Bedre teamwork og mindre stress gennem personprofiler

Bedre teamwork og mindre stress gennem personprofiler

Værktøjer som Jung Baseret Type Analyse (JBTA), DISC-profiler eller The Big Five kan hjælpe dig til at se, hvor du stråler, hvor du har det bedst og hvordan de bedst kommunikerer med andre.


Har du også oplevet, at kommunikationen i klinikken går galt, hvor frustrationer og gnidninger opstår mellem kollegaer?

Er du en del af et arbejdsteam, der fungerer helt fantastisk og elsker du at gå på arbejde?

Eller bruger I uforholdsvis meget tid på konflikter og diskussioner, og er dagen i klinikken præget af brandslukning og stress?

Mennesker er grundlæggende forskellige. Når mennesker skal arbejde sammen og bruge deres ressourcer optimalt, er det nødvendigt at der er en forståelse for disse forskelligheder. Og det hele begynder med dig og din forståelse for dig selv og dine præferencer

Et værktøj der beskriver sådanne grundlæggende forskelle og giver viden om adfærd og kommunikation er den Jung Baserede Type Analyse – forkortet JBTA-analysen. Med analysen kan der fokuseres på, hvordan menneskers forskelligheder kan opleves som et aktiv – der både individuelt og i teamet kan anvendes konstruktivt.

Dyrlæge og iværksætter Johanne Østerbye fortæller i dag sammen med klinikmedejer Tine Brogaard om, hvordan vi skaber balance i teamet, og hvordan vi bliver opmærksomme på hinandens styrker og svagheder.

Få overblik over dit teams styrker og udfordringer

Teamdiamanten, der dannes ud fra viden om de individuelle typeanalyser, giver billedet af ens medarbejdergruppe som helhed og belyser, hvilke roller hver især spiller i samarbejdet. Du kan som leder bruge denne viden om forskellighederne til at skabe synergi i samarbejdet, og være opmærksom på at give støtte på de svagest funderede områder.

opstart og manager af dyreklinik

Klik her for at lære mere…

Øjenåbner for Ringsted Dyreklinik

Tine er klinikmedejer af Ringsted Dyreklinik. Klinikken voksede langsomt fra 2 til 11 medarbejdere, og med det opstod der også mere uro og administrativt arbejde. Tine og hendes kompagnon besluttede sig for at lave en klinikmanager, der skulle stå for det administrative arbejde.

Klinikmanageren bliver sendt til personlig udvikling ved Johanne, der dagligt arbejder med livskvalitet på arbejdspladsen gennem sit firma &JO.

Johanne lavede en personprofil af klinikmanageren og ledelsen. Tine og hendes kompagnon troede, at de kendte hinanden godt, men de fandt ud af, at de faktisk var diametrale modsætninger. De fik sat ord på deres tanker, så der fremover ikke opstår frustration, når driften og fremtidsudsigterne diskuteres.

Tine fandt ud af, at hun skal være mere tydelig i sit sprog f.eks. fortælle, når hun ”brainstormer”, da det ikke er alle, der kan følge hendes tanker.

Personprofiler

Johanne fortæller, at man skal kende sig selv og vide, hvor man vil hen, før man rigtig kan begynde at forstå andre.

Med en personprofil kan du finde ud af, hvad dine styrker og svagheder er. Det anvender Johanne til at lægge en strategi for klinikken og teamet.

Johanne anvender Jung baseret type analyse® (JBTA®).

Det bygger på 4 grundlæggende dimensioner:

  • Energidimensionen: Ekstrovert (E) – Introvert (I)
  • Opfattedimensionen: Sansning (S) – Intuition (N)
  • Vurderedimensionen: Tænkning (T) – Følen (F)
  • Livsstilsdimensionen: Vurderende (J) – Opfattende (P)

Du tager testen i rolige omgivelser, og din besvarelse analyseres således, at du får en kombination af bogstaver, der fortæller hvilke præferencer, der falder dig mest naturligt fra hver af de 4 dimensioner.

I alt er der 16 kombinationsmuligheder, som udgør 16 mulige persontyper. Alle typer har sine styrker og svagheder

Eksempler på forskellige typer: Organisatoren, behovsafdækkeren, vedligeholderen, brandslukkeren, værdiadvokaten.

Johanne ”trykprøver” altid, om du er enig med testen ud fra daglige eksempler, for at sikre, at du får den rigtige kombination, der passer på dig.

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…

Teamdiamanten

Efter Johanne har lavet personprofiler af alle medarbejdere, placerer hun et billede af medarbejderne i teamdiamanten, efter hvor deres persontype ligger.

Det giver et visuelt billede af, hvilke persontyper teamet har, og hvor teamets styrker og svagheder ligger.

Johanne anbefaler, at man hænger det op, som reminder om, hvilken type person man snakker til, og hvordan man bedst taler til dem. Johanne oplever, at folk slapper mere af, fordi man får meldt klar ud, hvad ens styrker og svagheder er.

Klinikkens strategi og vision

Johanne snakker med ledelsen omkring deres strategi og vision. Ved at anvende teamdiamanten kan ledelsen finde ud af, hvem der kan varetage de forskellige opgaver bedst.

Johanne fortæller, at på den måde får man sat alle sine medarbejdere i spil både i den daglige drift og udviklingen af klinikken.

Relevante links

Tines oplysninger:

Johannes oplysninger:

  • LinkedIn
  • www.ogjo.dk (ikke længere online)
  • Mellemlederen fik styr på ambitioner og visioner (ikke længere online)
  • Skaber du og dit team toppræstationer? (ikke længere online)

Relevante podcast

Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Klik og vær med…