Det skal du vide om smertebehandling af hund og kat i praksis: Styr på dosis, effekt og virkningstid

Det skal du vide om smertebehandling af hund og kat i praksis: Styr på dosis, effekt og virkningstid

smertestillende til hund og kat. Dyrlæge Helle Harding Poulsen fortæller om effekt, dosis og virkning af forskellige analgetika og anæstetika

Smertestillende til hund og kat er vigtige at have kendskab til i smådyrsklinikken, da vi dagligt møder patienter med smerter i alle mulige forskellige afskygninger. Her får du et overblik over, hvilke præparater, der kan bruges til forskellige former for smerte samt dosis og virkningstid.


Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Helle Harding Poulsen er seniordyrlæge og PhD i anæstesi og arbejder på Universitetshospitalet for Familiedyr på KU Sund. Der har hun været, siden hun blev færdiguddannet dyrlæge i 2000.

Vi taler om, hvordan vi kan sælge vores ydelser om mere sikker anæstesi, mere effektiv smertebehandling og bedre opvågning som et øget niveau af service. Det burde vi også kunne tage os betalt for.

Non-steroid anti-inflammatorisk medicin til smertebehandling af hund og kat

NSAIDs giver en mild smertestillende effekt og har samtidig en anti-inflammatorisk effekt, fortæller Helle.

Der er flere fordele ved denne type smertestillende til hunde og katte, da de har forholdsvis ringe bivirkninger. De har ingen psykologiske effekter (som depression og afhængighed), kredsløbsmæssige bivirkninger og kan udleveres til behandling i hjemmet.

Helle fortæller også, at der pt. ikke er nogen valide studier, der viser, om et indholdsstof er bedre end et andet i den brede population. Der kan dog være store forskelle for den enkelte patient, så hvis ét stof ikke har effekt, kan et andet sagtens have det.

Der er mange registrerede stoffer at vælge imellem. Der er refererede dosisskemaer for Meloxicam her på siden, og du kan se den fulde liste på medicintildyr.dk

Opioider til smertebehandling af hund og kat

Helle vil gerne slå et slag for, at vi til vores operationspatienter skal finde noget af det mere ”skarpe skyts” frem, og anbefaler Metadon eller tilsvarende til mange af vores operationspatienter.

At give smertestillende forud for et smertevoldende indgreb er med til at reducere smerten post-operativt.

Metadon (0,2-0,4 mg/kg IM til hund og 0,1-0,2 mg/kg IM til kat)

Metadon er en my-receptor opioid agonist med en virkningstid på ca. 4 timer, og er nem at supplere med enten en øget dosis eller med andre stoffer. Stoffet giver nemlig en øget smertestillende effekt med en øget dosis. Metadon kan være en rigtig effektiv del af smertebehandling før narkose.

Med den rette smertemanagement af vores kirurgiske patienter kan vi skrue ned for anæstesien, og dermed give patienten en mere rolig opvågning og et bedre postoperativt forløb. Vil vide mere om smertebehandling af vores kirurgiske patienter, bør du høre podcasten og læse artiklen her…

Fentanyl (1-5 mikro g/kg IV – start med lav dosis især hos kat)

Fentanyl egner sig fantastisk til at give ved gennembrudssmerter, hvor en operationspatient pludselig har mere ondt end forudset. Stoffet er my-receptor opioid agonist og er meget potent. Det har en kort virkningstid og det virker meget hurtigt efter, at det er givet.

Det kan gives hvert 20-25 minut.

Buprenorfin (0,01-0,02 mg/kg)

Buprenorfin er god til milde og moderate smerter, fortæller Helle. Derfor egner den sig godt til en del post-operative smerter hos patienter, der ikke har fået lavet meget omfattende kirurgi. Stoffet har en meget stærk receptoraffinitet for my-receptorerne og udkonkurrerer derfor hurtigt effekten af andre opioider.

