Økonomistyring for dem, der hader regnskab med Rasmus Bendix-Struve

Økonomistyring for dem, der hader regnskab med Rasmus Bendix-Struve

Med fokus på de rigtige tal kan økonomistyring blive en fordel for dig (også for dig, der er ansat), selvom regnskab og administration hænger dig ud af halsen.


REGNSKAB, vi hader det! Det stjæler tid i vores hverdag, og egentlig behøver jeg ikke at bekymre mig om det, jeg er jo bare ansat.

Rasmus Bendix-Struve er tidligere revisor og arbejder nu for en virksomhed, der udbyder det online regnskabsprogram e-conomic. Rasmus giver os konkrete tips til, hvordan vi får overblik over regnskabet. Derudover fortæller han også om prissætning, og hvordan vi skaber mere værdi for vores kunder.

Automatisere dit regnskab

Vi klager over for meget tid, der går til administration, og vi kan ikke se resultatet heraf eller fordelen ved det. Rasmus fortæller, at vi ikke behøver en ugentlig kontordag for at bogføre. Der er mange værktøjer, som vi kan anvende!

Undersøg, hvilke værktøjer, der er tilgængelig i vores branche f.eks. Vettigo og e-conomic.

Rasmus siger, at man kan få automatiseret stort set alle dele af sit bogholderi, og ovenpå dit regnskabsprogram kan du tilføje applikationer, der kan løse den enkelte kliniks behov. Rasmus nævner Budget123, der ligger inde i e-conomic, som bl.a. giver en udvidet rapport om salgsstatistik.

Du kan vælge selv at sætte dig ind i det eller få digitale konsulenter (bogholdere, revisor) til at fortælle dig om alle dine digitale muligheder, som du kan anvende til at automatisere dit bogholderi.

Det kræver lidt investering af din tid at få det hele automatiseret, men du sparer tid og penge senere hen.

Frigør rutineopgaver og koncentrer dig om, hvad der skaber værdi for din klinik.

Lidt regnskabsgloser

 • Omsætning = dit totale fakturabeløb uden moms (det kunden betaler)
 • Forbrug = vareforbrug minus det, det koster dig at erhverve dine vare (Fragten, varen og ydelser forbundet med varekøbet)
 • Dækningsbidrag = omsætning minus vareforbrug
 • Debitor = en enhed eller en person der skylder penge væk, f.eks. dine kunder
 • Kreditor = en enhed, virksomhed eller person, der har penge til gode ved debitor f.eks. din vareleverandør.
 • Likviditet = et udtrykt for virksomhedens økonomiske tilstand. Man kan sige, at det er klinikkens nettorådighedsbeløb, og det forklarer om virksomheden kan betale sine regninger.
opstart og manager af dyreklinik

Klik her for at lære mere…

Hvad du skal holde øje med i regnskabet – konkrete tips

 • Faste omkostninger
 • Hvad er dine omkostninger generelt
 • Hvor meget omsætter du for på de enkelte ydelser
 • Dit dækningsbidrag – hvad omsætter du for, minus hvad det koster dig
 • Ind- og udbetalinger (likviditetsbudget)

Dækningsbidraget

Dækningsbidraget er det, der skal dække alle dine øvrige omkostninger til markedsføring og faste omkostninger, f.eks. husleje og renteudgifter. Du skal finde ud af, hvor meget du skal omsætte, for at det hele går i nul – altså dækker dét, du tjener alle dine udgifter.

Her kan du også kigge på dækningsgraden:
Dækningsgraden = Dækningsbidraget divideret med omsætning gange 100

Det fortæller, hvor meget dit dækningsbidrag udgør af din omsætning i procent.

Ind- og udbetalinger

Ind- og udbetalinger fortæller noget generelt om, hvor mange penge, der står på kontoen, og hvor mange penge, der går ud af din konto. Ved at lægge et likviditetsbudget kan du få et overblik over pengeflowet i klinikken, og vide om du har penge til at betale din ”gæld”, skat og leverandører, så du ikke skal have kassekredit for at betale. De penge du låner, skal du betale renter af, herved skal du tjene flere penge for at betale dine renter. Et likviditetsbudget viser også fremtiden – er der penge til investering af nyt udstyr til klinikken. Applikationen Budget123 kan du også anvende til det formål.

Du kan også her kigge på debitorernes og kreditorernes omsætningshastighed:

 • Debitorernes omsætningshastighed = løbende betalinger fra kunderne

Rasmus anbefaler at undgå betalingsaftaler, og få kunderne til at betale med det samme.

