Fordele ved ISO Dyrlægen og 3 ting du kan gøre smartere allerede i dag

Fordele ved ISO Dyrlægen og 3 ting du kan gøre smartere allerede i dag

Lone Sønnichsen er ansat hos DDD som kvalitetschef for ISO Dyrlægen, der også har softwaren “epraksis”. I denne episode fortæller Lone om, hvad ISO certificering er og hvordan det kan hjælpe med at optimere og effektivisere arbejdsgangen i klinikkerne blandt andet gennem softwaren e-praksis vet.

Opdatering 2024

Lone Sønnichsen er ikke længere ansat hos ISO-Dyrlægen.


ISO-certificering

ISO Dyrlægen er en certificeringsordning, som støtter op om arbejdsgangene i en praksis og sikrer fokus på både kvalitet og effektivitet. Som medlem får man stillet en række værktøjer til rådighed herunder ePraksis-VET.

ePraksis-VET

ISO Dyrlægen giver også adgang til ePraksis. ePraksis-VET er et kvalitetsstyringssystem, der giver kontrol og overblik over procedurer, processer og dagligdagsrutiner. ePraksis giver hver klinik let adgang til relevant viden med mulighed for at dele egne procedurer og protokoller. På den måde kan vi inspirere og lære af hinanden på tværs af klinikkerne. Lige nu ligger der over 700 arbejdsgangsbeskrivelser til deling, fortæller Lone.

Beskriv klinikkens arbejdsgange

Der er ikke to klinikker, der er ens. Og det kan være udfordrende, når man som ny medarbejder kommer til en klinik, hvor arbejdsgangen er anderledes end den, man er vant til.

Derfor er det en god ide at skrive klinikkens procedurer ned, angive hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver og beskrive hvordan man forventer, at opgaverne bliver løst.

Når man har beskrevet de enkelte procedurer, giver det medarbejderne mulighed for at løfte opgaver uden først at spørge, hvordan man gør. Det giver en positiv oplevelse for den enkelte medarbejder at kunne løfte opgaven selv. Samtidig sparer det andre kollegaer for tid, som de i stedet for kan bruge på klienter og patienter.

Der opstår mange spørgsmål, når man står med en patient – og ofte gentager spørgsmålene sig. I ePraksis kan man lægge sine spørgsmål ind og beskrive dem, så andre medarbejdere let og hurtigt kan gå ind og finde svar.

opstart og manager af dyreklinik

Klik her for at lære mere…

4 gode grunde til at beskrive (simple) arbejdsopgaver

Det kan være svært at beskrive almindelige procedurer og det kan måske virke ulogisk at bruge tid på at beskrive simple opgaver. Lone giver her 4 grunde til, hvorfor det er en god ide at beskrive arbejdsopgaver – også de simple:

  1. Viden bliver på klinikken. Også når vedkommende, der plejer at lave opgaverne, er væk i en periode.
  2. Det sparer tid. Når først man har beskrevet procedurerne, er det let og hurtigt at slå viden op.
  3. Det giver overblik. Hvis vedkommende, der plejer at løse opgaverne, ikke er til stede, giver det overblik over, hvilke opgaver der er blevet løst og hvilke opgaver, der mangler at blive lavet.
  4. Det giver synlighed. Så længe opgaverne bliver løst, er de usynlige. Mange opgaver kommer først frem i lyset, når de bliver beskrevet og kommer ind i ePraksis eller vedkommende, der plejer at løse opgaven, ikke er til stede.

Vi kan og skal lære af vores fejl

For at få den fulde effekt af certificeringen, skal man have skabt en kultur, hvor det er okay at begå fejl. Vi skal blive bedre til at italesætte og notere, når vi begår fejl, fortæller Lone.

ePraksis giver mulighed for at notere hændelser og dele viden. Hvis der er et mønster i hændelserne på tværs af ISO klinikkerne, tager Lone det givne emne op, gør opmærksom på, at der er et risikoområde og giver forskellige værktøjer til optimering.

Formålet med at notere hændelser er at få synliggjort, hvor der sker fejl og hvilke opgaver, der kræver unødvendig tid og penge. Når en hændelse bliver noteret, kan andre lære af det og få erfaringen uden selv at begå den samme fejl.

Det kan være en god ide at lave et udtræk (hver uge eller hver måned) over de ting, der ikke kører, som de skal/som planlagt.

Lone fortæller, at hvis man registrerer hændelser, har man et faktuelt grundlag for at træffe rigtige beslutninger. Det er meget lettere at vurdere, hvad man kan gøre, hvis man ved, hvad der ikke fungerer.

Hændelser giver også et godt udgangspunkt for at forhandle bedre vilkår, rabatter og aftaler i forhold til f.eks. restordrer og fejlleverancer på bestillinger.

Tilmelding til ISO Dyrlægen

Hvis du ønsker at blive medlem eller blot høre mere om fordele og muligheder, kan du kontakte Lone på email eller telefon (3092 1500).

Relevante links

Relevante podcasts:

Online kurser for dyrlæger

Målrettede og praksis-orienterede kurser med læringsgaranti

Klik her…