Brachycephale hunde: Kan dyrlægen gøre det bedre?

Brachycephale hunde: Kan dyrlægen gøre det bedre?

Danske BOAS-studie om brachycephale franske bulldogs

Brachycephale hunde har mange sygdomme at kæmpe med og brachycephalt syndrom er én af de vigtigste. Brachycephalt syndrom er opstået som følge af målrettet avl efter bestemt fysiske udtryk.

Racer der betragtes som brachycephale

 • Engelsk Bulldog
 • Fransk Bulldog
 • Mops
 • Boston Terrier
 • Shih Tzu
 • Pekingeser
 • Cavalier King Charles Spanie
 • Boxer
 • Lhasa Apso
 • Affenpinscher
 • Bruxelles Griffon
 • Dogue de Bordeaux
 • Bullmastiff
 • Japansk Chin

Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Eva-Marie Ravn-Mølby og Line Sindahl har sammen skrevet speciale om franske bulldogs og de helbredsmæssige problemer, der ofte følger de brachycephale racer

I dag snakker vi om, hvilke parametre, der har betydning for variation af graden af brachycephalt syndrom, og hvad vi kan gøre for at forbedre racens sundhedsstatus.

Brachycephalt Syndrom (BS)

Brachycephalt syndrom (BS) er patofysiologisk sygdomskompleks, der i kortsnude racer opstår på grund af et proportionelt misforhold mellem pladsen i kraniet og de indvendige bløde dele. Det leder til en obstruktion i de øvre luftveje og i varierende grad giver anledning til vejrtrækningsbesvær, varme- og motionsintolerance, cyanose, kollaps, besværet spisemønster, gastrointestinale lidelser, søvnapnø og generelle søvnforstyrrelser.

Eva-Marie og Line har undersøgt en række morfologiske parametre, der kan forklare variationen i graden af BS. Stenotiske næsebor er en vigtig faktor, men også halstykkelse og overvægt har betydning for graden af BS.

Faktaboks: Hvordan er brachycephalt syndrom opstået?

Brachycephalt syndrom opstår fra selektiv avl af hunderacer som Bulldogs, Mops og Shih Tzus, som fremmer flade ansigter og korte snuder. Det medfører stenotiske næsebor, forlænget blød gane, laryngeal kollaps og tracheal hypoplasi, hvilket resulterer i kroniske åndedrætsproblemer og andre sundhedsproblemer.

Brachycephalt syndrom skyldes de anatomiske ændringer, der opstår ved denne type avl, og omfatter en række problemer såsom:

 1. Stenotiske nares: Indsnævrede næsebor, som gør det svært for hunden at trække vejret.
 2. Forlænget blød gane: Den bløde gane kan forlænges og blokere luftvejene delvist.
 3. Laryngeal kollaps: Kollaps af struben, hvilket kan føre til alvorlige vejrtrækningsproblemer.
 4. Tracheal hypoplasi: Underudvikling af luftrøret, som yderligere komplicerer vejrtrækningen.

Disse anatomiske ændringer kan føre til kroniske åndedrætsbesvær, søvnapnø, problemer med motionstolerance, hedeslag og i nogle tilfælde, livstruende tilstande.

Avl for ekstrem brachycefali har ført til en dramatisk forværring af disse problemer, og der er i stigende grad opmærksomhed på behovet for mere ansvarlig avlspraksis, der prioriterer hundenes sundhed over ønsket om bestemte udseender.

Inddrag ejere og opdrættere

Nogle klienter kan være uforstående overfor de problemer, deres hund står overfor, fordi de ser problemerne som “charmerende personlighedstræk”. Det er vigtigt at italesætte problemet og give sig tid til at forklare, hvad de bagvedliggende årsager er.

Det kan være en fordel at inddrage skalaer med billeder og involvere klienten i diagnostikken. Det åbner op for en dialog og gør problemerne lettere at forstå for klienterne. Til at vurdere graden af stenose af hundens næsebor benytter Eva-Marie og Line sig af et allerede etableret gradueringssystem kaldt “Nostril Stenosis Grade”. Det indeholder billeder, der illustrerer de 4 forskellige grader af stenotiske næsebor.

Eva-Marie og Line erfarer, at mange klienter er klar over, at deres brachycephale hund er udfordret og ønsker af forbedre racen.

Grafikken herunder er lavet til Succes I Veterinær Praksis og bygger på samme gradueringssytem, som Eva-Marie og Line har benyttet.

Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Hvad kan vi gøre for at forebygge Brachycephalt syndrom?

I den ideelle verden ville svaret være ganske enkelt: Man skal kun avle på de hunde, der er helt fri for BS eller kun lider af BS i mild grad. Løsningen på problemet er dog ikke helt så enkelt.

Eva-Marie og Line forklarer, at der i den nuværende population af franske bulldogs kun er meget få hunde, der er helt fri for BS. Hvis man kun inkluderer de raske hunde i avlen, vil det altså kræve en voldsom selektion på racen, og der vil være stor risiko for at skabe en genetisk flaskehals.

En anden mulighed er at åbne stambøgerne og på en kontrolleret måde inddrage andre racer i avlen (outcrossing). Eva-Marie og Line oplever, at mange opdrættere ønsker at bidrage til at øge sundheden, men samtidig at bevare racen som den er på nuværende tidspunkt. Tiltag som at åbne stambøger og anvende kontrolleret outcrossing vil kræve samarbejde og velvilje internationalt.

Racestandarden: Næseborene skal være åbne

Ifølge racestandarderne for franske bulldogs skal næseborene være åbne og tillade normal vejrtrækning gennem næsen. Eva-Marie og Lines studie viser dog at bare små 14 % af de stambogsførte hunde havde åbne eller kun let stenotiske næsebor. Der er derfor i høj grad plads til forbedring af populationen inden for den allerede gældende standard.

Eva-Marie og Line mener, at vi alle har et medansvar for at forbedre de brachycephale racers sundhed. BS er et alvorligt problem og det vil kræve tid og en stor indsats fra både ejere, opdrættere, avlsorganisationer og dyrlæger at komme problemet til livs.

Som dyrlæger kan vi skabe fokus på problemet ved at udbrede viden og dele vores faglighed, og på den måde hjælpe de hunde, der allerede er født og samtidig være med til at skubbe avlen i en retning af mere sunde hunde.

Relevante links

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…