 • Kreditorernes omsætningshastighed = dit varekøb divideret med din gæld til kreditorer

Her vil du gerne opnå så lang kredittid som muligt. Det er bedre at dine penge står og trækker renter på din egen bankkonto i stedet for at betale til din kreditorer. Rasmus foreslår, at man forhandler om lang kredittid eller venter med at betale pengene til den dag kreditoren rent faktisk skal have dem.

3 hurtige tips fra Rasmus

1

Fokusér på den daglige drift! Er der penge i kassen, og hvornår falder din leverandør faktura.

2

Kig på den kortfristet gæld og kig på din beholdning (penge på kontoen). Har du flere penge på din bankkonto end din kortfristet gæld.

3

Lav et likviditetsbudget. Det viser ind- og udbetalinger ud i fremtiden, og det fremviser om det er muligt at investere i fremtidig udstyr til klinikken.

Ansat i praksis og økonomistyring

Hvorfor skal jeg kende til økonomistyring, når jeg bare er ansat? Det spørger du nok dig selv om? Men det er vigtigt, at du har lidt indsigt i, hvilken betydning dine registreringer/takseringer har.

Hvis du lige glemmer at taksere for ørerensen, vil klinikkens vareforbrug stige. Når vareforbruget stiger påvirker det dækningsbidraget i en negativ retning. Det vil sige at klinikken har færre penge at dække alle de faste omkostninger med, herunder din løn.

Rasmus siger, at det er vigtigt at have en nem måde at registrere på, så det bliver gjort. Hvis du glemmer at fakturere 20 kr. for en ydelse, der foretages flere gange om dagen, vil det løbe op. Hvis I får lavet en omsætningsstatistik på klinikken, kan I holde øje med, hvad I fakturerer, og hvad varen/ydelsen reelt har kostet. Det kan I få lavet i e-conomic.

Jo mere, der bliver registreret, jo bedre bliver dækningsbidraget, og jo flere penge vil der være til at forhandle løn med.

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…

Prissætning

Prissætning er lidt mere kompleks end bare at gå efter den højeste omsætningspris.

”Underpricing” – her skal du være opmærksom på, at kunder ikke altid opfatter det billigste, som det bedste, og dine omkostninger skal også dækkes.

”Overpricing” – det kan også være farligt. Undersøg om dine konkurrenter tilbyder det samme produkt og service. Hvis de ikke gør det, kan det godt være det går.

Når du skal fastsætte dine priser, foreslår Rasmus, at du laver et Excel Ark, hvor du prissammenligner med dine konkurrenter. Derefter skal du overveje, hvad du selv vil betale for den samme ydelse – er dine og konkurrenternes priser rimelige? Du skal være ærlig overfor dig selv og dit regnskab.

Rasmus siger, at vi skal være stolte af vores pris! Vi er eksperter og specialister, der har taget en lang uddannelse. Stå inde for din beslutning, og hvad det skal koste.

Kig på konkurrenterne og læg dig i samme leje, medmindre du bringer mere værdi end dine konkurrenter.

Hvordan skaber vi ekstra værdi?

Det er ikke kun dine priser alene, der driver dit salg, men også din evne til at sælge, og hvordan du sælger f.eks. marketing på internettet.

Den service du tilbyder, opfatter kunderne som ekstra værdi. Det kan derfor godt være, at de vil acceptere en lidt højere pris, fordi de har fornemmelsen af, at de går fra klinikken med mere, end de har betalt for.

Hvordan skaber vi så mere værdi?
Det er meget forskelligt, hvad den enkelte kunde anser for god behandling, derfor spørg kunden direkte, så bliver du klogere på, hvad der skaber værdi i din kundekreds. Rasmus anbefaler, at anvende spørgeskema eller sms-service, hvor du f.eks. kan spørge kunderne om:

 • Er prisen fair?
 • Er du tilfreds med dit besøg?
 • Hvad synes du om servicen?

Du kan evt. lokke med en lodtrækning, for at få dem til at svare.

”Word of mouth” og den menneskelig relation i salget er meget vigtigt! Du skal kunne kommunikere og levere en ordentlig service. Det kan f.eks. være rådgivning af kæledyret med gratis opfølgning. Derudover har det betydning, hvordan du præsenterer dig selv, og hvordan dine lokaler ser ud.

Relevante links

Rasmus’ informationer: