienten vil komme hurtigere på benene, og vi vil kunne nedsætte anæstesien, selvom operationen er meget traumatisk.

Veterinærsygeplejersken kan foretage lokalbedøvelsen, inden dyrlægen går i gang. Det er nemt og billigt at lave lokalbedøvelse, og det gør opvågningen kortere og giver en mere sikker anæstesi.  

Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Smertemanagement postoperativt

Tasha fortæller, at hvis lokalbedøvelsen ikke er blevet gjort inden operationen, kommer hun ind efter og laver en “line block” ved siden af incisionen. Det vil hjælpe med at gøre patienten mere komfortable ved at lukke ned for de inflammatoriske mediatorer i 6-8 timer.

Hvis den kirurgiske patient er dækket godt præoperativ, ligger godt i anæstesien og har en god opvågning, vil det kræve mindre postoperativ analgesi til hjemsendelsen. Her anbefaler Tasha at sende en NSAID med hjem.

Det er vigtig for ejer, at dyret er godt smertedækket, og de skal være aktive og spise, så de kommer sig hurtigere.

NSAID i præmedicineringen

Du kan tilføje NSAID til præmedicineringen, hvis patienten er sund og rask. Det kan være en fordel, da det vil sætte en stopper for den inflammation, vi skaber under operationen.

Hvis patienten er ældre og ikke er hæmodynamisk stabil eller har lever- og nyreproblemer, fraråder Tasha at give NSAID før operationen. Du kan evt. tage en præoperativ blodprøve for at sikre lever- og nyreværdier.

Tasha anvender hovedsageligt carprofen, og 70% af deres patienter får det til sidst i operationen. Det bliver administreret subkutant, men kan også komme IV afhængig af den enkelte dyrlæges præferencer.

Patienten med urolig opvågning

Hvis patienten har haft en urolig opvågning, kan du give lidt ekstra – Tasha anvender dexmedetomidin. Hun giver en mikrodosering, 1 mikrogram pr. kg, IV, så patienten ikke vælter rundt i buret efter operationen. Det får den til at slappe af, og det virker synergistisk med opioider mod smerter.

Har indgrebet været meget invasivt eller skal patienten være indlagt i længere tid, kan du starte patienten op på ”constant rate infusion” med opioider eller ketamin evt. i kombination med dexmedetomidin.

Veterinary Anesthesia Nerds

”Veterinary Anesthesia Nerds” er en Facebook gruppe for dyrlæger og veterinærsygeplejersker i hele verden, der interesserer sig for anæstesi og smertebehandling.

I gruppen bliver forskellige cases gennemgået, og de bedste alternativer bliver diskuteret. Det giver muligheden for at lære mere om anæstesi.

Tasha er medadministrator for gruppen, og hun fortæller, at der er mange medlemmer, og gruppen har en god atmosfære.

Relevante Links

Relevante podcasts

Close-up of dried, cracked earth.

.

.