Præ-anæstetisk test: God faglighed eller blot fordyrende spildtid med Hilarie Jerauld

Præ-anæstetisk test: God faglighed eller blot fordyrende spildtid med Hilarie Jerauld

Præanæstetisk blodprøve og urinprøve på hunde og katte bliver nemt både en tidsrøver og et fordyrende led for ejerne – og er der overhovedet fagligt belæg for det? Vil resultaterne ændre på noget? Og i så fald på hvad?


Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Hilarie Jerauld er uddannet dyrlæge. Hun er oprindeligt fra Amerika, men har de seneste 2 år boet og arbejdet i Sverige. Hilarie arbejder for IDEXX og uddanner dyrlæger i de nordiske lande inden for laboratoriediagnostik. 

I denne podcast taler vi om, hvorfor og hvornår præ-anæstetiske blod- og urinprøver er en god ide.

Hvorfor lave præ-anæstetiske tests?

Præ-anæstetiske tests kan hjælpe med at identificere allerede eksisterende lidelser eller forhold, som potentielt kan øge risikoen for anæstesi.

Hilarie fortæller, at studier viser signifikant abnormalitet hos 10% af alle patienter, men kigger man specifikt på kirurgiske senior patienter, har op til 30% abnormaliteter. 

Hvis du har mulighed for at ændre i anæstesiprotokollen afhængig af, hvad blodprøven viser, har det stor værdi at lave præ-anæstetiske tests, siger Hilarie. Men hvis du kun følger én anæstesiprotokol, ikke monitorerer eller ikke giver væsketerapi, så giver det ikke mening af præ-teste.

Hilarie siger, at den præ-anæstetiske profil ikke nødvendigvis skal afgøre, hvorvidt man skal anæstesere patienten eller ej. Men præ-testkan være en stor hjælp, hvis man i anæstesiprotokollen kan højde for evt. forhold, og på den måde øger sikkerheden for den enkelte patient.

Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Alle patienter man ikke præ-tester behøver ikke at fejle noget

Det er værd at tænker over, at bare fordi patienten overlever anæstesien, betyder det ikke, at det er ideelt.

Man vil f.eks. ikke forvente, at en patient med en mild underliggende nyre- eller leverlidelse vil dø af anæstesien. Men anæstesien kan forårsage yderligere skade, som man først vil opdage de efterfølgende år.

Hos hvilke patienter er det en god ide at lave præ-anæstetiske tests?

Hos ældre patienter som skal have foretaget et elektivt indgreb og som aldrig har fået taget en blodprøve før, vil en præ-anæstetisk test være en god ide.

Men selv hos unge patienter og patienter, der har fået taget blodprøver før, kan der også være fordele ved en præ-anæstetisk test, da det giver en god baseline.

Hos akutte patienter er der ligeledes fordele ved præ-anæstetiske blodprøver, da der kan være blodforhold, som kan have store konsekvenser for dyret.

At alting er normale, er også et fund i sig selv, og det skal vi huske på, siger Hilarie. Hvis alt ser fint ud, giver hun ejer en kopi med hjem af resultaterne, og fortæller f.eks., at hun har tjekket nyrer og lever. Det giver ejerne en følelse af, at de faktisk har fået noget ud af deres penge, selvom alt er normalt.

Der er forskel på mennesker og dyr

Hilarie fortæller, at man vha. præ-anæstetiske profiler vil kunne identificere forhold, som man ellers ikke ville forvente. Og dette understøtter anbefalingen om netop at lave præ-anæstetiske tests i veterinærmedicin.

Det samme gør sig dog ikke gældende i human medicin. Her viser studier, at præ-anæstetiske tests ikke øger chancen for at finde allerede eksisterende lidelser.

Og grunden til denne forskel er sandsynligvis, at dyr – i modsætning til mennesker – ikke kan tale og fortælle, hvad der er galt, siger Hilarie.

Hvornår skal prøverne tages?

Der er ingen gode studier i forhold til, hvor lang tid før anæstesien man kan lave en præ-anæstesi profil. Men det mest optimale er at præ-teste på dagen, hvor dyret skal under anæstesi.

Elektrolytter ændrer sig hele tiden, men andre parametre som f.eks. lever- og nyretal ændrer sig over flere uger.

Hilarie siger, at man hos unge patienter kan præ-teste op til 6 uger før anæstesi, men 2 uger er mere videnskabelig korrekt. Og skulle der være ændringer i dyrets sundhedsstatus i mellemtiden, skal man tage diskussionen med ejer om evt. at teste igen.

Hvis man har lavet en præ-anæstesi profil indenfor de seneste 6 mdr., kan det være svært at få overtalt ejer til at lave en ny.

Hilarie vil altid anbefale at lave en ny test, men hos en sund og rask voksen hund er det okay at fortsætte uden en ny. For en ældre hund er 6 mdr. dog for lang tid.

Den optimale præ-anæstesi profil afhænger af patienten og klinikken

Der er stor forskel på klinikker. Hos Hilarie er en præanæstetisk blodprofil altid inkluderet i en tandrens, men hos andre er det et tilvalg – det er op til den enkelte klinik.

Den optimale præ-anæstesi blodprofil inkluderer hæmatologi, biokemi (glukose, ALAT, creatinin, globulin og albumin er især vigtige parametre) og urinanalyse. Urin kan dog undlades, siger Hilarie.

Patienterne kan groft inddeles i 3 grupper:

  • Juvenile og små dyr
  • Unge og voksne dyr
  • Ældre dyr uden kliniske tegn

Juvenile og små dyr (under 5 kg)

Her skal man opveje værdien af en præ-anæstesi profil mod risikoen ved at tage blod ud af et lille dyr, som potentielt kan forårsage anæmi.