Den stærke receptoraffinitet betyder også, at stoffet er svært at supplere effektivt med andre stoffer. Bruger du Buprenorfin i præ-medicineringen vil supplering med eksempelvis Metadon eller Fentanyl have ringere effekt.

Stoffet sætter ind langsomt over 30-45 minutter og har en lang virkningstid på 6-8 timer.

Butorphanol (0,2-0,3 mg/kg IM)

Butorphanol har kun en meget svag smertestillende effekt og hører derfor til i bunden af stigen.

Stoffet har en kort virkningstid – for eksempel 1-1,5 time hos katte. Stoffet binder primært til kappa-receptorerne og er derfor ikke særlig effektiv til led- og muskelsmerter – altså de somatiske smerter.

Butorphanol har til gengæld en god sederende effekt og bruges derfor også som en del af injektionsanæstesi til katte i kombination med andre stoffer. Stoffet kan også være godt at bruge, når vi ikke skal lave smertevoldende indgreb (f.eks. til røntgenbilleder).

Vil du vide mere om, hvordan vi sikrer tilstrækkelig bedøvelse og smertedækning samt en god opvågning efter bedøvelse hos katte? Så bør du lytte til podcasten og læse artiklen om injektionsanæstesi til katte her…

Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Dissociative anæstetika til smertebehandling af hund og kat

Ketamin (5 mg/kg IM, 3-5 mg/kg IV eller 0,5-1mg/kg IV før induktion)

Ketamin bliver oftest brugt som anæstetikum, men har også en god smertestillende effekt. Ved at give stoffet vil hunden eller katten have brug for mindre smertestillende under indgrebet og have brug for mindre induktion. Dog kan det give respirationsdepression og have en kardiovaskulær effekt.

Samtidig stopper Ketamin også en del hyperalgesi hos de patienter, der har haft ondt i en længere periode. Det kan for eksempel være en hund med sprængt korsbånd, der har gået på benet nogle dage før operation.

Alfa-2-agonister til smertebehandling af hund og kat

Medetomidin (1-2 mikro g/kg til præmedicinering og 5-10 mikro g/kg til sedation)

Dette stof er god som en del af præanæstesien, da det har en effektiv sederende effekt og samtidig er smertestillende. Det har en forholdsvis kort virkningstid og så effektiv sederende effekt, at det ikke kan gives som smertestillende uden samtidig at sløve patienten.

Af samme årsager finder stoffet rigtig god anvendelse i præ-medicineringen. Her giver man i lavere dosis sammen med de andre stoffer, vi ellers bruger. Du kan lære mere om principper for præmedicinering og få konkrete protokoller her…

Lokalbedøvelse til smertebehandling af hund og kat

Helle omtaler de to klassiske former: Infiltrationsanalgesi og ledningsanalgesi, hvoraf infiltrationsanalgesien er den klart nemmeste at gå til.

Helle bruger typisk lidokain og bupivakain, da de begge har passende virkningstider og er tilpas videnskabeligt afprøvede.

Lidokain virker efter 5-10 minutter og har effekt i 1-2 timer, mens bupivakain virker efter 15-20 minutter og har effekt 4-8 timer (måske helt op til 12 timer).

Smertestillende til hund og kat består bl.a. af effektiv lokalbedøvelse. Her ses eksempel med lokalanalgesi til tandprocedure.
Smertestillende til hund og kat består blandt andet af effektiv lokalbedøvelse. Her ses eksempler med lokalanalgesi til tandprocedurer.

Wind-up effekt hos hund og kat

Har hunden eller katten en længerevarende smerte, kan der ske plastiske forandringer i nervevævet, der giver en øget følsomhed. Patienten vil altså have et stærkere smerte-respons på milde stimuli. Hunde og katte med kroniske eller langevarige smerter bliver altså sværere at give effektiv smertestillende behandling.

Det er desuden rigtig vigtigt at få styr på inflammationen, fortæller Helle. Her vender hun tilbage til NSAIDs, men kan også supplere med eksempelvis Tramadol, Gaba-Pentin eller Pregabalin.

Relevante links

Relevante podcasts

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…