Telemedicin for dyrlæger. Hverdagsdyrlæge i en verden af specialister med Lydia Morgan

Telemedicin for dyrlæger. Hverdagsdyrlæge i en verden af specialister med Lydia Morgan

Man kan nu også få telemedicin for dyrlæger. Lydia Morgan har tidligere arbejdet som smådyrsdyrlæge og er nu commercial manager hos Virtual Veterinary Specialists (VVS). VVS er en platform, der gør det muligt for almindelige praktiserende dyrlæger at have live-interaktioner med specialister indenfor en række forskellige veterinære områder. VVS giver altså adgang til specialistviden og rådgivning, hvor og hvornår du har brug for det.


Nyhedsbrev For Dyrlæger

Faglig viden, protokoller, inspiration og fiduser til dyrlæger, der vil udvikle sig fagligt uden at det bliver på bekostning af familien og tiden med patienterne i klinikken.

[thrive_2step id=’6726′]Klik og vær med…[/thrive_2step]

Hvad er telemedicin?

Telemedicin refererer til en moderne praksis inden for sundhedspleje, hvor medicinsk information og behandlinger leveres gennem digitale teknologier som video, billeder, lyd og data fra sundhedsmålere. Denne form for medicin gør det muligt for læger, terapeuter og andre sundhedsprofessionelle at rådgive, diagnosticere og undertiden behandle patienter på afstand. Dette kan ske via videoopkald, smartphone apps, patientovervågningssystemer og andre former for kommunikationsteknologi.

Telemedicin for dyrlæger

Dyrlæger har brug for telemedicin af flere grunde, som er fremhævet i artiklen om Virtual Veterinary Specialists (VVS):

  1. Adgang til specialistviden: Telemedicin gør det muligt for praktiserende dyrlæger at få direkte adgang til specialister inden for forskellige veterinære områder. Dette kan øge kvaliteten af diagnostik og behandling, da specialister kan vejlede og støtte i realtid under procedurer.
  2. Effektivitet og bekvemmelighed: Telemedicin minimerer behovet for fysisk transport af dyrene til specialister, hvilket gør diagnoser og behandlinger hurtigere og mindre stressende for både dyrene og deres ejere.
  3. Uddannelse og samarbejde: Gennem live-interaktioner kan almindelige dyrlæger udvikle deres færdigheder og blive mere komfortable med diagnostiske og behandlingsprocesser, hvilket forbedrer samarbejdet mellem hverdagsdyrlæger og specialister.
  4. Reduktion af unødvendige hospitalbesøg: Ved at kunne udføre flere undersøgelser og procedurer ‘in-house’ med støtte fra specialister via telemedicin, kan dyrlæger undgå unødvendige henvisninger og hospitalbesøg.

Disse faktorer understøtter, hvordan telemedicin kan spille en vigtig rolle i moderne veterinærpraksis, især i forhold til at forbedre dyrenes velfærd og behandlingsmuligheder.

Hvordan adskiller VVS sig fra traditionel telemedicin?

Lydia understreger, at det er vigtigt at skelne mellem “traditionel telemedicin” og de services, VVS tilbyder.

Traditionel telemedicin kan f.eks. være, at en ejer ringer og beskriver et problem eller møder op på klinikken med billeder af problemet. Det er forståeligt, at nogle er skeptiske over for telemedicin mellem ejer og dyrlæge, siger Lydia. Hvis ejer ikke har tilstrækkelig erfaring, ikke ved, hvad de taler om eller ikke kan beskrive problemet, vil nogle informationer naturligvis gå tabt. Derfor vil nogle dyrlæger være bekymret for, om man kan stole på den information, ejeren giver.

Specialisterne hos VVS modtager informationerne direkte fra dyrlægen, og begge parter har en forståelse for, hvilken information, der er relevant for en effektiv samtale. Mange af de bekymringer, der er med telemedicin mellem dyrlæge og ejer, er der altså ikke med VVS.

Fordele ved telemedicin

  • Almindelige praktiserende dyrlæger får mulighed for at gøre mere for sine patienter
  • Ejerne er mere bekvemt, når udredningen foregår i velkendte omgivelser
  • Der er mulighed for hurtigere diagnose og behandling under samme tag
  • Patienten slipper for unødvendige hospitalsbesøg og transport
  • Dyrlæger og specialister anvender deres tid mere effektivt

Hvornår er telemedicin relevant?

På nuværende tidspunkt tilbyder VVS støtte indenfor anæstesi, kardiologi, odontologi, dermatologi, billeddiagnostik, exotics, felin medicin, intern medicin, neurologi, onkologi og oftalmologi.

Der vil dog være situationer og cases, hvor telemedicin ikke er passende, siger Lydia. Og selvom der er mange fordele ved telemedicin, skal vi være realistiske, kende vores begrænsninger og erkende, at vi ikke kan bruge telemedicin i alle cases. Der vil altid være cases, som ikke passer ind og som skal se en specialist in real life.

To konkrete eksempler er ultralydsskanninger og til udredning af hjertepatienter.

VVS giver adgang til specialistviden og rådgivning, hvor og hvornår du har brug for det

VVS tilbyder eksklusiv live-guided support med specialister via deres platform. Det kan være support til procedurer som f.eks. abdominal ultralyd, EKG, EKKO, neurologisk undersøgelse, knoglemarvsbiopsi m.m. Kameraet er på patienten og al information bliver sendt direkte til specialisten, som støtter og guider.

Formålet er at få det bedste udfald for patienten, udvikle dyrlægers færdigheder og gøre almindelige praktiserende dyrlæger komfortable i diagnosticering og beslutningstagning. I stedet for at henvise patienten, kan patienten blive udredt i huset.

Et samarbejde mellem hverdagsdyrlæger og specialister

Mange dyrlæger giver udtryk for, at de føler sig ukomfortable med, at en specialist skal overvåge deres arbejde. Lydia understreger, at det på ingen måde foregår som overvågning. Det er et samarbejde, og det skal være både sjovt og lærerigt.

Nogle vil ikke bryde sig om konceptet, men sagen er den, at alle brancher har brug for udvikling og innovation. Vi må forny os, så vi sikrer, at vi kan støtte vores patienter bedst muligt, siger Lydia.

Relevante links

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…