Hvad kan du få ud af et dansk diagnoseregister? med Iben Meyer

Hvad kan du få ud af et dansk diagnoseregister? med Iben Meyer

dansk diagnoseregister hund og kat dyrlæge og phd iben meyer

Dyrlæge Iben Meyer har forsket i hvordan vi bedst kunne få et diagnoseregister til familiedyr i Danmark. Der ligger nemlig en guldgrubbe af datamateriale ude hos de danske dyrlæger.


Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

[thrive_2step id=’6726′]Klik og vær med…[/thrive_2step]

En arbejdsgruppe under Videncenter For Dyrevelfærd gav en pose penge til forskerne til arbejde med avlsrelaterede sygdomme.

Som en del af det arbejde skulle de undersøge mulighederne for sygdomsregistreringssystem i Danmark

Viden om hvordan man bygger det bedste register

Iben fortæller, at der ikke findes meget i den videnskabelige litteratur om, hvordan man bedst bygger sådan et system op.

Der findes til gengæld en masse sygdomsvidenskabelig litteratur, der er blevet til på baggrund af data i et tilsvarende register i England.

En stor del af Iben Meyers arbejde har altså været interviews og samtaler. Både med eksperter, der har arbejdet med tilsvarende registre i både

Danmark og andre lande og med danske dyrlæger.

Erfaringer fra England

Der findes allerede en del registre, der har erfaringer, man kan trække på. Det gælder for eksempel fra et tidligere dansk smådyrsregister, sygdomsregistrering på produktionsdyr og forsikringsselskabet Agrias registreringer.

Iben nævner et blandt andet VetCompass, som allerede nu kan trække en stor mængde data fra tilmeldte engelske klinikker. Det register ligger hos Royal Veterinary College og har allerede været med til at generere en stor mængde faglige artikler.

(Red: Man kan desuden udforske simple data på egen hånd som for eksempel: ”Hvor mange er er neutraliseret”, ”De 10 mest stillede diagnoser” og ”Prævalensen af bestemte sygdomme i en udvalgt region”)

Se mere på: rvc.ac.uk/vetcompass

Hvad kan du få ud af det?

Hvis vi som dyrlæger i kliniske praksis skal levere data til et sådan dansk register, hvad kan vi så få ud af det?

Det korte svar er: Evidensbaseret medicin. Vi er ofte nødt til at basere vores faglighed på skøn eller enkelte case reports. Desuden er de videnskabelige undersøgelser oftest baseret på dyr udenfor Danmark, så dataene ikke altid gælder vores kæledyr.

Ud over den overordnede fordel i at bidrage til videnskaben, vil den enkelte dyrlæge også kunne få data ud om, hvordan hendes patienter har det i forhold til landsgennemsnittet. For eksempel om bestemte diagnoser har en højre prævalens eller om nogle sygdomsforløb er kortere end andre steder.

I Sverige har man en fuldautomatiseret service til direkte refusion baseret på diagnosekoder, hvor man kan få information fra forsikringsselskabet om, hvor meget klienten skal betale, og hvor meget dyrlæge kan få.

Klienten slipper altså for at lægge penge ud, inden forsikringsselskabet udbetaler præmien. Ud over at det vil give en større sikkerhed for dyrlægen for at få pengene, vil det også kunne være en service klienterne flytter dyrlæge efter at få.

Et brugervenligt system

Det er helt afgørende, at et kommende system er brugervenligt. Systemudviklerne på systemet Pyramidion i Norge og Sverige har allerede barberet et tidligere diagnosesystem fra 8000 koder ned til ca. det halve.

4000 diagnoser er stadig for mange at kunne udenad, så koderne skal også kunne søges frem med fritekstsøgning.

Samtidig skal systemet ikke favne mere bredt, end det kan blive brugt på daglig basis uden en alt for stor indsats. Samtidig skal diagnoseregistret indeholde tilstrækkelig data til, at det kan bruges videnskabeligt.

Det er selvfølgelig helt afgørende, at et register holder sig til den gældende lovgivning om at personfølsomme data. Privat information om ejeren skal holdes privat. Der må heller ikke opstå en frygt hos ejere af bestemte racer, der er bange for at blive registreret eller hængt ud.

Relevante links

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…