Hos juvenile patienter er blodsukkeret og medfødte lidelser som f.eks. levershunt de største bekymringer, siger Hilarie.

Hun forklarer, at man evt. kan måle blodsukkeret vha. et lille hæmatokritrør og et glukometer. Og hvis man kan få en ekstra dråbe blod, er det en god ide at lave en blodudstrygning. Urinvægtfylden er ligeledes værdifuld i disse patienter.

Sunde og raske unge og voksne dyr

Her er hæmatologi, Chem 10 og evt. urinanalyse tilstrækkeligt. Hilarie fortæller, at man vil blive overrasket over, hvor mange patienter, der kun har signifikant urinlidelse på urinanalysen.

Ældre dyr uden symptomer

Til disse patienter anbefaler Hilarie hæmatologi, komplet urinanalyse, Chem 15 og evt. elektrolytter (hvis du altså vil gøre noget ved eventuelle abnormaliteter)

Close-up of dried, cracked earth.

.

.

Hvad skal du kigge efter i blodprøven?

Det er intet simpelt svar på, hvad du præcis skal kigge efter. Det afhænger både at resultatet og den enkelte patient, siger Hilarie.

Nogle værdier er nemme at aflæse (hvis de er høje, er det et problem), men andre værdier er sværere og nogle endda racespecifikke.

Tænk hele tiden over, hvad du vil ændre som resultat af blodprøven. Det giver ikke mening at lave en præ-anæstesi profil, hvis det ikke ændrer din behandling af dyret, siger Hilarie.

ALAT

Enhver stigning i ALAT hos katte er bekymrende, siger Hilarie. Hos hunde skal der lidt større stigninger til.

ALAT har en relativ kort halveringstid, så hvis den er forhøjet, er skaden opstået for nyligt.

Hvis du har en forhøjet ALAT, skal du tænke over, hvad du kan gøre for at gøre anæstesien mere sikker. Hvilke præparater vil du bruge? Og kan du skifte nogle af dem ud med noget, der ikke påvirker leveren eller ikke bliver metaboliseret i leveren?

Hvis der er en stigning i ALAT, kan det være en god ide at teste for pankreatitis.

Creatinin

Kan være svær at vurdere, da reference-intervallet er meget bredt, og en høj creatnin indenfor “normalen” kan sagtens være unormalt hos den enkelte patient.

Hvis man f.eks. ser en lille stigning i creatinin i forhold til året forinden, er det jf. IRIS guidelines tegn på CKD (chronic kidney disease).

Desuden skal man være opmærksom på, at visse racer som f.eks. greyhounds generelt har høj creatinin. Og derfor kan det være svært at vurdere, hvornår det er for højt.

En lille stigning skal dog ikke fraholde dig fra at anæstesere patienten, men du skal ændre i din protokol, så nyrerne bliver mindre belastede. Og så er det en god ide af starte IV væsketerapi 1 time før induktion og fortsætte IV væsketerapi postoperativt for at øge den renale perfussion.

SDMA

Kan være værdifuld, da den stiger allerede ved 25% tab af nyrefunktionen. Det er altså en markør, der kan advare om tidlige tab af GFR, før creatinin stiger.

SDMA er en tidlig markør, og den kan derfor være en fordel af måle i dyr, hvor du ikke forventer nyrelidelse.

Urea

Høj urea kan være tegn på blødning i øvre GI. Det er godt at sende disse patienter hjem med protonpumpeinhibitorer og undlade at give meloxicam.

Pankreas test

Det er især relevant hos ældre dyr. Hilarie fortæller, at pancreatic specific lipase er mere specifik end amylase og lipase.

Pankreatitis er underdiagnosticeret og har stor betydning for anæstesien, fordi patienten meget gerne skal spise, når den bliver sendt hjem.

Hvis Hilarie diagnosticerer pankreatitis, holder det hende ikke tilbage fra operation, men så ved hun, at patienten skal have mere analgetika og evt. antiemetika.

Infektions- og inflammationsparametre

I tandpatienter er det forventeligt at se stress leukogram, og det skal ikke holde dig tilbage fra at anæstesere dyret.

Men hvis en patient til elektiv kirurgi har inflammation, bør operationen blive udskudt.

Vi vil ikke lave en elektiv procedure på en patient med en igangværende inflammation. Så er det bedre at finde ud af, hvad der foregår først, siger Hilarie.

ProBNP

Er en god markør for tilstedeværelse af hjertesygdom eller hjertesvigt. Cirkulerende (pro)BNP stiger ved stress i myokardiet.

Det er ikke en test man anbefaler til at screene alle katte med, men det kan være en fordel til ældre katte og til visse racer, som har større risiko for hjertelidelser.

ProBNP giver ikke en diagnose, men fortæller blot, at hjertet er under stress. Næste step er så EKG og ekkokardiografi

Kom godt i gang med at præ-teste

Du skal ikke tage blodprøve, bare fordi nogen siger det. Du skal selv tro på, at det er det rigtige at gøre, siger Hilarie

Hvis du gerne vil i gang med at præ-teste i klinikken, så start med at teste kollegaernes og egne dyr. Du vil finde mange ting, og det er en god måde at overbevise sig selv.

Vores job som dyrlæger er at anbefale, hvad der er bedst for patienten, men veterinærmedicin er dyrt og økonomien er vigtig for mange ejere.

Hilarie foreslår at tilbyde mere end ét tilbud. Fortæl ejer, hvad der er din bedste anbefaling, men giv samtidig en anden mulighed, som er lidt billigere. På den måde kan du give din bedste anbefaling samtidig med, at du viser klienten, at det økonomiske aspekt også er vigtigt for dig.

Mange klienter stoler på sin dyrlæge, og hvis du fortæller, hvad der er bedst, vil klienten ofte lytte til dig.

Relevante links

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…