BCS: Body Condition Score på kat: Videnskabelige vurdering af overvægtige katte

BCS: Body Condition Score på kat: Videnskabelige vurdering af overvægtige katte

body condition score kat og dexa scanning for fedtprocent til vurdering af overvaegt hos katte kirsten holmkjaer

Body Condition Score (BCS) er god måde at vurdere overvægt hos katte på. Der er store overlap i det enkelte kategorier, men metoden er stabil og kan reproduceres med tilstrækkelig præcision.Hvor meget skal en kat veje?

En normal kat skal veje mellem 2,8 og 5 kg. Selv store racer som Maine Coon og Norsk Skovkat vil over være overvægtige, hvis de vejer mere. Den optimale vægt anslåes ved at vurdere fedt på maven, brystkassen og ved heleroden.

Se mere på SpørgDyrlægen.dk


Denne podcast bygger på en Ph.D. af Kirsten M. Hølmkjær og et speciale af Michael Falkenberg

Kirsten, Michael og de andre har vurderet kattene i deres studie med 3 metoder:

  • Body Condition Score (BCS)
  • Feline Bodymass Index
  • DXA-skanning (som er gold standard)

Feline Bodymass Index

Kirsten fortæller at Feline Bodymass Index bygger på en formel, som er udviklet til at vurdere fedtandelen.

Man måler rundt om kattens thorax ud for det 9’ende ribben og længden på et bagben fra Tuber calcaneus til Patella.

Målene vurderer fedtprocenten ud fra en udregning der på den måde tager højde for kattens størrelse. Udfordringen bliver dog at få katten til at stå rigtigt og om målebåndet strammer for meget eller for lidt.

BSC: Body Condition Score

Kirsten forklarer at denne metode bygger på subjektive vurderinger af katten. Man vurderer ikke hvor meget fedtvæv, katten har, men mere om den er middelvægtig, under eller over.

Metoden har vist sig at være reproducerbar så når den samme person vurdere en kat, bliver vurdering forholdsvis stabil.

Der er ikke den samme enig når man sammenligner forskellige personers vurdering, men hvis den samme person vurderer en kat over flere gange, vil Body Condition Score (BCS) være en ret præcis metode. Dog afviger to personers vurdering sjældent mere end 1 grad på 9-trinsskala.

handy guide til endokrine lidelser hos hund og kat som cushings, addisons og thyoideaproblemer

Få et fuldt overblik over de vigtigte endokrine lidelser.

Klik her og se vores artikel om de endokrine lidelser her…

Hvis dyrlægen har sat sig ordentlig ind i metoden, vil den subjektive Body Condition Score (BCS) stemme ganske godt overens med DXA-skanning. Dog er BCS-metoden ikke stabil til at vurdere den præcise fedtprocent. Kirsten mener også, at det er mindre vigtigt for den enkelte patient at kende den nøjagtige fedtprocent. Det er vigtigere at vurdere i hvor høj grad katten er overvægtig og om eventuel behandlingen har haft effekt.

Kirsten fortæller at vurderingen bygger på vurdering af fedtaflejringer ved:

  • Brystkassen
  • Haleroden
  • I ”lommen” i lysken
hills chart til body condition score kat som erstatning for dexa scanning for fedtprocent i vurderingen af overvægtige katte

Kilde: hillspet.com.au

Behandling og overvægt hos katte

Kirsten fortæller at vi mangler langtidsstudie af, hvor godt de forskellige slankekure virker. Der findes heller ikke medicin, der virker til denne type behandlingen.

Grundtrinene i behandlingen er:

  1. Vurdér hvor meget katten faktisk burde veje
  2. Foderet skal naturligt nok passe til kattens kaloriebehov. Man skal derfor have fundet noget foder, der passer til. Kirsten siger at når det virker bedst, skyldes det at dyrlægen eller sygeplejersken tager sig tid til det
  3. Foderet bør vejes af. For det første er der fejl på mange målebægere og for det andet er øjemålet for unøjagtigt
  4. Kirsten fortæller at det er meget større chance for at lykkes med en slankeplan, hvis dyret kommer ind til nogle kontroller. Det er en god måde at holde hånd i fremgangen og giver en klar fornemmelse af, at der er lagt en plan

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…

Uddrag af sammendrag fra artiklen

Formål: Obesitet er et stigende problem blandt katte, og der er derfor brug for nemme, billige og hurtige metoder til vurdering af kattes kropssammensætning i praksis. Indeværende studie sammenligner to klinisk applicerbare metoder: Body condition score (BCS) og feline body mass index (FBMI) mod golden standardmetoden dual energy X-ray absorptiometry (DXA).

Metode: 23 raske katte blev inkluderet i studiet. Alle 23 fik vurderet BCS baseret på en 9-trins skala og målt kropssammensætning med DXA. Derudover fik 15 af de 23 katte foretaget FMBI- målinger. Korrelation og overensstemmelse blev sammenlignet med DXA for hver metode. En afvigelse på højest 10 % blev vurderet til at være acceptabel.

Resultater: Både BCS og FBMI viste positiv korrelation til DXA. En variansanalyse af BCS viste, at flere scores ikke kunne differentieres fra hinanden, men at BCS kunne skelne mellem normalvægtige og obese katte.

Konklusion: BCS, men ikke FBMI, viste acceptabel overensstemmelse med DXA, og BCS kan derfor anvendes til estimering af kropsfedtprocent. Begge metoder er relativt nemme at applicere på katte i klinikken og kan bruges til at give et groft estimat på kropssammensætning. Dette kan igen bidrage til at identificere katte, der har behov for en vægttabsplan.

Relevante links

Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Klik og vær med…