Fysioterapi til hunde giver bevægelighed og livskvalitet med Anne Vitger

Fysioterapi til hunde giver bevægelighed og livskvalitet med Anne Vitger

Hvorfor er fysioterapi til hunde og rehabilitering ikke bare en tidskrævende og besværlig udgift? Er det ikke kun hospitaler med større ortopæd-operationer? Hvad kan en praktiserende dyrlæge gøre og give ejeren med fra klinikken? Dyrlæge Anne Vitger er dyrlæge med specialuddannelse i veterinær fysioterapi og kiropraktik, og hun har mange års erfaring i behandling af både hunde og katte. Anne arbejder på Smerteklinikken på Universitetshospitalet for Familiedyr og har været ansvarlig for rehabiliteringsafdelingen siden 2008.


Alle hunde, der har restriktioner i bevægemønstret eller smerter i bevægeapparatet, kan have gavn af fysioterapi. I denne podcast fortæller Anne om, hvad vi skal kigge på og mærke efter hos hunde, der har smerter eller restriktioner i deres bevægelse, og hvordan vi kan rådgive ejerne til at opdage problemerne tidligt.

Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Mere fokus på kroppen som helhed

Anne opfordrer til, at vi lægger mere fokus på, hvordan kroppen hænger sammen.

Rigtig mange hunde har ondt i ryggen, og vi overvurderer sommetider, hvad vi kan diagnosticere med røntgen og scanning. Mange patienter halter uden, at vi kan finde noget på CT og røntgen pga. spændinger i bløddele. Hvis vi bliver bedre til at se på hunden som helhed i stedet for at fokusere på at stille en specifik diagnose, mener Anne, at der er meget at vinde.

Se og mærk på patienten

Vær opmærksom på bevægeapparatet, også hos de patienter, der ikke komme ind pga. smerter eller dårlig bevægelse. Du behøver ikke at bruge enormt meget tid, og du kan let se og mærke på patienten, når den alligevel er inde til konsultation i anden sammenhæng som f.eks. til den årlige vaccination.

Anne fortæller, at hunde, der har ondt i ryggen eller bagparten, ofte vil forsøge at flytte tyngdepunktet frem ved at lægge vægten frem. Normalt vil haserne være bagved haleroden og lodret på underlaget. Hos hunde, der har ondt i ryggen eller bagparten, vil bagbenene typisk stå inde under hunden i stedet for, så benene bliver let vinklet på underlaget.

Mærk på musklerne. Er muskeltonus normal eller er musklen slap eller hård? Giver hunden sig, når du trykker? Det er ikke meningen, at det skal gøre ondt.

Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Hvordan kan vi hjælpe ejere til at se problemerne tidligt?

Mange ejere er ikke klar over, at deres hund har ondt, fordi de simpelthen ikke ved, hvad de skal kigge efter. Anne opfordrer til, at vi gør mere ud af at fortælle ejerne, hvad de skal være opmærksomme på. Det kan hjælpe dem til at opdage, når hunden har ondt eller ikke går normalt.

Spørg ind til motionsvaner og justeringer i hjemmet. Folk er ikke opmærksomme på, at deres vaner giver problemer, og det er vigtigt, at vi rådgiver ejerne om, hvad de må og ikke må.

Fysioterapi giver bedre bevægelighed og livskvalitet

Anne fortæller, at vi med træning kan gøre meget ved at lave forskellige øvelser, men det vigtigste er det, som ejerne kan gøre derhjemme. Vi kan hjælpe hunde med akutte rygproblemer, men den langsigtede behandling ligger ofte i ændringer af ejerens vaner.

Annes generelle råd til bedre bevægelighed er motorisk stimulering. Hunde skal ud i naturen og bruge deres krop, så mave- og rygmusklerne bliver aktiveret.

Hvis hunden altid går i snor, kan det være en god idé at intervaltræne, så hunden bliver udfordret. Sørg for at variere motionen, så den ikke bliver ensformig. Omlæg turen, som man bedst kan, gå op og ned af fortov og udfordre hundens balance, så den får brugt sine muskler.

Det er godt at kunne demonstrere øvelser for ejerne, som de kan lave derhjemme. Det kan f.eks. være øvelser på et trappetrin, hvor de arbejder med vægtskifte.

Den rigtige motion

Sørg for at hjælpe ejeren til den rigtige motion. Anne understreger, at hunde har brug for at bevæge sig og blive stimuleret motorisk fra en tidlig alder.

Hvis hunden er sund og rask og bevæger sig rigtigt, kan den tåle meget. Hunde er meget bedre atleter end vi mennesker er. Og hvis vi i misforstået godhed begynder at lave restriktioner, så kommer hunden i dårlig form og får dårlig balance

Hvis hunden har smerte, er dårligt gående eller belaster sin krop forkert, skal vi arbejde med problemet. Det nytter selvfølgelig ikke noget at tage en hund med på en lang løbetur, hvis den løber forkert.

Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Kan fysioterapi betale sig og hvad kræver det at starte op?

Behovet for fysioterapi er stort og du behøver ikke alt muligt smart udstyr for at starte, fortæller Anne. Man skal have fysiske rammer til at kunne demonstrere nogle øvelser, som ejeren kan træne med hunden hjemme. Du kan f.eks. bruge et trappetrin.

Hvis man vil starte en fysioterapi, er det en god ide at have en veterinærsygeplejerske med uddannelse i rehabilitering. Men dyrlægen skal helst også have interesse i faget så det bliver et frugtbart samarbejde.

Som det er med så meget andet, tager det tid før man kan tjene penge på noget nyt, for man skal først blive god til det. Ifølge Anne kan man sagtens tjene penge på fysioterapi, hvis det gøres godt.

Relevante links

Hvis du vil henvise en patient, kan du skriv en mail her

Close-up of dried, cracked earth.

.

.