Behandling af tandresorption hos katte: Altid operation?

Behandling af tandresorption hos katte: Altid operation?

Tandresorption hos kat (tidligere FORL eller neck lesions) kan behandles forskellige alt efter hvilken type det er. Den inflammatoriske form er dog mest almindelig og her er anbefalingen af katten for den angrebne tand trukket ud.

Faktaboks: Resorption betyder…

Resorption betyder, at kroppen nedbryder og optager tandens hårde væv (emalje, dentin og cement). Hos hunde og katte er årsagerne ofte ukendte, men traumer og infektion er under mistanke.

Symptomer inkluderer smerte, manglende appetit og brækket eller løs tand. Behandling kan omfatte smertebehandling og/eller tandudtrækning.


Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

Jens Ruhnau er specialdyrlæge i odontologi, og er i dag ledende veterinær inden for kirurgi hos TandDyreklinikken i Måløv, som han åbnede i 2007. Desuden underviser Jens på kurser inden for tandbehandling på smådyr, som han udbyder gennem TandDyreklinikken Education Center.

Jens har bred erfaring inden for oral kirurgi og odontologi, som han i dag deler ud af. Jens fortæller om de forskellige typer af resorptive tandlæsioner, hvornår vi skal behandle samt vigtigheden af røntgenbilleder i diagnostikken af tandproblemer.

Tandresorptioner (TR)

TR betyder tandnedbrydning og forekommer, fordi tænderne i kæben bliver angrebet af odontoklaster, som nedbryder tænderne. Odontoklaster er under normale forhold med til at rydde op omkring tandrødderne, men ved TR angriber de også den raske tandrod. Resorptive tandlæsioner begynder derfor altid ved rodoverfladen.

Man ved ikke præcis, hvad der trigger odontoklasterne. Der er dog observeret højere forekomst af resorptive tandlæsioner hos katte, der i forvejen lider af en anden kronisk inflammation som f.eks. tandkødsbetændelse.

Tandresorptioner hos katte (TR) blev tidligere kaldt Neck Lesions, katte-carries og Feline Odontoclastic Resorptive Lesions (FORL). TR er den korrekte betegnelse i dag og dækker mere bredt end de tidligere.

Kliniske tegn på TR

Først når læsionen bliver tilstrækkelig stor, så den kommer op i kronen, er det muligt at se den med det blotte øje. Jens kommer med følgende råd, der kan hjælpe dig med at spotte TR i klinikken:

  • Kig på tandkødskanten. Tandkødet skal ligge som en fin og skarp krave op ad alle tænderne. Ved TR vil tandkødskanten blive fortykket og ujævn, og som regel vil tandkødet vokse op og dække lidt mere af kronen.
  • Sammenlign med de andre tænder. Det kan være en hjælp at sammenligne med nabotænder eller tænder i modstående side. Dog er katte sommetider angrebet symmetrisk, så man kan godt blive snydt. Den hyppigste angrebne tand hos katte er den forreste kindtand i underkæben, det vil sige 307 og 407.

Resorptionstyper

Jens fortæller, at der er forskellige resorptionstyper og det er ikke alle, der kræver behandling. Overordnet set inddeler man TR i to typer: Erstatningsresorption og inflammatorisk resorption.

Ved erstatningsresorption bliver rødderne langsomt nedbrudt og i stedet erstattet af knoglelignende væv. Dette er en ikke inflammatorisk proces og man mener, at denne form ikke volder smerte på samme måde som en inflammatorisk resorption. Derfor er behovet for akut behandling ikke lige så stort.

Erstatningsresorption er en langsom proces, som kan stå på i mange år, før det bliver et klinisk problem for katten og kræver behandling. Derfor er det vigtigt, at vi ved, hvordan vi ser forskel på de to resorptionstyper.

Billede af kat med kraftig inflammatorisk tandresorption tidligere kaldt FORL
Billede af kat med kraftig inflammatorisk tandresorption på tand 407
Røntgenbillede af kat med kraftig inflammatorisk tandresorption også kaldet FORL på tand 407, samme case som ovenfor
Røntgenbillede af kat med kraftig inflammatorisk tandresorption på tand 407, samme case som ovenfor

Erstatningsresorption og inflammatorisk – sådan ser du forskel

På røntgen kommer erstatningsresorption til udtryk ved, at roden er visket ud, så den bliver utydelig. Strukturen i dentinen er forholdsvis homogen, og peridontalspalten forsvinder langsomt. Den forsvindende peridontalspalte er ofte det første tegn på begyndende resorption.

Inflammatorisk resorption kommer til udtryk på røntgen ved, at knogle og tand er opklaret med ikke-homogene områder, hvilket indikerer, at der er aktivitet i området

En samlet kursuskalender

med alle nordiske kurser og kogresser. Se kalenderen her…

Hvornår skal vi behandle?

Ikke alle resorptive læsioner er nødvendige at fjerne og nogle læsioner har ingen klinisk betydning.

Jens fortæller, at man tidligere opererede alle tænder ud, der var angrebet af resorptive læsioner. I dag er vi heldigvis blevet klogere og billedkvaliteten er blevet så god, at vi kan finde læsioner med forskellig klinisk betydning – og langt fra alle behøver at fjernes.

Fordi erstatningsresorption ikke volder smerte på samme måde som inflammatorisk resorption, er behovet for akut behandling ikke lige så stort ved denne form. Erstatningsresorption kan stå på i mange år, før det bliver et problem og kræver behandling. Derfor kan vi ofte nøjes med at observere erstatningsresorptioner, men når der er inflammation, er den eneste behandling at fjerne de tænder, der er angrebet af TR.

Vigtigheden af røntgen

Jens understreger vigtigheden af røntgen i forbindelse med diagnostik af tandproblemer. Uden røntgenbilleder ser vi kun toppen af isbjerget, og vi får ikke et billede den patologi, der ligger nede under overfladen.

Ofte er det tandsten, som ejeren har fokus på, men for Jens giver det ikke mening kun at rense tænderne, så de ser fine ud, uden at finde årsagen til problemet.

Det er sjældent, at hunde og katte med tandproblemer viser symptomer, og det kan være en udfordring at forklare ejerne, at den er gal med tænderne, når dyrene ikke viser symptomer. Når vi kun vasker uden at diagnosticere, giver vi ejeren et indtryk af, at tænderne er ordnet. På den måde fratager vi ejerens motivation for, at der bliver lavet noget, når der virkelig er problemer, og det er et stort problem, mener Jens.

Relevante links

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…